ค้นหาสินค้า ล้างข้อมูล

ว่านสมุนไพร (Herb Hemp)

ร้าน รุ่งอรุณไม้ประดับ

รุ่งอรุณไม้ประดับ | บ้านฉาง ระยอง
ไลน์ไอดี p042579 มีขนาด 100 บาท

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ เฉลิมเกียรติ สำเร็จดี โทร. 0614031203 0614031203

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 14 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

รุ่งอรุณไม้ประดับ | บ้านฉาง ระยอง
ไลน์ไอดี p042579 มีกระถางละ 100 บาทครับ

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ เฉลิมเกียรติ สำเร็จดี โทร. 0614031203 0614031203

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 14 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

รุ่งอรุณไม้ประดับ | บ้านฉาง ระยอง
ไลน์ไอดี p042579 ว่านนกคุ้ม มีกระถางละ 50 และ 100 บาทครับ

ราคา 50.00 บาท ติดต่อ เฉลิมเกียรติ สำเร็จดี โทร. 0614031203 0614031203

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 14 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

รุ่งอรุณไม้ประดับ | บ้านฉาง ระยอง
ไลน์ไอดี p042579 มีราคา 200 บาท

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ เฉลิมเกียรติ สำเร็จดี โทร. 0614031203 0614031203

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 14 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

รุ่งอรุณไม้ประดับ | บ้านฉาง ระยอง
ไลน์ไอดี p042579 ว่านเพชรน้อย จำหน่ายกระถางละ 200 ครับ

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ เฉลิมเกียรติ สำเร็จดี โทร. 0614031203 0614031203

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 14 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

รุ่งอรุณไม้ประดับ | บ้านฉาง ระยอง
ไลน์ไอดี p042579 หัวว่าน กิโลละ 100 บาทครับ

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ เฉลิมเกียรติ สำเร็จดี โทร. 0614031203 0614031203

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 14 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

รุ่งอรุณไม้ประดับ | บ้านฉาง ระยอง
Line id : p042579 ลักษณะ # ต้นหัวคล้ายกับว่านทิพเนตร แต่ใบของว่านไม้ดีดต่างกันตรวที่มีหบังใบสีม่วงอมแดงปนน้ำตาล ถ้าสังเกตุจากข้างหลังหีวจะออกกลม เนื้อในสีขาว ประโยชน์ # ใช้รักษาโรคตา ได้ทุกอย่าง นำหัวว่านมาล้างให้สะอาด เอามาย่างไฟพอเกรียมแช่ใส่เหล้าโรง แล้วเอาไปหมกกับข้าวเปลือกสามคืน เอาหัวว่านมาตำ คั้นน้ำกรองให้สะอาดนำมาใส่หลอดยาหยอดตาบีบรักษาโรคเกี่ยวกับตา เช้นพวกต้อ ตาฟาง ตาริดสีดวง ตาแฉะ ตาแดง หรือจะใช้แบบผสมกับน้ำนมจากทรวงอก แล้วกรองให้สะอาดนำมารักษาโรคตาได้ เช่นกัน การปลูก # ใช้ดินร่วนปนทราย วางหัวให้โผล่พ้นดินอย่ากลบดินฝังหัวว่านจะตายและไม้จะไม่เติบโต และอย่าใช้ปุ๋ยเคมีใดๆกับหัวว่านที่จะนำมารักษาคนเด็ดขาด ว่านจะเสือมสรรพคุณทางยา และเป็นอันตรายกับ ผู้นำไปใช้ เวลาไหนก็ได้หลัง เสกด้วยคาถา "นะโม พุทธายะ"หรือ บท อิติปิโส ถึง ภควาติ เมื่อจะใช้ยาหยอดหัวว่านไม้ดีด ควรเสก อิติปิโสถึงภควาติ ครบ ๑๐๘คาบจะดีมากทำในครั้งแรกและหลังจากนั้นใช้ภาวนาถึงคุณหมอยา ชีวกโกมารภัทรให้ท่านช่วยรักษา เสกใช้ทุกครั้ง ด้วย อืติปิโส ถึง ภควาติจะท่องกี่ครั้งแล้วแต่ตัวผู้ใช้

