ค้นหาสินค้า

การขยายพันธุ์ต้นคริสติน่า


ต้นคริสติน่า
ต้นคริสติน่า

1. โดยการปักชำ

- นำกิ่งที่สมบูรณ์ และแก่ตัดออกมา ตัดใบออกให้เหลือใบแค่ตรงยอดประมาณ 2-3 ใบ

- นำกระถางที่ใส่ดินร่วนมาแล้วนำกิ่งที่เตรียมไว้ปักบนแนวเฉียงลงไปในดิน แล้วรอให้รากงอกออกมา

- ถ้ามีรากงอกแล้วสามารถแยกเอาไปปลูกได้เลย

2. โดยการเพาะเมล็ด

- นำเมล็ดแก่จัดมาแช่น้ำ จนกระทั่งเปลือกเปื่อยจนหลุด

- นำไปเพาะในถุง ที่มีดินร่วนผสมปุ๋ยคอกอยู่

- รอจนกระทั่งต้นอ่อนงอกออกมาจากเมล็ด หากต้นอ่อนแข็งแรงแล้ว ก็สามารถย้ายปลูกลงดินได้เลย

คริสติน่าแนะนำ

ดูสินค้าหมวด คริสติน่า ทั้งหมดในเว็บ
ต้นคริสตินา คริสตินา สูง 1 เมตร
ต้นคริสตินา คริสตินา สูง 1 เมตร นครนายก

ราคา 150.00 บาท /ต้น

ต้นคริสติน่า
ต้นคริสติน่า เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

ราคา 1.00 บาท /ต้น

ต้นคริสติน่า
ต้นคริสติน่า กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท /ต้น

ต้นคริสติน่า
ต้นคริสติน่า เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

ราคา 35.00 บาท /ต้น

 คริสติน่า 1 เมตร
คริสติน่า 1 เมตร นครนายก

ราคา 80.00 บาท /ต้น

คริสติน่า
คริสติน่า ธัญบุรี ปทุมธานี

ราคา 60.00 บาท /ต้น

 คริสติน่า 1 เมตร
คริสติน่า 1 เมตร ปทุมธานี

ราคา 80.00 บาท /ต้น

คริสติน่า
คริสติน่า นครนายก

ราคา 180.00 บาท /ต้น

คริสตี้น่า
คริสตี้น่า องครักษ์ นครนายก

ราคา 9.00 บาท /ต้น

คริสติน่า
คริสติน่า องครักษ์ นครนายก

ราคา 30.00 บาท /ต้น

คริสติน่า
คริสติน่า นครนายก

ราคา 7.00 บาท /ต้น

ต้นคริสติน่า
ต้นคริสติน่า เมืองตรัง ตรัง

ราคา 50.00 บาท /ต้น

คริสติน่า กระถาง 11 นิ้ว พุ่ม  สูงประมาณ 40-50 cm
คริสติน่า กระถาง 11 นิ้ว พุ่ม สูงประมาณ 40-50 cm บางใหญ่ นนทบุรี

ราคา 60.00 บาท /กระถาง

คริสติน่าทรงพุ่ม
คริสติน่าทรงพุ่ม องครักษ์ นครนายก

ราคา 200.00 บาท /ต้น

คริสติน่า
คริสติน่า เมืองยาง นครราชสีมา

ราคา 80.00 บาท /ต้น

คริสติน่า
คริสติน่า องครักษ์ นครนายก

ราคา 100.00 บาท /ต้น

คริสติน่า
คริสติน่า เมืองนครนายก นครนายก

ราคา 35.00 บาท /1ถุง

ต้นคริสติน่า
ต้นคริสติน่า สมุทรปราการ

ราคา 65.00 บาท /ต้น

คริสติน่า
คริสติน่า เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท /ต้น

คริสติน่า
คริสติน่า เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

ราคา 160.00 บาท /ต้น

ต้นคริสตีน่า
ต้นคริสตีน่า องครักษ์ นครนายก

ราคา 85.00 บาท /ต้น

คริสติน่าพุ่มถุง8นิ้ว
คริสติน่าพุ่มถุง8นิ้ว องครักษ์ นครนายก

ราคา 35.00 บาท /ถุง

คริสติน่า
คริสติน่า ปทุมธานี

ราคา 80.00 บาท /ต้น

คริสติน่า 1.5เมตร
คริสติน่า 1.5เมตร หนองจอก กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /ต้น

ต้นคริสติน่าด่าง
ต้นคริสติน่าด่าง วัฒนา กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท