ค้นหาสินค้า

ลักษณะพฤกษศาสตร์ของต้นโกสนสาวเชียงใหม่


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Croton, Variegated Laurel, Garden Croton

ชื่ออื่นๆ : โกรต๋น, กรีกะสม, กรีสาเก

ลำต้น : เป็นไม้พุ่ม แตกกิ่งก้านเป็นทรงพุ่มค่อนข้างแน่น

ใบ : เป็นใบเดี่ยว รูปรี ปลายมน โคนสอบ ขอบเรียบ ใบค่อนข้างหนา ใบล่างสีเขียวเข้มปนแดง เส้นกลางใบสีแดง เส้นใบสีเหลือง หลังใบสีแดง ใบหยักเป็นคลื่นตามเส้นใบ ใบอ่อนสีเขียวอมเหลือง ปลายสุดของใบอ่อนสีเหลือง เส้นใบสีเหลือง

ดอก : ออกเป็นช่อตามซอกใบ และปลายกิ่ง ดอกสีขาว ดอกเป็นดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ช่อดอกเพศผู้โค้งลง มีกลีบดอกและกลีบเลี้ยง ช่อดอกเพศเมียตั้งตรง ไม่มีกลีบดอก มีแต่กลีบเลี้ยง

ผล : ค่อนข้างกลม เมื่อแก่ผลแตกได้

เมล็ด : มีสีน้ำตาล

ต้นโกสนสาวเชียงใหม่
ต้นโกสนสาวเชียงใหม่

การขยายพันธุ์ของต้นโกสนสาวเชียงใหม่

โดยการเพาะเมล็ด ปักชำ และตอนกิ่ง

การดูแลต้นโกสนสาวเชียงใหม่

ปลูกได้ในดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ชอบแดดจัดหรือแดดครึ่งวัน

ประโยชน์ของต้นโกสนสาวเชียงใหม่

นิยมปลูกประดับ

ไปหมวด โกสน