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ เฉลิมเกียรติ สำเร็จดี โทร. 0614031203 0614031203

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 14 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

รุ่งอรุณไม้ประดับ | บ้านฉาง ระยอง
ขีดละ 50บาท กิโลกรัมละ 500 บาท ## มีจำนวนจำกัดครับ ขายปีละ lot .... ปี 55 นี้ ....จองได้แล้วครับครับ

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ เฉลิมเกียรติ สำเร็จดี โทร. 0614031203 0614031203

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 14 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

ติดต่อ เฉลิมเกียรติ สำเร็จดี โทร. 0614031203 0614031203

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 14 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

รุ่งอรุณไม้ประดับ | บ้านฉาง ระยอง
50 บาท/ต้น ....ถ้าสนใจใบตากแห้ง จะตากให้ครับ ใบสดใบละ 1 บาทครับ ...สั่ง 50 ใบขึ้นครับ

ราคา 50.00 บาท ติดต่อ เฉลิมเกียรติ สำเร็จดี โทร. 0614031203 0614031203

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 14 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

รุ่งอรุณไม้ประดับ | บ้านฉาง ระยอง
มีจำนวนจำกัดครับ ลงเมื่อ พ.ย. 2554

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ เฉลิมเกียรติ สำเร็จดี โทร. 0614031203 0614031203

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 14 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

รุ่งอรุณไม้ประดับ | บ้านฉาง ระยอง
150 บาท มีจำนวนจำกัดครับ

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ เฉลิมเกียรติ สำเร็จดี โทร. 0614031203 0614031203

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 14 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

รุ่งอรุณไม้ประดับ | บ้านฉาง ระยอง
Line id : p042579 ต้นละ 400 บาทครับ

ราคา 400.00 บาท ติดต่อ เฉลิมเกียรติ สำเร็จดี โทร. 0614031203 0614031203

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 14 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

รุ่งอรุณไม้ประดับ | บ้านฉาง ระยอง
ต้นละ 200 บาทครับ มีจำนวนจำกัด

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ เฉลิมเกียรติ สำเร็จดี โทร. 0614031203 0614031203

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 14 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

รุ่งอรุณไม้ประดับ | บ้านฉาง ระยอง
300 บาทมีจำนวนจำกัดครับ

ราคา 300.00 บาท ติดต่อ เฉลิมเกียรติ สำเร็จดี โทร. 0614031203 0614031203

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 14 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

รุ่งอรุณไม้ประดับ | บ้านฉาง ระยอง
300 บาทต่อต้น ..มีจำนวนจำกัดครับ

ราคา 300.00 บาท ติดต่อ เฉลิมเกียรติ สำเร็จดี โทร. 0614031203 0614031203

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 14 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

รุ่งอรุณไม้ประดับ | บ้านฉาง ระยอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gynura pseudochina (L.) DC. วงศ์ : Asteraceae (Compositae) Line id : p042579 ชื่ออื่น ผักกาดกบ (เพชรบูรณ์) ผักกาดนกเขา (สุราษฎร์ธานี) คำโคก (ขอนแก่น-เลย) หนาดแห้ง (นครราชสีมา) ต้น เป็นพรรณไม้ลงหัวในดิน เนื้อหัวนั้น จะเป็นสีขาว ใบ จะมีลักษณะคล้ายใบผักกาด จะออก แผ่อยู่บนดิน ใบนั้นจะหนาและแข็ง ขอบใบ เป็นหยักๆ คล้ายใบผักกาดหัว ใบอ่อนจะเป็น สีม่วงแก่ ตามแขนงของใบจะเป็นสีขาว ส่วน ก้านใบแก่เข้า ก็จะเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีขาว ดอก จะออกเป็นสีเหลือง เป็นฝอย มีลักษณะคล้ายดอกดาวเรือง แต่ดอกจะเล็กมาก การขยายพันธุ์ โดยการแยกหน่อ ส่วนที่ใช้ ใบ หัว ใช้เป็นยา ความเป็นมงคล : เชือกันว่าเป็นว่านที่มีอำนาจ หากปลูกเลี้ยงไว้ในบริเวณบ้านนอ้กจากสามารถป้องกันอันตรายทั้งปวงได้แล้ว ยังทำให้ผู้ปลูกเลี้ยงมีอำนาจบารมีเป็นที่เกรงขาม ของคนทั่วไป สรรพคุณ : ใบ ใช้สด ๆ โดยโขลกผสมกับเหล้า ใช้ พอกฝี หรือหัวลำมะลอก ทำให้เย็น และใช้ ถอนพิษ รักษาอาการปวดแสบปวดร้อน หัว ใช้กินดับพิษกาฬ พิษร้อน รักษาพิษ ไข้เซื่องซึม กระสับกระส่าย รักษาพิษอักเสบ

