สินค้าทั้งหมดในร้านสวนทวีศักดิ์พันธุ์ไม้

กระถางปูน


ตุ๊กตาแต่งสวน


กระถาง


ชาฮกเกี้ยน


เข็ม

เข็มญี่ปุ่น
เข็มญี่ปุ่น นครนายก

เข็มพิษณุโลกแคระสีชมพู
เข็มพิษณุโลกแคระสีชมพู นครนายก

ราคา 10.00 บาท

เข็มพิษณุโลกแคระสีชมพู
เข็มพิษณุโลกแคระสีชมพู นครนายก

ราคา 10.00 บาท

เข็ม
เข็ม นครนายก

เข็ม
เข็ม นครนายก

เข็ม
เข็ม นครนายก

เข็ม
เข็ม นครนายก

เข็มโบว์
เข็มโบว์ นครนายก


สน

สน ประดิพัท
สน ประดิพัท นครนายก

ยูคาลิปตัสแคระ
ยูคาลิปตัสแคระ นครนายก

ราคา 40.00 บาท/ต้น

สนปดิพัทธ์
สนปดิพัทธ์ นครนายก

ราคา 5.00 บาท

ต้นสนประดิพัทธ์
ต้นสนประดิพัทธ์ นครนายก

ราคา 5.00 บาท

สนใบพาย
สนใบพาย นครนายก

สนใบพาย
สนใบพาย นครนายก

สนใบพาย
สนใบพาย นครนายก

สนมังกร
สนมังกร นครนายก

สนไทรเงิน
สนไทรเงิน นครนายก

สนแผง
สนแผง นครนายก

สนใบพาย
สนใบพาย นครนายก


สนฉัตร

สนฉัตร
สนฉัตร นครนายก

สนออสเตรเลีย
สนออสเตรเลีย นครนายก

สนแผง
สนแผง นครนายก

สนมังกร
สนมังกร นครนายก

สนมังกร
สนมังกร นครนายก

สนแผง
สนแผง นครนายก

สนไทรเงิน
สนไทรเงิน นครนายก

สนไทรเงิน
สนไทรเงิน นครนายก

สนแผง
สนแผง นครนายก

สนไทรเงิน
สนไทรเงิน นครนายก

ต้นสนแผง
ต้นสนแผง นครนายก

ต้นสนฉัตร
ต้นสนฉัตร นครนายก


หญ้า

หญ้าน้ำพุ ดอกขาว
หญ้าน้ำพุ ดอกขาว นครนายก

ราคา 10.00 บาท

หญ้านวลน้อย
หญ้านวลน้อย นครนายก

หญ้านวลน้อย
หญ้านวลน้อย นครนายก

หญ้านวลน้อย
หญ้านวลน้อย นครนายก

ราคา 15.00 บาท/ตารางเมตร

หญ้าถอดปล้อง
หญ้าถอดปล้อง นครนายก

หญ้าถอดปล้อง
หญ้าถอดปล้อง นครนายก

หญ้าถอดปล้อง
หญ้าถอดปล้อง นครนายก

หญ้าน้ำพุ
หญ้าน้ำพุ นครนายก

ราคา 10.00 บาท

หญ้าน้ำพุ
หญ้าน้ำพุ นครนายก

ราคา 10.00 บาท


ไทรเกาหลี

ไทรเกาหลี
ไทรเกาหลี นครนายก

ไทรเกาหลี
ไทรเกาหลี นครนายก

ไทรเกาหลี
ไทรเกาหลี นครนายก

ไทรเกาหลี
ไทรเกาหลี นครนายก

ราคา 100.00 บาท

ไทรเกาหลี
ไทรเกาหลี นครนายก

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ไทรเกาหลี
ไทรเกาหลี นครนายก

ราคา 5.00 บาท

ไทรเกาหลี
ไทรเกาหลี นครนายก

ราคา 5.00 บาท

ไทรเกาหลี
ไทรเกาหลี นครนายก

ราคา 5.00 บาท

ไทรเกาหลี
ไทรเกาหลี นครนายก

ราคา 5.00 บาท

ไทรเกาหลี
ไทรเกาหลี นครนายก

ไทรเกาหลี
ไทรเกาหลี นครนายก

ไทรเกาหลี
ไทรเกาหลี นครนายก


ผกากรอง

ไม้ดอกสีสวย
ไม้ดอกสีสวย นครนายก

ต้นผกากรอง
ต้นผกากรอง นครนายก

ราคา 1.20 บาท

ต้นผกากรอง
ต้นผกากรอง นครนายก

ราคา 1.20 บาท

ผกากอง มันปู  นาคกุ้ง
ผกากอง มันปู นาคกุ้ง นครนายก

ราคา 3.00 บาท

ผกากอง
ผกากอง นครนายก

ราคา 1.20 บาท

ผกากอง สีแดง
ผกากอง สีแดง นครนายก

ราคา 1.20 บาท

ผกากอง สีเหลือง
ผกากอง สีเหลือง นครนายก

ราคา 1.20 บาท

ผกากอง สีชมพู
ผกากอง สีชมพู นครนายก

ราคา 1.20 บาท


