รุ่งอรุณไม้ประดับ

ว่านไม้ดีด

แชร์บน facebook
กลับ

ลักษณะ # ต้นหัวคล้ายกับว่านทิพเนตร แต่ใบของว่านไม้ดีดต่างกันตรวที่มีหบังใบสีม่วงอมแดงปนน้ำตาล ถ้าสังเกตุจากข้างหลังหีวจะออกกลม เนื้อในสีขาว    
   
ประโยชน์ # ใช้รักษาโรคตา ได้ทุกอย่าง นำหัวว่านมาล้างให้สะอาด เอามาย่างไฟพอเกรียมแช่ใส่เหล้าโรง แล้วเอาไปหมกกับข้าวเปลือกสามคืน เอาหัวว่านมาตำ คั้นน้ำกรองให้สะอาดนำมาใส่หลอดยาหยอดตาบีบรักษาโรคเกี่ยวกับตา เช้นพวกต้อ ตาฟาง ตาริดสีดวง ตาแฉะ ตาแดง หรือจะใช้แบบผสมกับน้ำนมจากทรวงอก แล้วกรองให้สะอาดนำมารักษาโรคตาได้ เช่นกัน    
   
การปลูก # ใช้ดินร่วนปนทราย วางหัวให้โผล่พ้นดินอย่ากลบดินฝังหัวว่านจะตายและไม้จะไม่เติบโต และอย่าใช้ปุ๋ยเคมีใดๆกับหัวว่านที่จะนำมารักษาคนเด็ดขาด ว่านจะเสื่อมหทดสรรพคุณทางยา และเป็นอันตรายกับ ผู้นำไปใช้    
เวลาไหนก็ได้หลัง เสกด้วยคาถา "นะโม พุทธายะ"หรือ บท อิติปิโส ถึง ภควาติ    
เมื่อจะใช้ยาหยอดหัวว่านไม้ดีด ควรเสก อิติปิโสถึงภควาติ ครบ ๑๐๘คาบจะดีมากทำในครั้งแรกและหลังจากนั้นใช้ภาวนาถึงคุณหมอยา ชีวกโกมารภัทรให้ท่านช่วยรักษา เสกใช้ทุกครั้ง ด้วย อืติปิโส ถึง ภควาติจะท่องกี่ครั้งแล้วแต่ตัวผู้ใช้

clsForumTopic
โพสข้อความ