ค้นหาสินค้า

ประดู่ป่า ประดู่บ้าน ประดู่แดง

โดย สวนแสนดาว
ประดู่ป่า ประดู่บ้าน ประดู่แดง
เป็นไม้ที่เกิดดั้งเดิมในประเทศไทย พม่า ลาว เขมร ก็มี เนื้อไม้สวยลายสวยเนื้อไม้แน่นมีน้ำหนักมาก แข็งแรงใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งทำบ้านเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนต่างๆ ตั้งแต่ลำต้นยันต่อราก ปลูกได้ทั่วประเทศ แต่พื้นที่ราบสูงที่ชายเขาจะโตเร็ว ลักษณะดินที่ประดู่ชอบดินคล้ายๆกับ พยุง สัก ชิงชัน ดินเป็นที่เนินที่ดอน ทนแล้ว ประดู่มีหลายชนิด เช่น ประดู่แดง ประดู่กิ่งอ่อน(ประดู่บ้าน)ประดู่ลาย ประดู่ชิงชัน ประดู่ส้ม ประดู่อินแขก ประดู่น้ำ ประดู่ทะเล ประดู่ป่า กับประดู่บ้าน(ประดู่กิ่งอ่อน) จะแตกต่างกันทั้งขนาดความสูงของลำต้นและเนื้อไม้ ประดู่บ้านประดู่กิ่งอ่อน.นิยมปลูกเป็นร่มเงาเพราะใบหนา หน้าแล้งผลัดใบไม่หมดโดยเฉพาะแถวภาคใต้ในเขตร้อนชื้นจึงนิยมปลูกเป็นร่มเงา ประดู่ป่าปลูกเพื่อใช้เนื้อไม้ ผลัดใบหน้าแล้ง ทั้งประดู่ป่าและประดู่กิ่งอ่อนมีดอกเล็กๆเหมือนกันแต่ดอกไม่ทนอยู่ไม่นานมีกลิ่นหอมแรง. หนอนแมลงจะชอบเจาะประดู่กิ่งอ่อนมากกว่าเพราะมีกระพี้หนาแก่นน้อย ประดู่ป่า...จึงเป็นไม้ยืนต้นที่น่าปลูกอีกชนิดหนึ่ง อายุการตัดฟันพอๆกับพยุง สัก ยางนา มะค่า ตะเคียน และราคาซื้อขายเป็นไม้แปรรูปใกล้เคียงกัน
คำค้นหา ประดู่ป่า ประดู่บ้าน ประดู่แดง