หลิวไต้หวัน

หลิวแคระ
หลิวแคระ นครนายก

หลิวแคระ
หลิวแคระ นครนายก

หลิวแคระ
หลิวแคระ นครนายก

หลิวแคระ
หลิวแคระ นครนายก

ต้นหลิว
ต้นหลิว นครนายก

ต้นหลิว
ต้นหลิว นครนายก

หลิวทอง
หลิวทอง นครนายก

หลิวทอง
หลิวทอง นครนายก

หลิวใต้หวัน(หลิวดอกม่วง)
หลิวใต้หวัน(หลิวดอกม่วง) นครนายก

ราคา 1.20 บาท

หลิวใต้หวัน(หลิวดอกม่วง)
หลิวใต้หวัน(หลิวดอกม่วง) นครนายก

ราคา 1.20 บาท

หลิวใต้หวัน(หลิวดอกม่วง)
หลิวใต้หวัน(หลิวดอกม่วง) นครนายก

ราคา 1.20 บาท

หลิวใต้หวัน
หลิวใต้หวัน นครนายก

ราคา 1.20 บาท


แก้วเจ้าจอม

แก้วเจ้าจอม
แก้วเจ้าจอม นครนายก

แก้วเจ้าจอม
แก้วเจ้าจอม นครนายก

แก้วเจ้าจอม
แก้วเจ้าจอม นครนายก

แก้วเจ้าจอม
แก้วเจ้าจอม นครนายก

แก้วเจ้าจอม
แก้วเจ้าจอม นครนายก

แก้วเจ้าจอม
แก้วเจ้าจอม นครนายก

แก้วเจ้าจอม
แก้วเจ้าจอม นครนายก

แก้วเจ้าจอม
แก้วเจ้าจอม นครนายก

แก้วเจ้าจอม
แก้วเจ้าจอม นครนายก

แก้วเจ้าจอม
แก้วเจ้าจอม นครนายก

แก้วเจ้าจอม
แก้วเจ้าจอม นครนายก

แก้วเจ้าจอม
แก้วเจ้าจอม นครนายก


ดอกแก้ว

แก้วแคระ
แก้วแคระ นครนายก

แก้วแคระ
แก้วแคระ นครนายก

แก้วแคระ
แก้วแคระ นครนายก

แก้วแคระ
แก้วแคระ นครนายก

ต้นแก้ว
ต้นแก้ว นครนายก

ต้นแก้ว
ต้นแก้ว นครนายก

ต้นแก้ว
ต้นแก้ว นครนายก

ต้นแก้ว
ต้นแก้ว นครนายก

ดอกแก้ว
ดอกแก้ว นครนายก

ราคา 4.00 บาท

ต้นแก้ว
ต้นแก้ว นครนายก

ราคา 4.00 บาท

ต้นแก้ว
ต้นแก้ว นครนายก

ราคา 5.00 บาท


สับปะรดสี

สับปะรดสี
สับปะรดสี นครนายก

สับปะรดสี
สับปะรดสี นครนายก

สับปะรดสี
สับปะรดสี นครนายก

สับปะรดสี
สับปะรดสี นครนายก

สับปะรดสี
สับปะรดสี นครนายก

สับปะรดสี
สับปะรดสี นครนายก

สับปะรดสี
สับปะรดสี นครนายก

สับปะรดสี
สับปะรดสี นครนายก

สับปะรดสี
สับปะรดสี นครนายก

สับปะรดสี
สับปะรดสี นครนายก

สับปะรดสี
สับปะรดสี นครนายก


หมากผู้หมากเมีย

เพรชสายรุ้ง
เพรชสายรุ้ง นครนายก

เงาะถอดรูป
เงาะถอดรูป นครนายก

หมากผู้หมากเมีย
หมากผู้หมากเมีย นครนายก

ราคา 10.00 บาท

หมากผู้หมากเมีย
หมากผู้หมากเมีย นครนายก

ราคา 10.00 บาท

หมากผู้หมากเมีย
หมากผู้หมากเมีย นครนายก

ราคา 10.00 บาท

หมากผู้หมากเมีย
หมากผู้หมากเมีย นครนายก

ราคา 10.00 บาท

หมากผู้หมากเมีย
หมากผู้หมากเมีย นครนายก

ราคา 10.00 บาท

หมากผู้หมากเมีย
หมากผู้หมากเมีย นครนายก

ราคา 10.00 บาท

หมากผู้หมากเมีย
หมากผู้หมากเมีย นครนายก

ราคา 10.00 บาท


หูกระจง

ต้นหูกระจง
ต้นหูกระจง นครนายก

ต้นหูกระจง
ต้นหูกระจง นครนายก

ต้นหูกระจง
ต้นหูกระจง นครนายก

ต้นหูกระจง
ต้นหูกระจง นครนายก

ต้นหูกระจง
ต้นหูกระจง นครนายก

ต้นหูกระจง
ต้นหูกระจง นครนายก

ต้นหูกระจง
ต้นหูกระจง นครนายก

ต้นหูกระจง
ต้นหูกระจง นครนายก

ต้นหูกระจง
ต้นหูกระจง นครนายก

