ค้นหาสินค้า

ชมพู่ (Rose apple Tree)

ร้าน สวนอานนท์
ผู้สนับสนุน
ชมพู่เพชรสุวรรณ | สวนอานนท์ - ท่าม่วง กาญจนบุรี

สวนอานนท์ | ท่าม่วง กาญจนบุรี ผู้สนับสนุน
ขายต้นชมพู่เพชรสุวรรณ (ตอน) ความสูงประมาน 50-60 เซนติเมตร ราคาต้นละ 60 บาท สวนอยู่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร 0929404746

ราคาต้นละ 60.00 บาท ติดต่อ อานนท์ โทร. 0929404746 0929404746 เบอร์โทรไลน์ 0929404746

ร้านแนะนำ ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 9 เดือน

โทรศัพท์

ต้นชมพู่ทับทิมจันทร์ | สวนอานนท์ - ท่าม่วง กาญจนบุรี

สวนอานนท์ | ท่าม่วง กาญจนบุรี ผู้สนับสนุน
ต้นชมพู่ทับทิมจันทร์ ชมพู่ทับทิมจันทร์(กิ่งชำ) ความสูง 30 เซน ราคาต้นละ 35 บาท รับเองที่สวน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรีหรือ จัดส่งตามที่ตกลง 0929404746

ราคาต้นละ 35.00 บาท ติดต่อ อานนท์ โทร. 0929404746 0929404746 เบอร์โทรไลน์ 0929404746

ร้านแนะนำ ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 9 เดือน

โทรศัพท์