ค้นหาสินค้า

มะม่วงหาวมะนาวโห่ (Ma muang haow Ma nao ho)

ร้าน ไบโอคอนซูมเมอ โปรดักซ์
ผงมะม่วงหาวมะนาวโห่แท้ Bengal Currants Powder | ไบโอคอนซูมเมอ โปรดักซ์ - ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ไบโอคอนซูมเมอ โปรดักซ์ | ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ผงมะม่วงหาวมะนาวโห่แท้ Bengal Currants Powder
บรรจุในถุง Aluminium Foil 500 g
ผลิตจากเนื้อมะม่วงหาวมะนาวโห่ 100%
ผ่านกระบวนการ Vacuum Freeze Dry
อายุการเก็บรักษา 1 ปี
Packing: Aluminium Foil Bag 500 g
Made from Bengal Currants 100%
Process: Vacuum Freeze Dry
Shelf Life: 1 year
Used for: Topping fruit, Yogurt, Mixed Tea, Dessert, Bakery, Ice Cream
#มะม่วงหาว #มะนาวโห่ #มะม่วงหาวมะนาวโห่ #มะม่วงไม่รู้หาว #มะนาวไม่รู้โห่ #มะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โห่ #bengal #bengal currant #bengal powder #bengal currants #bengal currants powder

ราคา500 กรัมละ 1,190.00 บาท ติดต่อ กิตติ อังคณาภักดี โทร. 0879070907 0879070907 เบอร์โทรไลน์ 3100700239646

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 0 เดือน

โทรศัพท์