ต้นหูกระจง
ต้นหูกระจง นครนายก


โมก

โมก
โมก นครนายก

โมกด่าง
โมกด่าง นครนายก

ราคา 15.00 บาท

ต้นโมก
ต้นโมก นครนายก

ราคา 5.00 บาท

ต้นโมก
ต้นโมก นครนายก

ราคา 5.00 บาท

ต้นโมก
ต้นโมก นครนายก

ราคา 5.00 บาท

ต้นโมก
ต้นโมก นครนายก

ราคา 5.00 บาท

โมกด่างแคระ
โมกด่างแคระ นครนายก

ราคา 18.00 บาท

โมกด่างแคระ
โมกด่างแคระ นครนายก

ราคา 18.00 บาท

โมกด่างแคระ
โมกด่างแคระ นครนายก

ราคา 18.00 บาท

ต้นโมกด่างแคะ
ต้นโมกด่างแคะ นครนายก

ราคา 35.00 บาท


กระถางเซรามิก

กระถาง
กระถาง นครนายก

กระถางเซรามิคแบบแขวน
กระถางเซรามิคแบบแขวน นครนายก

ราคา 120.00 บาท

กระถางเซรามิคแบบแขวน
กระถางเซรามิคแบบแขวน นครนายก

ราคา 120.00 บาท

กระถางเซรามิคแบบแขวน
กระถางเซรามิคแบบแขวน นครนายก

ราคา 150.00 บาท

กระถางเซรามิคแบบแขวน
กระถางเซรามิคแบบแขวน นครนายก

ราคา 150.00 บาท

กระถางเซรามิคแบบแขวน
กระถางเซรามิคแบบแขวน นครนายก

ราคา 120.00 บาท

กระถางเซรามิคแบบแขวน
กระถางเซรามิคแบบแขวน นครนายก

ราคา 120.00 บาท

กระถางเซรามิคตั้งโต๊ะ
กระถางเซรามิคตั้งโต๊ะ นครนายก

ราคา 60.00 บาท

กระถางเซรามิคตั้งโต๊ะ
กระถางเซรามิคตั้งโต๊ะ นครนายก

ราคา 60.00 บาท

กระถางเซรามิคตั้งโต๊ะ
กระถางเซรามิคตั้งโต๊ะ นครนายก

ราคา 60.00 บาท


แพรเซี่ยงไฮ้

แพเซี่ยงไฮ้
แพเซี่ยงไฮ้ นครนายก

ราคา 1.00 บาท

แพเซี่ยงไฮ้
แพเซี่ยงไฮ้ นครนายก

ราคา 1.00 บาท

แพเซี่ยงไฮ้
แพเซี่ยงไฮ้ นครนายก

ราคา 1.00 บาท

แพเซี่ยงไฮ้
แพเซี่ยงไฮ้ นครนายก

ราคา 1.00 บาท

แพเซี่ยงไฮ้
แพเซี่ยงไฮ้ นครนายก

ราคา 1.00 บาท

แพเซี่ยงไฮ้
แพเซี่ยงไฮ้ นครนายก

ราคา 1.00 บาท

แพเซี่ยงไฮ้
แพเซี่ยงไฮ้ นครนายก

ราคา 1.00 บาท

แพเซี่ยงไฮ้
แพเซี่ยงไฮ้ นครนายก

ราคา 1.00 บาท

แพเซี่ยงไฮ้
แพเซี่ยงไฮ้ นครนายก

ราคา 0.80 บาท


มะลิ

มะลิซ้อน
มะลิซ้อน นครนายก

มะลิซ้อน
มะลิซ้อน นครนายก

มะลิซ้อน
มะลิซ้อน นครนายก

มะลิลา
มะลิลา นครนายก

ราคา 2.50 บาท

มะลิลา
มะลิลา นครนายก

ราคา 2.50 บาท

มะลิลา
มะลิลา นครนายก

ต้นจัสมินด่าง
ต้นจัสมินด่าง นครนายก

ราคา 15.00 บาท


ลีกวนยู

ขายต้นลีกวนยูยาว1.50-2เมตร คะ
ขายต้นลีกวนยูยาว1.50-2เมตร คะ นครนายก

ราคา 150.00 บาท

ต้นลีกวนยูไม้เลื้อย
ต้นลีกวนยูไม้เลื้อย นครนายก

ราคา 150.00 บาท

ต้นลีกวนยูกระถาง8"
ต้นลีกวนยูกระถาง8" นครนายก

ราคา 80.00 บาท

ต้นลีกวนยู
ต้นลีกวนยู นครนายก

ราคา 10.00 บาท

ต้นลีกวนยู
ต้นลีกวนยู นครนายก

ราคา 10.00 บาท/ต้น

ต้นลีกวนยู
ต้นลีกวนยู นครนายก

ราคา 10.00 บาท

ลีกวนยู
ลีกวนยู นครนายก


คริสติน่า

คริสติน่า
คริสติน่า นครนายก

คริสติน่า
คริสติน่า นครนายก

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นคริสติน่า
ต้นคริสติน่า นครนายก

ราคา 15.00 บาท

ต้นคริสติน่า
ต้นคริสติน่า นครนายก

ราคา 15.00 บาท

ต้นคริสติน่า
ต้นคริสติน่า นครนายก

ต้นคริสติน่า
ต้นคริสติน่า นครนายก

ต้นคริสติน่า
ต้นคริสติน่า นครนายก

ต้นคริสติน่า
ต้นคริสติน่า นครนายก

ราคา 3.50 บาท


ฟอร์เก็ตมีน็อต

ฟอเก็ตมีน็อท
ฟอเก็ตมีน็อท นครนายก

ฟอเก็ตมีน็อท
ฟอเก็ตมีน็อท นครนายก

ฟอร์เก็ตมีน็อต
ฟอร์เก็ตมีน็อต นครนายก

ราคา 1.20 บาท

ฟอร์เก็ตมีน็อต
ฟอร์เก็ตมีน็อต นครนายก

ราคา 1.20 บาท

ฟอร์เก็ตมีน็อต
ฟอร์เก็ตมีน็อต นครนายก

ราคา 1.20 บาท

ฟอร์เก็ตมีน็อต
ฟอร์เก็ตมีน็อต นครนายก

ราคา 1.20 บาท

ฟอร์เกตมีน็อท
ฟอร์เกตมีน็อท นครนายก

ราคา 7.00 บาท


พุด


โกสน

โกศลยูโร
โกศลยูโร นครนายก

โกสนใบเกรียว.
โกสนใบเกรียว. นครนายก

ราคา 2.00 บาท

โกสนใบเกรียว
โกสนใบเกรียว นครนายก

ราคา 1.00 บาท

เหลืงใบส้ม  ใบขนุน  ใบส้ม
เหลืงใบส้ม ใบขนุน ใบส้ม นครนายก

ราคา 1.00 บาท

โกสน สาวเชียงใหม่
โกสน สาวเชียงใหม่ นครนายก

ราคา 1.00 บาท

โกสน เจ้าสัว
โกสน เจ้าสัว นครนายก

ราคา 2.50 บาท

โกสน แซ่ม้า
โกสน แซ่ม้า นครนายก

ราคา 1.00 บาท


ไอริส


พวงแสด

ต้นพวงแสด
ต้นพวงแสด นครนายก

ต้นพวงแสด
ต้นพวงแสด นครนายก

พวงแสด
พวงแสด นครนายก

ราคา 2.00 บาท

พวงแสด
พวงแสด นครนายก

ราคา 2.00 บาท

พวงแสด
พวงแสด นครนายก

ราคา 2.00 บาท

พวงแสด
พวงแสด นครนายก

ราคา 15.00 บาท


ยี่โถ

ยี่โถ
ยี่โถ นครนายก

ยี่โถ
ยี่โถ นครนายก

ยี่โถ
ยี่โถ นครนายก

ยี่โถ
ยี่โถ นครนายก

ยี่โถ
ยี่โถ นครนายก

ราคา 6.00 บาท

ยี่โถแคระ
ยี่โถแคระ นครนายก

ราคา 20.00 บาท


เตย

เตยด่าง
เตยด่าง นครนายก

ต้นเตยด่าง
ต้นเตยด่าง นครนายก

ต้นเตยด่าง
ต้นเตยด่าง นครนายก

ต้นเตยด่าง
ต้นเตยด่าง นครนายก

ต้นเตยหอม
ต้นเตยหอม นครนายก

ราคา 5.00 บาท

ต้นเตยหอม
ต้นเตยหอม นครนายก

ราคา 5.00 บาท


เทียนหยด

เทียนหยดด่าง
เทียนหยดด่าง นครนายก

ราคา 50.00 บาท/ต้น

เทียนหยดด่าง
เทียนหยดด่าง นครนายก

ต้นเทียนหยดสีม่วงเข้ม
ต้นเทียนหยดสีม่วงเข้ม นครนายก

ราคา 3.00 บาท

ต้นเทียนหยดสีม่วงเข้ม
ต้นเทียนหยดสีม่วงเข้ม นครนายก

ราคา 3.00 บาท

เทียนหยดสีขาว
เทียนหยดสีขาว นครนายก

ราคา 30.00 บาท

เทียนหยดสีขาว
เทียนหยดสีขาว นครนายก

ราคา 30.00 บาท


เฟิร์น


หงส์ฟู่

ต้นหงฟู่
ต้นหงฟู่ นครนายก

ต้นหงฟู่
ต้นหงฟู่ นครนายก

ต้นหงส์ฟู่
ต้นหงส์ฟู่ นครนายก

ต้นหงส์ฟู่
ต้นหงส์ฟู่ นครนายก

ต้นหงส์ฟู่
ต้นหงส์ฟู่ นครนายก

ต้นหงส์ฟู่
ต้นหงส์ฟู่ นครนายก


ไข่มุกอันดามัน


ว่านมงคล

เพรชสายรุ้ง
