ค้นหาสินค้า

มะค่าโมงมะค่าแต้ - แพงมาก

โดย สวนแสนดาว
มะค่าโมงมะค่าแต้ - แพงมาก
#มะค่าโมง #มะค่าแต้ ถือว่าเป็นไม้ดั้งเดิมของไทยน่าปลูกอีกชนิดหนึ่ง มีอายุยืนหลายร้อยปีใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างบ้านเรือนทำเฟอร์นิเจอร์ ไม้มะค่าทั้งสองชนิดนี้ #ปลูกได้ทั่วประเทศชอบดินและ ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงที่ดอนที่เนินคล้ายกับประดู่ พยุง มะค่าแต้จะเตี้ยกว่ามะค่าโมงและมีกิ่งเยอะกว่ามะค่าโมง. ไม้ทั้ง 2 แบบเป็นไม้ผลัดใบหน้าแล้งมีดอก มีผลเช่นเดียวกัน. ปุ่มของมะค่าทั้ง 2 ชนิดที่เกิดจากความผิดปกติของลำต้นมีราคาสูง เป็นที่ต้องการและ นิยมของร้านเฟอร์นิเจอร์
คำค้นหา มะค่าโมงมะค่าแต้