ค้นหาสินค้า

มะริด (Butter fruit)

ร้าน สวนอานนท์
ผู้สนับสนุน
มะริด  | สวนอานนท์ - ท่าม่วง กาญจนบุรี

สวนอานนท์ | ท่าม่วง กาญจนบุรี ผู้สนับสนุน
มะริดพันธุ์ฟิลิปินส์ ราคาต้นละ 50 บาท สูง 40 เซนติเมตร รับเองที่สวน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร 0929404746

ราคาต้นละ 50.00 บาท ติดต่อ อานนท์ โทร. 0929404746 0929404746 เบอร์โทรไลน์ 0929404746

ร้านแนะนำ ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 7 เดือน

โทรศัพท์