ค้นหาสินค้า

ลักษณะพฤกษศาสตร์ของต้นมาลัยทอง


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Petraeovitex wolfei J. Sinclair

ชื่อภาษาอังกฤษ : Golden Wreath, Nong Noch Vine

ชื่ออื่นๆ : มาลัยนงนุช

ลำต้น : เป็นไม้เลื้อย มีมือเกาะ กิ่งก้านเป็นเหลี่ยม

ใบ : เป็นใบประกอบ แผ่นใบรูปไข่หรือรูปไข่กลับ ปลายเรียวแหลม โคนมนหรือกลม ขอบเรียบ แผ่นใบสีเขียว ใบอ่อนมักมีสีเหลือง

ดอก : ออกเป็นช่อตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ช่อดอกห้อยลง ดอกสีขาวหรืออมเหลือง ใบประดับสีเหลืองอมเขียว กลีบเลี้ยงสีเหลือง ออกดอกตลอดปี

ผล : ผลแห้งแตก เรียวแคบ ปลายตัด

ต้นมาลัยทอง

การขยายพันธุ์ของต้นมาลัยทอง

ปักชำ และตอนกิ่ง

การดูแลต้นมาลัยทอง

ปลูกได้ในดินร่วน ระบายน้ำดี ต้องการน้ำปานกลาง ชอบแดดปานกลาง

ประโยชน์ของต้นมาลัยทอง

นิยมปลูกให้เลื้อยขึ้นซุ้ม หรือปลูกเป็นไม้กระถางแขวน

ต้นมาลัยทองแนะนำ

ดูสินค้าหมวด ต้นมาลัยทอง ทั้งหมดในเว็บ
มาลัยทอง
มาลัยทอง สันทราย เชียงใหม่

ราคา 150.00 บาท /1 กระถาง

มาลัยทอง
มาลัยทอง นครนายก

ราคา 150.00 บาท /ต้น

มาลัยทอง
มาลัยทอง นากลาง หนองบัวลำภู

ราคา 150.00 บาท

มาลัยทอง (กทม)
มาลัยทอง (กทม) บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ราคา 140.00 บาท /ตัน

มาลัยทอง(พุ่ม)
มาลัยทอง(พุ่ม) เชียงใหม่

ราคา 2,000.00 บาท

มาลัยทอง
มาลัยทอง เมืองชลบุรี ชลบุรี