ค้นหาสินค้า

ผลเงาะ (Rambutan)

ร้าน ไบโอคอนซูมเมอ โปรดักซ์
ผงเงาะแท้ Rambutan Powder | ไบโอคอนซูมเมอ โปรดักซ์ - ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ไบโอคอนซูมเมอ โปรดักซ์ | ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ผงเงาะแท้ Rambutan Powder
บรรจุในถุง Aluminium Foil 500 g
ผลิตจากเนื้อเงาะ 100%
ผ่านกระบวนการ Vacuum Freeze Dry
อายุการเก็บรักษา 1 ปี
Packing: Aluminium Foil Bag 500 g
Made from Rambutan 100%
Process: Vacuum Freeze Dry
Shelf Life: 1 year
Used for: Topping fruit, Yogurt, Mixed Tea, Dessert, Bakery, Ice Cream
#เงาะ #ผงเงาะ #rambutan #rambutan powder #freeze dried rambutan #vacuum freeze dried rambutan

ราคา500 กรัมละ 750.00 บาท ติดต่อ กิตติ อังคณาภักดี โทร. 0879070907 0879070907 เบอร์โทรไลน์ 3100700239646

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์