เพรชสายรุ้ง นครนายก

รวยไม่เลิก
รวยไม่เลิก นครนายก

รวยไม่เลิก
รวยไม่เลิก นครนายก

มหาลาภ
มหาลาภ นครนายก

มหาลาภ
มหาลาภ นครนายก


หนวดปลาดุก


พลูด่าง

พลูด่าง
พลูด่าง นครนายก

พลูด่าง
พลูด่าง นครนายก

พลูด่าง
พลูด่าง นครนายก

พลูด่าง
พลูด่าง นครนายก

พลูด่าง
พลูด่าง นครนายก


จำปี

ต้นจำปี
ต้นจำปี นครนายก

ต้นจำปี
ต้นจำปี นครนายก

ต้นจำปี
ต้นจำปี นครนายก

ต้นจำปี
ต้นจำปี นครนายก

ต้นจำปี
ต้นจำปี นครนายก


กล้วยไม้ดิน


ทองอุไร

ทองอุไร
ทองอุไร นครนายก

ทองอุไร
ทองอุไร นครนายก

ทองอุไร
ทองอุไร นครนายก

ทองอุไร
ทองอุไร นครนายก


ต้อยติ่งฝรั่ง


แผ่นทางเดิน

แผ่นทางเดิน
แผ่นทางเดิน นครนายก

ราคา 80.00 บาท

แผ่นทางเดิน
แผ่นทางเดิน นครนายก

ราคา 80.00 บาท

แผ่นทางเดิน
แผ่นทางเดิน นครนายก

ราคา 80.00 บาท

แผ่นทางเดิน
แผ่นทางเดิน นครนายก

ราคา 80.00 บาท

แผ่นทางเท้า
แผ่นทางเท้า นครนายก

ราคา 80.00 บาท


ม่วงมงคล

ต้นม่วงมงคล
ต้นม่วงมงคล นครนายก

ต้นม่วงมงคล
ต้นม่วงมงคล นครนายก

ต้นม่วงมงคล
ต้นม่วงมงคล นครนายก

ราคา 7.00 บาท

ม่วงมงคล(ตัวเก่าคะ)
ม่วงมงคล(ตัวเก่าคะ) นครนายก

ราคา 4.00 บาท


ก้ามปูหลุด

ริบบิ้นเขียว
ริบบิ้นเขียว นครนายก

ริบบิ้นเขียว
ริบบิ้นเขียว นครนายก

ต้นก้ามปูหลุด
ต้นก้ามปูหลุด นครนายก

ราคา 1.00 บาท

ต้นก้ามปูหลุด
ต้นก้ามปูหลุด นครนายก

ราคา 1.00 บาท


รักแรกพบ

รักแรกพบ
รักแรกพบ นครนายก

รักแรกพบ
รักแรกพบ นครนายก

ต้นรักแรกพบ
ต้นรักแรกพบ นครนายก

รักแรกพบ
รักแรกพบ นครนายก

ราคา 35.00 บาท


เฟื่องฟ้า


ชบา

ชบาลิลลี่
ชบาลิลลี่ นครนายก

ชบาลิลลี่
ชบาลิลลี่ นครนายก

ชบาลิลลี่
ชบาลิลลี่ นครนายก

ต้นชบาด่างแดง
ต้นชบาด่างแดง นครนายก

ราคา 3.00 บาท


มาลัยทอง

มาลัยทอง
มาลัยทอง นครนายก

มาลัยทอง
มาลัยทอง นครนายก

มาลัยทอง
มาลัยทอง นครนายก

มาลัยทอง
มาลัยทอง นครนายก


เหลืองชัชวาลย์


มะยม

มะยมด่าง
มะยมด่าง นครนายก

มะยมด่าง
มะยมด่าง นครนายก

มะยมด่าง
มะยมด่าง นครนายก

มะยมด่าง
มะยมด่าง นครนายก


อโศก

อโศก
อโศก นครนายก

อโศกอินเดีย
อโศกอินเดีย นครนายก

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นอโศก
ต้นอโศก นครนายก

อโศกอินเดีย
อโศกอินเดีย นครนายก


ดอนญ่า

ดอนญ่า
ดอนญ่า นครนายก

ดอนญ่า
ดอนญ่า นครนายก

ดอนญ่า
ดอนญ่า นครนายก

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ดอนญ่า
ดอนญ่า นครนายก


รักทะเล

ต้นรักทะเล
ต้นรักทะเล นครนายก

ต้นรักทะเล
ต้นรักทะเล นครนายก

ต้นรักทะเล