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ เฉลิมเกียรติ สำเร็จดี โทร. 0614031203 0614031203

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 14 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

รุ่งอรุณไม้ประดับ | บ้านฉาง ระยอง
ชื่ออื่น อึ่งเปราะ ว่านถอนพิษ กำปองดิน ว่านเขียด (ภาคเหนือ) หรือ ว่านโยนี ( เป็นตระกูลกล้วยไม้ดิน) Line id : p042579 ช่อดอกสูงประมาณ 10-12ซม. ปลายโค้งลง ดอกในช่อดก ขนาดประมาณ 2ซม. กลีบของดอกจะกางออกจากกันเล็กน้อยครับ ฤดูที่มีดอก เมษายน-มิถุนายน ช่วงฤดูฝน การปลูก ชอบวัสดุโปร่ง ระบายน้ำได้ดี ใช้ดินผสมกับมะพร้าวสับ และชอบแสงร่ำไร ความเชื่อ เป็นว่านทางด้านเสนห์ เมตตามหานิยม ดอกหรือต้นนำมาแช่น้ำมันจันทน์หรือบดผสมสีผึ้งแล้วเสกคาถา " ปาสุอุชา จิตตังภิกขิรินิเม" 7 จบ จะให้ผลวิเศษยิ่ง

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ เฉลิมเกียรติ สำเร็จดี โทร. 0614031203 0614031203

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 14 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

รุ่งอรุณไม้ประดับ | บ้านฉาง ระยอง
เป็นว่านตระกูลครึ่งว่านครึ่งบอน มีเสน่ห์และเมตตามหานิยม มีโชคลาภ กวักเงินกวักทองมาสู่ผู้เลี้ยง ปลูกไว้ในบ้านหรือร้านค้า จะมีผู้มาเยี่ยมเยือนมิได้ขาด ถ้าเป็นร้านค้าย่อมซื้อได้ขายคล่อง เป็นว่านที่ให้คุณกับเจ้าของผู้ใด้เลี้ยงได้ตลอดปี จะมีโชคใหญ่ภายในปี หัวกินหรือนำติดตัวไปเป็นเมตตามหานิยม และป้องกันภูติผีปีศาจอีกด้วย สรรพคุณทางยา เมื่อถูกของมีคมบาด ให้นำหัวมาตำและพอกตรงแผลที่ถูกบาดแล้วใช้ผ้าพัน เมื่อหายเจ็บแก้ผ้าออกจะไม่ปรากฏแผลอยู่เลย นับว่าเป็นว่านยาอันวิเศษว่านหนึ่ง

ราคา 300.00 บาท ติดต่อ เฉลิมเกียรติ สำเร็จดี โทร. 0614031203 0614031203

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 14 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

รุ่งอรุณไม้ประดับ | บ้านฉาง ระยอง
หัวละ/ต้นละ 500 บาทครับ ....มีจำนวนจำกัดครับ .........18 Feb,2011

ราคา 500.00 บาท ติดต่อ เฉลิมเกียรติ สำเร็จดี โทร. 0614031203 0614031203

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 14 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

