ค้นหาสินค้า

ลักษณะพฤกษศาสตร์ของต้นเหลืองเชียงราย


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos

ชื่อภาษาอังกฤษ : Golden trumpet tree

ลำต้น : เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ

ใบ : เป็นใบประกอบแบบนิ้วมื้อ รูปรีแกมรูปไข่กลับ ปลายแหลม โคนสอบเรียว ขอบเป็นหยัก แผ่นใบสาก มีขนปกคลุม

ดอก : ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ดอกสีเหลือง

ผล : เป็นแบบผลแห้งแตก เป็นฝักทรงกระบอก ผลสีน้ำตาล มีขนปกคลุม

เมล็ด : แบน มีปีก มีจำนวนมาก

ต้นเหลืองเชียงราย

การขยายพันธุ์ของต้นเหลืองเชียงราย

เพาะเมล็ด เสียบยอด

การดูแลต้นเหลืองเชียงราย

ปลูกได้ในดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ชอบแสงแดดจัด

ประโยชน์ของต้นเหลืองเชียงราย

ปลูกประดับสวน

ต้นเหลืองเชียงรายแนะนำ

ดูสินค้าหมวด ต้นเหลืองเชียงราย ทั้งหมดในเว็บ