ค้นหาสินค้า

เต็ง รัง - ไม้ทนไฟ

โดย สวนแสนดาว
เต็ง รัง - ไม้ทนไฟ
ไม้เต็งและไม้รัง ไม้เนื้อแข็ง ไม้ขนาดกลาง ค่อนไปทางใหญ่ ผลัดใบหน้าแล้ง ชอบแดด เป็นไม้ตระกูลยาง แต่ชอบที่เนินที่เขา รัง เต็ง ถือว่าเป็นต้นไม้ฝาแฝด ที่ชอบดินคล้ายๆกัน ดินลูกรังปน หินปนทราย ชอบที่ราบสูง ต้นไม้ทั้งสองชนิดเริ่มมีน้อยลงเพราะโตช้าและไม่มีคนปลูกทดแทน นอกจากเกิดเองตามธรรมชาติ ไม้เต็งรัง ปลูกได้แต่ต้องแยกพื้นที่ออกจากไม้ป่าทั่วไปเพราะเต็งรังจะไม่ชอบกลุ่มป่ารก ดงดิบชื้น ไม้เต็งรังสามารถเอามาทำบ้านเรือนได้ ไม่นิยมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เนื้อหยาบ แต่มีความแข็งนำมาทำพวกเครื่องเรือนต่างๆที่ใช้ตากแดดตากฝนภายนอกได้ดีมาก เช่น เสา คาน ตง นอกชาน ปัจจุบันไม้เต็งรังบ้านเราเหลือน้อยส่วนมากจะเป็นไม้จากเต็ง รัง พม่า ลาว เขมร
คำค้นหา เต็ง รัง