ค้นหาสินค้า

วิธีปลูกต้นกระดุมทองเลื้อยโดยการปักชำ


- ใช้กิ่งกระดุมทองยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร ปักเสียบบริเวณที่ต้องการปลูก (เป็นที่ที่แดดส่องถึงหรือกลางแดด) ไม่ควรปลูกในที่ร่มเพราะจะทำให้ต้นสูงรก

- รดน้ำวันละครั้ง เพียงไม่กี่วันรากก็จะงอกและเติบโตเป็นต้นใหม่

- ในระยะแรกต้องคอยกำจัดวัชพืชบ้าง แต่หากต้นปลูกติดแล้ว กระดุมทองเลื้อยก็สามารถเติบโตแข่งกับวัชพืชชนิดอื่นๆได้ดี

- ตัดแต่งต้นปีละ 2-3 ครั้ง

กระดุมทองเลื้อย
กระดุมทองเลื้อย

กระดุมทองแนะนำ

ดูสินค้าหมวด กระดุมทอง ทั้งหมดในเว็บ