ค้นหาสินค้า

ถ่าน (charcoal)

ร้าน ไบโอคอนซูมเมอ โปรดักซ์
ผงถ่านกัมมันต์ เกรดอาหาร Activated Charcoal (Food grade) | ไบโอคอนซูมเมอ โปรดักซ์ - ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ไบโอคอนซูมเมอ โปรดักซ์ | ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
บรรจุถุงละ 500 g
อายุการเก็บรักษา 1 ปี
- ใช้ประกอบอาหาร เช่น ขนม
- ใช้ล้างสารพิษในผัก ผลไม้
- ใช้กรองสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากของเหลวหรือก๊าซ เช่น ทำไส้กรองเครื่องปรับอากาศ ไส้กรองหน้ากากนิรภัย ไส้กรองเครื่องกรองน้ำ
- ใช้ในการบำบัดน้ำเสียโดยกรองกลิ่นที่ไม่ต้องการ

ราคา500 กรัมละ 249.00 บาท ติดต่อ กิตติ อังคณาภักดี โทร. 0879070907 0879070907 เบอร์โทรไลน์ 3100700239646

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์