ต้นรักทะเล นครนายก


แสงนีออน

ต้นนีออน
ต้นนีออน นครนายก

นีออน
นีออน นครนายก

นีออน
นีออน นครนายก

นีออน
นีออน นครนายก


ไทร

ไทรยอดทอง
ไทรยอดทอง นครนายก

ไทรยอดทอง
ไทรยอดทอง นครนายก

ไทรยอดทอง
ไทรยอดทอง นครนายก


พยับหมอก

พยัคหมอก
พยัคหมอก นครนายก

พยัคหมอก
พยัคหมอก นครนายก

พยัคฆ์หมอก
พยัคฆ์หมอก นครนายก

ราคา 8.00 บาท

พยัคฆ์หมอก
พยัคฆ์หมอก นครนายก

ราคา 7.00 บาท


หมากแดง

ต้นหมากแดง
ต้นหมากแดง นครนายก

ต้นหมากแดง
ต้นหมากแดง นครนายก

ต้นหมากแดง
ต้นหมากแดง นครนายก

ต้นหมากแดง
ต้นหมากแดง นครนายก


หมากเหลือง


เทียนทอง

ต้นเทียนทอง
ต้นเทียนทอง นครนายก

ราคา 1.20 บาท

ต้นเทียนทอง
ต้นเทียนทอง นครนายก

ราคา 1.20 บาท

ต้นเทียนทอง
ต้นเทียนทอง นครนายก

ราคา 1.20 บาท


ผักเป็ดแดง

ผักเป็ดแดง
ผักเป็ดแดง นครนายก

ราคา 1.20 บาท

ผักเป็ดแดง
ผักเป็ดแดง นครนายก

ราคา 1.20 บาท

ผักเป็ดแดง
ผักเป็ดแดง นครนายก

ราคา 1.20 บาท


ขาไก่

ต้นขาไก่ด่าง
ต้นขาไก่ด่าง นครนายก

ราคา 1.20 บาท

ต้นขาไก่ด่าง
ต้นขาไก่ด่าง นครนายก

ราคา 1.00 บาท


ลิ้นกระบือ

ลิ้นกระบือด่าง
ลิ้นกระบือด่าง นครนายก

ราคา 5.00 บาท

ลิ้นกระบือ
ลิ้นกระบือ นครนายก

ราคา 1.20 บาท

ลิ้นกระบือ
ลิ้นกระบือ นครนายก

ราคา 1.20 บาท


สั่งทำ

ล้ำซำ
ล้ำซำ นครนายก

ล้ำซำ
ล้ำซำ นครนายก

ราคา 8,000.00 บาท/ต้น

ล้ำซำ
ล้ำซำ นครนายก


หลิวใบ


นางพญาเสือโคร่ง


เฟิร์นใบมะขาม

เฟิร์นใบมะขาม
เฟิร์นใบมะขาม นครนายก

ราคา 70.00 บาท

เฟิร์นใบมะขาม
เฟิร์นใบมะขาม นครนายก

ราคา 10.00 บาท

เฟิร์นใบมะขาม
เฟิร์นใบมะขาม นครนายก

ราคา 10.00 บาท


หนวดปลาหมึก


มะลุลี

มลุลี
มลุลี นครนายก

ราคา 60.00 บาท

มลุลี
มลุลี นครนายก

ราคา 60.00 บาท

มลุลี
มลุลี นครนายก

ราคา 60.00 บาท


เล็บมือนาง

เล็บมือนางพุ่ม
เล็บมือนางพุ่ม นครนายก

ราคา 5.00 บาท

เล็บมือนางพุ่ม
เล็บมือนางพุ่ม นครนายก

ราคา 5.00 บาท

เล็บมือนางพุ่ม
เล็บมือนางพุ่ม นครนายก

ราคา 5.00 บาท


ดาวประดับ

ดาวประดับ
ดาวประดับ นครนายก

ดาวประดับ
ดาวประดับ นครนายก

ดาวประดับ
ดาวประดับ นครนายก


บานบุรี

บานบุรี
บานบุรี นครนายก

บานบุรี
บานบุรี นครนายก

ต้นบานบุรีสีเงิน
ต้นบานบุรีสีเงิน นครนายก

ราคา 15.00 บาท


พุดสามสี

ต้นพุดสามสี
ต้นพุดสามสี นครนายก

ต้นพุดสามสี
ต้นพุดสามสี นครนายก

ต้นพุดสามสี
ต้นพุดสามสี นครนายก


ลีลาวดี

ลีลาวดีลูกศร
ลีลาวดีลูกศร นครนายก

ลีลาวดีลูกศร
ลีลาวดีลูกศร นครนายก

ลีลาวดีลูกศร
ลีลาวดีลูกศร นครนายก

ราคา 60.00 บาท


