ค้นหาสินค้า

สินค้าประเภทไม้ประดับภายนอก

กก (Sedge) กระดุมไม้ใบเงิน (Silver Buttonwood) กล้วยคุนหมิง (Chinese dwarf banana) กล้วยบัว (Flowering banana) กล้วยประดับ (Banana Ornamental) กล้วยผา (Ensete) กล้วยพัด (Traveler of palm) กะพ้อ (Fan  Palm) กันเกรา (Anon) กาบหอย (Boat-lily) ก้ามปูหลุด (Silver inch plant) การะเกด (Karaket) กำแพงเงิน (Flax  Lily) กิ่งพันธุ์ตะบองเพชร กิ่งพันธุ์ไทรเกาหลี กิ่งพันธุ์แสงจันทร์ เกล็ดแก้ว (Calico plant) เกล็ดทับทิม (Calico plant) โกสน (Croton) ข่อย (Siamese rough bush) ขาไก่ (Flame  flower) เข็มกุดั่น (Spanish bayonet) เข็มญี่ปุ่น (Dwarfixora) เข็มปัตตาเวีย (Cotton Leaved Jatropha) เข็มสามสี (Rainbow tree) คริสต์มาส (Christmas Flower) คริสติน่า (Christina) คล้าน้ำ (Bent alligator-flag) จอก (Water Lettuce) จั๋ง (lady palm) จันผา (Jun Pha) เจแปนนิสเฟิร์นทรี (Japanese Fern Tree) ช้อนเงินช้อนทอง (Chon Ngoen Chon Thong) ช้อนทอง (Yellow mussaenda) ชะแมบทอง (Horse bush) ช้างร้องไห้ (Chang Rong Hai Tree) ชาปัตตาเวีย (Singapore Holly) ชาฮกเกี้ยน (Fukien tea) ชิงชี่ (Chingchi) แชมเปญปาล์ม (Bottle palm) ซองออฟจาไมก้า (Song of India) ซองออฟอินเดีย (Song of Jamaica) ซีรูเลียม (Caeruleum) ดาดตะกั่ว (Red lvy) แดงสิงคโปร์ (Daeng Singapore) ต้นกก ต้นกระดุมไม้ใบเงิน ต้นกล้วยประดับ ต้นกล้วยพัด ต้นกล้ากล้วยบัว ต้นกล้ากล้วยประดับ ต้นกล้ากล้วยพัด ต้นกล้ากะพ้อ ต้นกล้ากันเกรา ต้นกล้าก้ามปูหลุด ต้นกล้าโกสน ต้นกล้าข่อย ต้นกล้าคริสต์มาส ต้นกล้าคริสติน่า ต้นกล้าโคลเวอร์ (Clover) ต้นกล้าจันผา ต้นกล้าเจแปนนิสเฟิร์นทรี ต้นกล้าช้อนเงินช้อนทอง ต้นกล้าชะแมบทอง (Horse bush) ต้นกล้าชาฮกเกี้ยน ต้นกล้าต้นยางอินเดีย ต้นกล้าต้นอ้อ ต้นกล้าต้นอินทผาลัม ต้นกล้าตะบองเพชร ต้นกล้าตาล ต้นกล้าถั่วบราซิล ต้นกล้าเทียนทอง ต้นกล้าเทียนหยด ต้นกล้าไทร ต้นกล้าไทรเกาหลี ต้นกล้าไทรใบสัก ต้นกล้าไทรใบสามเหลี่ยม ต้นกล้าไทรอินโด ต้นกล้าบุษบา ต้นกล้าเบาบับ ต้นกล้าใบต่างเหรียญ ต้นกล้าปรง  ต้นกล้าปริก ต้นกล้าปาล์ม ต้นกล้าปาล์มจีบ ต้นกล้าปาล์มบังสูรย์ (Diamond Joey Palm) ต้นกล้าปาล์มเป็ตติโค้ท ต้นกล้าปาล์มแวกซ์ ต้นกล้าผักเป็ดแดง ต้นกล้าผีเสื้อราตรี