ค้นหาสินค้า

ต้นละมุด (Sapodilla Tree)

ร้าน สวนอานนท์
ต้นละมุดเสียบยอด กระสวยมาเลย์ | สวนอานนท์ - ท่าม่วง กาญจนบุรี

สวนอานนท์ | ท่าม่วง กาญจนบุรี
ความสูง 1 เมตร ราคาต้นละ 100 บาท รับท่ีสวนอำเภอท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร0929404746

ราคาต้นละ 100.00 บาท ติดต่อ อานนท์ โทร. 0929404746 0929404746 เบอร์โทรไลน์ 0929404746

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 8 เดือน

โทรศัพท์