รุ่งอรุณไม้ประดับ | บ้านฉาง ระยอง
ว่านธรณีเย็น โบราณว่าบ้านใดปลูกไว้จะให้คุณประจักษ์ในด้านเกิดเกียรติศักดิ์และการเลื่อนยศตำแหน่งในหน้าที่การงานและทำให้เกิดโชคลาภ เงินทองหลั่งไหลมาเทมา สรรพคุณด้านการรักษา ใช้กินดับพิษร้อน,ถอนพิษไข้ดูดหนอง,รักษาแผล และฝีต่างๆ เล็ก 250 ใหญ่ 500

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ เฉลิมเกียรติ สำเร็จดี โทร. 0614031203 0614031203

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 14 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ เฉลิมเกียรติ สำเร็จดี โทร. 0614031203 0614031203

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 14 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

รุ่งอรุณไม้ประดับ | บ้านฉาง ระยอง
Line id : p042579 เป็น ว่านมหาเสน่ห์พันธุ์หนึ่งที่ใกล้สูญพันธุ์ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Curcuma spp. อยู่ในวงศ์ ZINGIBERACEAE ตระกูลเดียวกับขิง น้องๆ รากราคะ หรือรู้จักกันในหมู่ชาวบ้านว่าว่าน มหาเสน่ห์ดอกทอง มีสรรพคุณเหมือนกับว่านดอกทองแท้ วิธีการคือใช้ดอกแห้งแช่น้ำมันจันทน์ เสกคาถา พกติดตัว หรือแตะแต้ม เป็นเสน่ห์ทางด้านชู้สาว และการค้าการขายเงินทองไม่ขาดมือทีเดียว ว่านชนิดนี้ลำต้นใต้ดินเป็นเหง้ากลมเล็ก ไม่มีส่วนของแง่งให้เห็น (มีเพียงสั้นๆ ตอนแตกจากต้นเดิมไปเป็นต้นใหม่) เนื้อในหัวสีขาวเหลือง ลักษณะของใบจะเหมือนต้นขมิ้นแต่เล็กกว่า ต้นสูงไม่เกิน 1 ฟุต และอยู่กันเป็นกอ ส่วนดอกจะออกในหน้าฝน คล้ายกล้วยไม้ มีสีขาว เหลือง แทงดอกขึ้นจากหัวใต้ดิน ก่อนการงอกของใบ เติบโตได้ดีในสภาพดินที่ระบายน้ำได้ดี ชอบดินระบายน้ำดี แดดรำไร และขยายพันธุ์ด้วยหัว ขณะนี้ว่านทิ้งต้นครับ (ขายหัวราคาเท่ากับต้นครับ).......ถ้าต้องการต้นให้สั่งประมาณเดือน 6 ครับ................ปรับปรุง 21 ก.ค 2559

ราคา 400.00 บาท ติดต่อ เฉลิมเกียรติ สำเร็จดี โทร. 0614031203 0614031203

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 14 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

