ค้นหาสินค้า

ลักษณะพฤกษศาสตร์ของต้นหญ้าน้ำพุ


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Fountain Grass

ลำต้น : ไม้ล้มลุกอายุหลายปี แตกกอเป็นพุ่มแน่น

ใบ : เป็นใบเดี่ยว รูปแถบเรียวยาว มีขนเล็กๆ ปกคลุมแผ่นใบ ปลายลู่ลงพื้น สีเขียวอ่อน

ดอก : ออกเป็นช่อบริเวณปลายยอด ดอกชูตั้งขึ้น สีขาว

หญ้า

การขยายพันธุ์ของต้นหญ้าน้ำพุ

โดยการแยกกอ

การดูแลต้นหญ้าน้ำพุ

ปลูกได้ในดินร่วนปนทราย ต้องการน้ำปานกลาง ชอบแสงแดดจัด เจริญเติบโตเร็ว ไม่ทนน้ำขัง หมั่นให้น้ำสม่ำเสมอ ใบจะสวยและให้ดอกได้ตลอดปี หลังจากออกดอกควรตัดช่อดอกแห้งทิ้งเพื่อไม่ให้ต้นโทรม

ประโยชน์ของต้นหญ้าน้ำพุ

ปลูกประดับตกแต่งสถานที่ และปลูกลงแปลงกลางแจ้งในสวนโมเดิร์น

ไปหมวด หญ้า