สายทองพืชสมุนไพร

หมวด

กุยช่าย

ในร้าน สายทองพืชสมุนไพร
แชร์บน facebook

เมล็ดพันธุ์กุยช่าย 1000เมล็ด 250บาท

สายทองพืชสมุนไพร

??????มาแล้วจร้า?????? ???สำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบเพาะเมล็ด??? #ต้นพันธุ์กุยช่ายพร้อมปลูก ??จำหน่าย !!! มัดละ 250 บาท 1, 000เมล็ด ????ต้นพันธุ์กุยช่าย พันธ์ุดี แข็งแรง หัวโตๆ ขยายพันธ์ุง่าย แค่เสียบลงดิน ติดง่ายแตกกอเร็ว ความต้องการตลาดสูง ซื้อครั้งเดียวขยายพันธ์ุและเก็บผลผลิตได้ตลอดปี

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ สายทอง พิลัยพงษ์ โทร. 0992935651, จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อ/สั่งซื้อ

ต้นพันธุ์กุยช่าย50-60ต้น มัดละ200บาท

สายทองพืชสมุนไพร

??????มาแล้วจร้า?????? ???สำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบเพาะเมล็ด??? #ต้นพันธุ์กุยช่ายพร้อมปลูก ??จำหน่าย !!! มัดละ 200 บาท (50-60ต้น)?? ????ต้นพันธุ์กุยช่าย พันธ์ุดี แข็งแรง หัวโตๆ ขยายพันธ์ุง่าย แค่เสียบลงดิน ติดง่ายแตกกอเร็ว ความต้องการตลาดสูง ซื้อครั้งเดียวขยายพันธ์ุและเก็บผลผลิตได้ตลอดปี

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ สายทอง พิลัยพงษ์ โทร. 0992935651, จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อ/สั่งซื้อ