ค้นหาสินค้า

ขนุน (Jackfruit Tree)

ร้าน สวนอานนท์
ผู้สนับสนุน
ต้นกล้าขนุนเพาะเมล็ด ต้นตอขนุน | สวนอานนท์ - ท่าม่วง กาญจนบุรี

สวนอานนท์ | ท่าม่วง กาญจนบุรี ผู้สนับสนุน
ต้นกล้าขนุน สูง 40-50 เซนติเมตร ราคาต้นละ 8 บาท รับเองที่สวน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร 0929404746

ราคาต้นละ 8.00 บาท ติดต่อ อานนท์ โทร. 0929404746 0929404746 เบอร์โทรไลน์ 0929404746

ร้านแนะนำ ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 7 เดือน

โทรศัพท์

ขายต้นขนุนทาบกิ่ง | สวนอานนท์ - ท่าม่วง กาญจนบุรี

สวนอานนท์ | ท่าม่วง กาญจนบุรี ผู้สนับสนุน
ต้นขนุนทาบกิ่ง สายพันธุ์ 1.ทองประเสริฐ 2.เพชรราชา 3.เพชรดำรง 4.แดงสุริยา 5.จำปาดะ 6.ทวายปีเดียว 7.มาเล 8.จำปากรอบ ราคาต้นละ 35 บาท รับเองที่สวน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี หรือจัดส่งตามที่ตกลง 0929404746

ราคาต้นละ 35.00 บาท ติดต่อ อานนท์ โทร. 0929404746 0929404746 เบอร์โทรไลน์ 0929404746

ร้านแนะนำ ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 7 เดือน

โทรศัพท์