ค้นหาสินค้า

เมล็ดพันธุ์อัญชัน

ร้าน ไร่ภูธรา
อัญชัญสีม่วงอ่อนไม่ซ้อน | ไร่ภูธรา - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

ไร่ภูธรา | เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
อัญชัญม่วงอ่อนไม่ซ้อนจำหน่ายชุดละ 5 เมล็ด ราคา 10 บาท สามารถจัดส่งได้ทางไปรษณีย์คะ

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ ศิโรรัตน์ ชัยภาษา โทร. 0817169334 0817169334

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 10 เดือน

โทรศัพท์

อัญชัญฟ้าไม่ซ้อน | ไร่ภูธรา - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

ไร่ภูธรา | เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เมล็ดดอกอัญชัญสีฟ้าไม่ซ้อน จำหน่ายชุดละ 20 เมล็ด ราคา 10 บาท สามารถจัดส่งได้ทางไปรษณีย์คะ

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ ศิโรรัตน์ ชัยภาษา โทร. 0817169334 0817169334

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 10 เดือน

โทรศัพท์

อัญชัญขาวไม่ซ้อน | ไร่ภูธรา - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

ไร่ภูธรา | เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เมล็ดอัญชัญขาวไม่ซ้อนมีชุดละ 20 เมล็ด ราคา 10 บาท สามารถจัดส่งได้ทางไปรษณีย์คะ
หมายเหตุ: อัญชัญดอกสีขาว รากต้นอัญชันดอกสีขาว ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ ยาระบาย บำรุงตาแก้ตาฟาง ถูฟันแก้ปวดฟัน ตาแฉะ และปรุงเป็นยาขับปัสสาวะ นำรากมาถูกับน้ำฝนใช้หยอดหูและหยอดตารากมีรสเย็นจืดใช้เป็นยาขับปัสสาวะพิการเป็นยาระบาย นอกจากนี้ถ้านำรากมาถูฟันจะทำให้ฟันคงทนแข็งแรงและแก้อาการปวดฟันได้ดี

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ ศิโรรัตน์ ชัยภาษา โทร. 0817169334 0817169334

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 10 เดือน

โทรศัพท์

อัญชัญฟ้าซ้อน | ไร่ภูธรา - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

ไร่ภูธรา | เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เมล็ดพันธุ์ อัญชัญฟ้าซ้อน เปอร์เซ็นต์การงอก 80-85% จำหน่ายชุดละ 10 บาท มีจำนวน 10 เมล็ด สามารถจัดส่งได้ทางไปรษณีย์คะ

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ ศิโรรัตน์ ชัยภาษา โทร. 0817169334 0817169334

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 10 เดือน

โทรศัพท์

อัญชัญดอกซ้อนสีขาว | ไร่ภูธรา - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

ไร่ภูธรา | เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
1 ชุดมี 10 เมล็ด อัตราการงอก 85% ขึ้นไป สามารถจัดส่งได้ทางไปรษณีย์คะ

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ ศิโรรัตน์ ชัยภาษา โทร. 0817169334 0817169334

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 10 เดือน

โทรศัพท์

ดอกอัญชัญซ้อนสีน้ำเงิน | ไร่ภูธรา - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

ไร่ภูธรา | เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
1 ชุดมี 20 เมล็ด อัตรางอก 85% ขึ้นไปคะ สามารถจัดส่งได้ทางไปรษณีย์คะ

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ ศิโรรัตน์ ชัยภาษา โทร. 0817169334 0817169334

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 10 เดือน

โทรศัพท์