ค้นหาสินค้า

ผลไม้อบแห้ง (Dried fruit)

ร้าน ไบโอคอนซูมเมอ โปรดักซ์
ผงขนุนแท้ Jackfruit powder | ไบโอคอนซูมเมอ โปรดักซ์ - ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ไบโอคอนซูมเมอ โปรดักซ์ | ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ผงขนุนแท้ Jackfruit powder บรรจุในถุง Aluminium Foil 500 g ผลิตจากเนื้อขนุน 100% ผ่านกระบวนการ Vacuum Freeze Dry อายุการเก็บรักษา 1 ปี Packing: Aluminium Foil Bag 500 g Process: Vacuum Freeze Dry Made from Jackfruit 100% Shelf Life: 1 year Used for: Topping fruit, Yogurt, Ice cream, Chocolate, Mixed Tea, Bakery

Tag: ขนุน ผลไม้บดผง

ราคา 750.00 บาท ติดต่อ กิตติ อังคณาภักดี โทร. 0879070907 0879070907

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 3 เดือน

โทร

ผงมะม่วงมหาชนกแท้ Mahachanok Mango Powder | ไบโอคอนซูมเมอ โปรดักซ์ - ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ไบโอคอนซูมเมอ โปรดักซ์ | ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
บรรจุในถุง Aluminium Foil 500 g ผ่านกระบวนการ Vacuum Freeze Dry ผลิตจากมะม่วงมหาชนก 100% อายุการเก็บรักษา 1 ปี ผงมะม่วงมหาชนก มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของมะม่วงมหาชนก รสหวานจัด สีเหลืองอ่อน Packing: Aluminium Foil Bag 500 g Made from fresh Mahachanok mango 100% Process: Vacuum Freeze Dry Shelf Life: 1 year Used for: Topping fruit, Yogurt, Ice cream, Chocolate, Mixed Tea, Bakery

Tag: มะม่วงมหาชนก มะม่วงอบแห้ง

ราคา 600.00 บาท ติดต่อ กิตติ อังคณาภักดี โทร. 0879070907 0879070907

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 3 เดือน

โทร

ผงแก้วมังกรแดงแท้ Red Dragon Fruit Powder | ไบโอคอนซูมเมอ โปรดักซ์ - ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ไบโอคอนซูมเมอ โปรดักซ์ | ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
บรรจุในถุง Foil 500 g ผ่านกระบวนการ Vacuum Freeze Dry ผลิตจากเนื้อแก้วมังกรแดง 100% อายุการเก็บรักษา 1 ปี โปรดปิดซองซิปให้สนิทหรือเก็บในภาชนะปิดสนิท Packing: Foil Bag 500 g Made from fresh Red Dragon Fruit 100% Process: Vacuum Freeze Dry Shelf Life: 1 year Used for: Topping fruit, Yogurt, Ice cream, Mixed Tea, Bakery

Tag: แก้วมังกร ผลไม้บดผง

ราคา 850.00 บาท ติดต่อ กิตติ อังคณาภักดี โทร. 0879070907 0879070907

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 3 เดือน

โทร

ผงมะม่วงน้ำดอกไม้แท้ Nam Dok Mai(Barracuda) Mango Powder | ไบโอคอนซูมเมอ โปรดักซ์ - ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ไบโอคอนซูมเมอ โปรดักซ์ | ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
บรรจุในถุง Foil 500 g ผ่านกระบวนการ Vacuum Freeze Dry ผลิตจากมะม่วงน้ำดอกไม้ 100% อายุการเก็บรักษา 1 ปี ผงมะม่วงน้ำดอกไม้ มีกลิ่นหอมละมุน รสหวานกลมกล่อม สีเหลืองทอง Packing: Foil Bag 500 g Made from fresh Nam Dok Mai mango 100% Process: Vacuum Freeze Dry Shelf Life: 1 year Used for: Topping fruit, Yogurt, Ice cream, Chocolate, Mixed Tea, Bakery

Tag: มะม่วงอบแห้ง มะม่วงน้ำดอกไม้

ราคา 600.00 บาท ติดต่อ กิตติ อังคณาภักดี โทร. 0879070907 0879070907

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 3 เดือน

โทร