ค้นหาสินค้า

ลักษณะพฤกษศาสตร์ของต้นมหาพรหมราชินี


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mitrephora sirikitiae Weeras., Chalermglin & R.M.K.Saunders

ชื่อภาษาอังกฤษ : Mahaphrom Rachini

ลำต้น : เป็นไม้ยืนต้น เปลือกลำต้นสีน้ำตาล กิ่งอ่อนมีขนอ่อนคลุม

ใบ : เป็นใบเดี่ยว รูปใบหอก ปลายแหลม โคนสอบ ขอบเรียบ ใบค่อนข้างหนา เรียบ เป็นมัน แผ่นใบสีเขียวเข้ม

ดอก : เป็นดอกเดี่ยวหรือออกเป็นช่อใกล้ปลายยอด ดอกสีขาว กลิ่นหอมอ่อนๆ

ผล : เป็นผลกลุ่ม เป็นผลรูปทรงกระบอก มีขนอ่อนปกคลุมหนาแน่น

ต้นมหาพรหมราชินี

การขยายพันธุ์ของต้นมหาพรหมราชินี

ทาบกิ่ง เพาะเมล็ด เสียบยอด

การดูแลต้นมหาพรหมราชินี

ปลูกได้ในดินร่วน ต้องการน้ำปริมาณปานกลาง แสงแดดมาก

ประโยชน์ของต้นมหาพรหมราชินี

นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ

ต้นมหาพรหมราชินีแนะนำ

ดูสินค้าหมวด ต้นมหาพรหมราชินี ทั้งหมดในเว็บ