ค้นหาสินค้า

ชิงชัน - ไม้เสียงดี

โดย สวนแสนดาว
ชิงชัน - ไม้เสียงดี
#ชิงชันเป็น ไม้คล้ายพยุงที่สุด บางท้องถิ่นเรียก พยุงแดง พยุงแกลบ เริ่มหายาก #มีราคาแพงลองจากพยุง เป็นต้นไม้ขนาดกลางค่อนไปทางใหญ่ ปลูกได้ทั่วประเทศ ชอบดินระบายน้ำได้ดีดินดอนดินเนินภูเขา คล้ายกับประดู่ เป็นต้นไม้ที่มีรากลงลึก ไม่ทำลายหน้าดิน หากอยู่เดียวจะมีกิ่งเยอะ แต่ถ้าปลูกกับไม้ป่าชนิดอื่นลำต้นจะตรง เป็นไม้ที่บำรุงดิน ผลัดใบหน้าแล้งดอกมีสีขาวอมชมพูอมม่วง ชอบภูมิอากาศทางภาคอีสานและภาคเหนือ เป็นไม้ที่นิยมเอามาทำเครื่องดนตรีไทนมากที่สุด เนื้อไม้แข็ง ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ปัจจุบันเริ่มมีลดน้อยลง
คำค้นหา ชิงชัน