ค้นหาสินค้า

ผลไม้อบแห้ง (Dried fruit)

ร้าน ไบโอคอนซูมเมอ โปรดักซ์
ผงขนุนแท้ Jackfruit powder | ไบโอคอนซูมเมอ โปรดักซ์ - ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ไบโอคอนซูมเมอ โปรดักซ์ | ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ผงขนุนแท้ Jackfruit powder
บรรจุในถุง Aluminium Foil 500 g
ผลิตจากเนื้อขนุน 100%
ผ่านกระบวนการ Vacuum Freeze Dry
อายุการเก็บรักษา 1 ปี
Packing: Aluminium Foil Bag 500 g
Process: Vacuum Freeze Dry
Made from Jackfruit 100%
Shelf Life: 1 year
Used for: Topping fruit, Yogurt, Ice cream, Chocolate, Mixed Tea, Bakery

ราคา500 กรัมละ 750.00 บาท ติดต่อ กิตติ อังคณาภักดี โทร. 0879070907 0879070907 เบอร์โทรไลน์ 3100700239646

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

ผงมะม่วงมหาชนกแท้ Mahachanok Mango Powder | ไบโอคอนซูมเมอ โปรดักซ์ - ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ไบโอคอนซูมเมอ โปรดักซ์ | ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
บรรจุในถุง Aluminium Foil 500 g
ผ่านกระบวนการ Vacuum Freeze Dry
ผลิตจากมะม่วงมหาชนก 100%
อายุการเก็บรักษา 1 ปี
ผงมะม่วงมหาชนก มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของมะม่วงมหาชนก รสหวานจัด สีเหลืองอ่อน
Packing: Aluminium Foil Bag 500 g
Made from fresh Mahachanok mango 100%
Process: Vacuum Freeze Dry
Shelf Life: 1 year
Used for: Topping fruit, Yogurt, Ice cream, Chocolate, Mixed Tea, Bakery

ราคา500 กรัมละ 600.00 บาท ติดต่อ กิตติ อังคณาภักดี โทร. 0879070907 0879070907 เบอร์โทรไลน์ 3100700239646

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

ผงแก้วมังกรแดงแท้ Red Dragon Fruit Powder | ไบโอคอนซูมเมอ โปรดักซ์ - ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ไบโอคอนซูมเมอ โปรดักซ์ | ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
บรรจุในถุง Foil 500 g
ผ่านกระบวนการ Vacuum Freeze Dry
ผลิตจากเนื้อแก้วมังกรแดง 100%
อายุการเก็บรักษา 1 ปี
โปรดปิดซองซิปให้สนิทหรือเก็บในภาชนะปิดสนิท
Packing: Foil Bag 500 g
Made from fresh Red Dragon Fruit 100%
Process: Vacuum Freeze Dry
Shelf Life: 1 year
Used for: Topping fruit, Yogurt, Ice cream, Mixed Tea, Bakery

ราคา500 กรัมละ 850.00 บาท ติดต่อ กิตติ อังคณาภักดี โทร. 0879070907 0879070907 เบอร์โทรไลน์ 3100700239646

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

ผงมะม่วงน้ำดอกไม้แท้ Nam Dok Mai(Barracuda) Mango Powder | ไบโอคอนซูมเมอ โปรดักซ์ - ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ไบโอคอนซูมเมอ โปรดักซ์ | ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
บรรจุในถุง Foil 500 g
ผ่านกระบวนการ Vacuum Freeze Dry
ผลิตจากมะม่วงน้ำดอกไม้ 100%
อายุการเก็บรักษา 1 ปี
ผงมะม่วงน้ำดอกไม้ มีกลิ่นหอมละมุน รสหวานกลมกล่อม สีเหลืองทอง
Packing: Foil Bag 500 g
Made from fresh Nam Dok Mai mango 100%
Process: Vacuum Freeze Dry
Shelf Life: 1 year
Used for: Topping fruit, Yogurt, Ice cream, Chocolate, Mixed Tea, Bakery

ราคา500 กรัมละ 600.00 บาท ติดต่อ กิตติ อังคณาภักดี โทร. 0879070907 0879070907 เบอร์โทรไลน์ 3100700239646

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์