ประทัดจีน

ประทัดแตก
ประทัดแตก นครนายก

ประทัดจีน
ประทัดจีน นครนายก

ประทัดจีน
ประทัดจีน นครนายก


ฤาษีผสม

ฤาษีผสม
ฤาษีผสม นครนายก

ราคา 5.00 บาท

ฤาษีผสม
ฤาษีผสม นครนายก

ราคา 5.00 บาท

ฤาษีผสม
ฤาษีผสม นครนายก

ราคา 5.00 บาท


เข็มสามสี

เข็มสามสี
เข็มสามสี นครนายก

เข็มสามสี
เข็มสามสี นครนายก

เข็มสามสี
เข็มสามสี นครนายก


แฮปปี้เนส

ต้นอเมริกันบิ้วตี้
ต้นอเมริกันบิ้วตี้ นครนายก

ราคา 2.00 บาท

ต้นอเมริกันบิ้วตี้
ต้นอเมริกันบิ้วตี้ นครนายก

ราคา 2.00 บาท

แฮบปี้เนส
แฮบปี้เนส นครนายก

ราคา 10.00 บาท


โต๊ะสนาม

โต๊ะปูนกระถาง
โต๊ะปูนกระถาง นครนายก

ราคา 1,500.00 บาท

โต๊ะสนามแต่งสวน
โต๊ะสนามแต่งสวน นครนายก

ราคา 1,500.00 บาท

โต๊ะเก้าอี้
โต๊ะเก้าอี้ นครนายก

ราคา 1,500.00 บาท


ขุยมะพร้าว

มะพร้าวสับ
มะพร้าวสับ นครนายก

มะพร้าวสับ
มะพร้าวสับ นครนายก

มะพร้าวสับ
มะพร้าวสับ นครนายก


หมวดหมู่อื่นๆ

มอร์นิ่ง  ผักบุ้งฝรั่ง
มอร์นิ่ง ผักบุ้งฝรั่ง นครนายก

ราคา 40.00 บาท

หม้อข้าวหม้อแกงลิง
หม้อข้าวหม้อแกงลิง นครนายก

ราคา 80.00 บาท

หม้อข้าวหม้อแกงลิง
หม้อข้าวหม้อแกงลิง นครนายก

ราคา 80.00 บาท

ต้นมังกรคาบแก้ว
ต้นมังกรคาบแก้ว นครนายก

ราคา 70.00 บาท

มอร์นิ่ง  ผักบุ้งฝรั่ง
มอร์นิ่ง ผักบุ้งฝรั่ง นครนายก

ราคา 40.00 บาท

ต้นไอวี่
ต้นไอวี่ นครนายก

ต้นไอวี่ด่าง
ต้นไอวี่ด่าง นครนายก

ต้นกรรณิการ์
ต้นกรรณิการ์ นครนายก

ต้นกรรณ์ณิกา
ต้นกรรณ์ณิกา นครนายก

ต้นมาร์กาเร็ต
ต้นมาร์กาเร็ต นครนายก

ราคา 15.00 บาท

กระดุมทอง
กระดุมทอง นครนายก

ราคา 1.20 บาท

ต้นพุทธรักษา
ต้นพุทธรักษา นครนายก

ต้นพลับพลึงหนู
ต้นพลับพลึงหนู นครนายก

ราคา 4.00 บาท

ต้นพลับพลึงหนู
ต้นพลับพลึงหนู นครนายก

ราคา 4.00 บาท

ราตรี
ราตรี นครนายก

ราตรี
ราตรี นครนายก

เพรชหึง
เพรชหึง นครนายก

ราคา 2,500.00 บาท/กระถาง

คูณสีชมพู
คูณสีชมพู นครนายก

ต้นบัวดิน
ต้นบัวดิน นครนายก

คุณนายตื่นสาย
คุณนายตื่นสาย นครนายก

ราคา 1.00 บาท

ต้นจัสมินด่าง
ต้นจัสมินด่าง นครนายก

ราคา 15.00 บาท

พุดพิชญา
พุดพิชญา นครนายก

ราคา 2.00 บาท

พุดพิชญา
พุดพิชญา นครนายก

ราคา 2.00 บาท

ต้นพุด-ทู-อิน-วัน
ต้นพุด-ทู-อิน-วัน นครนายก

ราคา 13.00 บาท

พุดน้ำบุศย์
พุดน้ำบุศย์ นครนายก

พุดน้ำบุศย์
พุดน้ำบุศย์ นครนายก

พุดเวียดนาม
พุดเวียดนาม นครนายก

พุดเวียดนาม
พุดเวียดนาม นครนายก

พู่จอมพล
พู่จอมพล นครนายก

ราคา 15.00 บาท

พุดศุภโชค
พุดศุภโชค นครนายก

ราคา 3.00 บาท

แย้มปีนัง