รุ่งอรุณไม้ประดับ | บ้านฉาง ระยอง
Line id : p042579 ว่านสาวหลง(ชื่อวิทยาศาสตร์ Amomum biflorum Jack อยู่ในวงศ์ Zingiberaceae )ตัวเมีย ต้นเขียว เป็นว่านมหาเสน่ห์ที่นิยมปลูกไว้เพื่อเป็นสิริมงคล ในด้านค้าขายช่วยให้ร่ำรวย จัดเป็นไม้มงคลที่หายาก ประโยชน์ 1. ว่านสาวหลง นิยมปลูกมากในกลุ่มผู้ชาย ด้วยความเชื่อว่า เป็นว่านมหานิยม ใครปลูกไว้ในบ้านจะเป็นที่รักที่นิยมชมชอบของคนอื่น ทั้งหญิง และชาย มีผู้คนไปมาหาสู่ไม่ขาดสาย รวมถึงช่วยให้ทำมาค้าขายร่ำรวย และเป็นสิริมงคลแก่คนในครอบครัว 2. ว่านสาวหลงเป็นว่านแปลกนอกจากจะปลูกเพื่อเป็นว่านมงคลแล้วยังปลูกไว้ในแง่ของไม้ประดับ และไม้หายากอีกด้วย 3. หัวหรือแง่ง : นำมาตากแห้ง และบดเป็นผงใช้ชงเป็นชาดื่ม 4. น้ำมันหอมระเหยจากดอก และหัว - ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาทิ น้ำหอม ครีมบำรุงผิว และสบู่ - ใช้ทานวด แก้อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 5. หัว และราก นิยมนำมาตากแห้ง และบดสำหรับผสมทำเครื่องรางหรือพระเครื่อง สรรพคุณ หัวนำมาต้มน้ำดื่ม - ช่วยลดไข้ - ช่วยลดอาการไอ ลดอาการแสบคอ คออักเสบ - ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และช่วยชะลอความแก่ หัวนำมาต้มน้ำอาบ - ช่วยแก้อาการผื่นคัน - รักษาโรคผิวหนัง ดอกน้ำมาต้มดื่ม - แก้อาการท้องเสีย - ช่วยแก้ไอ ขับเสมหะ - บรรเทาอาการไข้หวัด ดอกสด - นำมาสูดดม แก้อาการวิงเวียนศรีษะ การปลูกว่านสาวหลง ว่านสาวหลงสามารถปลูกได้ด้วยการเพาะเมล็ด และการแยกแบ่งหัวหรือเหง้าปลูก แต่โดยธรรมชาติ ว่านสาวหลงจะแตกหัวเติบโตเป็นต้นใหม่ขยายกอให้ใหญ่ขึ้น ดอกจะไม่ค่อยพบว่าติดเป็นผลบ่อยนัก

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ เฉลิมเกียรติ สำเร็จดี โทร. 0614031203 0614031203

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 14 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

รุ่งอรุณไม้ประดับ | บ้านฉาง ระยอง
ตัวผู้ก้านแดงครับ

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ เฉลิมเกียรติ สำเร็จดี โทร. 0614031203 0614031203

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 14 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

รุ่งอรุณไม้ประดับ | บ้านฉาง ระยอง
มีราคา 100 บาท 150 บาทครับ

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ เฉลิมเกียรติ สำเร็จดี โทร. 0614031203 0614031203

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 14 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

รุ่งอรุณไม้ประดับ | บ้านฉาง ระยอง
2 หัว 100 บาทครับ Line id : p042579 มีจำนวนจำกัดครับ ขุนแผนสะกดทัพ เคล็ดลับว่านนี้ หากเกิดคดี ช่วยคลี่ช่วยคลาย เอาว่านส่วนหัว ติดตัวติดตาม เข้าไปสู้ความ เอาตัวรอดได้ คนรักเมตตา มหานิยม เป็นที่ชื่นชม ทั้งหญิงและชาย เข้าที่ประชุม ทุ่มเถียงโต้แย้ง เหตุผลแสดง ชี้แจงถูกใจ ตบว่านในกระเป๋า ตอนเข้าโต้เถียง คนได้ยินเสียง ยอมรับฉับไว ห้ามใช้ว่านนี้ ย่ำยีผู้อื่น จะพาขมขื่น พึงรู้จักใช้

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ เฉลิมเกียรติ สำเร็จดี โทร. 0614031203 0614031203

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 14 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

รุ่งอรุณไม้ประดับ | บ้านฉาง ระยอง
มีต้นเดียวครับ เป็นกอ ต้อนรับปีใหม่

ราคา 70.00 บาท ติดต่อ เฉลิมเกียรติ สำเร็จดี โทร. 0614031203 0614031203

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 14 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

รุ่งอรุณไม้ประดับ | บ้านฉาง ระยอง
มีจำนวนจำกัดครับ Line id : p042579

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ เฉลิมเกียรติ สำเร็จดี โทร. 0614031203 0614031203

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 14 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

รุ่งอรุณไม้ประดับ | บ้านฉาง ระยอง
ว่านหนุมานนั่งแท่น เล็ก 200 บาท

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ เฉลิมเกียรติ สำเร็จดี โทร. 0614031203 0614031203

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 14 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

เมนูส่วนล่างของเว็บ