แย้มปีนัง นครนายก

แย้มปีนัง
แย้มปีนัง นครนายก

ต้นบลูฮาวาย
ต้นบลูฮาวาย นครนายก

ราคา 3.00 บาท

ต้นลิ้นมังกร
ต้นลิ้นมังกร นครนายก

ปรงญี่ปุ่น
ปรงญี่ปุ่น นครนายก

ปรงญี่ปุ่น
ปรงญี่ปุ่น นครนายก

เข็มญี่ปุ่น
เข็มญี่ปุ่น นครนายก

ต้นกล้วยพัด
ต้นกล้วยพัด นครนายก

ต้นเบิร์ด
ต้นเบิร์ด นครนายก

ต้นเบิร์ด
ต้นเบิร์ด นครนายก

ต้นฟ๊อก
ต้นฟ๊อก นครนายก

ต้นแดงสิงคโปร์
ต้นแดงสิงคโปร์ นครนายก

ราคา 1.20 บาท

ใบทอง
ใบทอง นครนายก

ราคา 1.00 บาท

ใบนาค
ใบนาค นครนายก

ราคา 1.00 บาท

ต้นกำแพงเงิน
ต้นกำแพงเงิน นครนายก

ราคา 7.00 บาท

ต้นกำแพงเงิน
ต้นกำแพงเงิน นครนายก

ราคา 7.00 บาท

ต้นส้มจี๊ด
ต้นส้มจี๊ด นครนายก

ต้นส้มจี๊ด
ต้นส้มจี๊ด นครนายก

ต้นหูปลาช่อน
ต้นหูปลาช่อน นครนายก

ราคา 1.20 บาท

ต้นช้อนทอง
ต้นช้อนทอง นครนายก

ต้นจัสมินด่าง
ต้นจัสมินด่าง นครนายก

ราคา 15.00 บาท

ต้นไทรอังกฤษ
ต้นไทรอังกฤษ นครนายก

ต้นไทรอังกฤษ
ต้นไทรอังกฤษ นครนายก

ไทรยอดทอง
ไทรยอดทอง นครนายก

ปรงญี่ปุ่น
ปรงญี่ปุ่น นครนายก

ปรงญี่ปุ่น
ปรงญี่ปุ่น นครนายก

ไผ่ฟิลิปปินส์ด่าง
ไผ่ฟิลิปปินส์ด่าง นครนายก

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ฟิโลมะละกอ
ฟิโลมะละกอ นครนายก

ฟิโลมะละกอ
ฟิโลมะละกอ นครนายก

เอื้องอินโด
เอื้องอินโด นครนายก

ราคา 15.00 บาท

เอื้องอินโด
เอื้องอินโด นครนายก

ราคา 15.00 บาท

''ต้นเล็บครุฑด่าง
''ต้นเล็บครุฑด่าง นครนายก

ราคา 15.00 บาท

ต้นสาลิกาลิ้นทอง
ต้นสาลิกาลิ้นทอง นครนายก

ราคา 3.00 บาท

ต้นสาลิกาลิ้นทอง
ต้นสาลิกาลิ้นทอง นครนายก

ราคา 3.00 บาท

จำหน่ายต้นมอนสเตอล่า
จำหน่ายต้นมอนสเตอล่า นครนายก

ราคา 170.00 บาท

ริบบิ้นเขียว
ริบบิ้นเขียว นครนายก

ซันโตโซม่า
ซันโตโซม่า นครนายก

ซันโตโซม่า
ซันโตโซม่า นครนายก

ขนุน
ขนุน นครนายก

ต้นจิกน้ำ
ต้นจิกน้ำ นครนายก

จิกน้ำ
จิกน้ำ นครนายก

ต้นมะขามเทศด่าง
ต้นมะขามเทศด่าง นครนายก

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นเสม็ดแดง
ต้นเสม็ดแดง นครนายก

มะม่วง
มะม่วง นครนายก

มะม่วง
มะม่วง นครนายก

ต้นแคนา
ต้นแคนา นครนายก

ต้นแคนา
ต้นแคนา นครนายก

ต้นเมเปิ้ล
ต้นเมเปิ้ล นครนายก

ต้นเมเปิ้ล
ต้นเมเปิ้ล นครนายก

ม่วงสาหรี
ม่วงสาหรี นครนายก

ธรณีสาร
ธรณีสาร นครนายก

ราคา 5.00 บาท

ว่านตีนตะขาบ
ว่านตีนตะขาบ นครนายก

ว่านตีนตะขาบ
ว่านตีนตะขาบ นครนายก

แผ่นป้ายชื่อ
แผ่นป้ายชื่อ นครนายก

มะพร้าวสับ
มะพร้าวสับ นครนายก

ปุ๋ยชีวภาพ
ปุ๋ยชีวภาพ นครนายก

ราคา 50.00 บาท

เมนูส่วนล่างของเว็บ