ต้นกล้าผีเสื้อแสนสวย ต้นกล้าพยอม ต้นกล้าฟอกเทล ต้นกล้ามะยมเงินมะยมทอง ต้นกล้ายี่เข่ง ต้นกล้าระฆังทอง ต้นกล้าฤาษีผสม ต้นกล้าลิ้นกระบือ ต้นกล้าลิ้นมังกร ต้นกล้าสนฉัตร ต้นกล้าส้มจี๊ด ต้นกล้าสั่งทำ ต้นกล้าสาวสันทราย ต้นกล้าแสงนีออน ต้นกล้าหญ้าเกล็ดหอย ต้นกล้าหญ้าเม็กซิกัน ต้นกล้าหมากนวล ต้นกล้าหมากเหลือง ต้นกล้าหลิวทอง ต้นกล้าหลิวใบ ต้นกล้าหลิวหอม ต้นกล้าหอมเจ็ดชั้น ต้นกล้าหัวใจสีม่วง ต้นกล้าหางนกยูง ต้นกล้าหูกระจง ต้นกล้าหูปลาช่อน ต้นกล้าอากาเว่ ต้นกันเกรา ต้นกาบหอย ต้นกาบหอยแครง ต้นก้ามปูหลุด ต้นกำแพงเงิน ต้นโกสน ต้นข่อย ต้นขาไก่ ต้นเข็มดอย (Khem Doi Tree) ต้นเข็มปัตตาเวีย ต้นเข็มสามสี ต้นคริสต์มาส ต้นคริสติน่า ต้นคล้าน้ำ ต้นจอก ต้นจั๋ง ต้นจันผา ต้นช้อนเงินช้อนทอง ต้นช้อนทอง ต้นชะแมบทอง (Horse bush tree) ต้นชาฮกเกี้ยน ต้นแชมเปญปาล์ม ต้นซองออฟจาไมก้า ต้นซองออฟอินเดีย ต้นแดงชาลี (Daeng Chalee Tree) ต้นตะโก ต้นตะบองเพชร ต้นตาล ต้นตาลฟ้า ต้นเตย ต้นเต่าร้าง ต้นทองดอกบวบ ต้นเทียนหยด ต้นไทร ต้นไทรเกาหลี ต้นไทรคอมแพค ต้นไทรใบสัก ต้นไทรยอดทอง ต้นไทรย้อย ต้นไทรอังกฤษ ต้นไทรอินโด ต้นบอนไซ ต้นบัวหิน (Bua Hin) ต้นเบาบับ ต้นใบเงิน ต้นใบต่างเหรียญ ต้นใบทอง ต้นใบนาค ต้นปรง  ต้นปรงญี่ปุ่น ต้นปรงเม็กซิกัน ต้นปริก ต้นปะการัง (Elephant Bush) ต้นปักษาสวรรค์ ต้นปาล์ม ต้นปาล์มจีบ ต้นปาล์มชวา ต้นปาล์มบังสูรย์ (Diamond Joey Palm) ต้นปาล์มเป็ตติโค้ท ต้นปาล์มพัด ต้นปาล์มแวกซ์ ต้นปาล์มหงส์เหิน ต้นผักเป็ดแดง ต้นผีเสื้อราตรี ต้นผีเสื้อแสนสวย ต้นไผ่แดง (red Tianzhu ) ต้นไผ่น้ำเต้า ต้นฝิ่นน้ำ (Water poppy) ต้นพญากาสัก ต้นพญานาคราช ต้นพยอม ต้นพยับหมอก (Cape leadwort tree) ต้นฟอกเทล ต้นฟ้าประดิษฐ์ ต้นมอสซี่บัสเตอร์ (Mozzie Buster Tree) ต้นมะยมเงินมะยมทอง ต้นม้าลาย (The Zebra Plant) ต้นม้าเวียน ต้นมิกกี้เมาส์ ต้นยางอินเดีย (Banyan Tree) ต้นยี่เข่ง ต้นยูคคา ต้นรวงข้าว (Sedum) ต้นระฆังทอง ต้นรักทะเล ต้นฤาษีผสม ต้นลานไพลิน ต้นลิ้นกระบือ ต้นลิ้นมังกร ต้นสนฉัตร ต้นส้มจี๊ด ต้นสร้อยสายเพชร ต้นสั่งทำ ต้นสาวสันทราย ต้นแสงจันทร์ ต้นแสงนีออน ต้นแส้ม้า (PONYTAIL PALM) ต้นหญ้า ต้นหญ้าเกล็ดหอย ต้นหญ้าเม็กซิกัน ต้นหมากเขียว ต้นหมากแดง ต้นหมากนวล ต้นหมากเหลือง ต้นหยก ต้นหลิวทอง ต้นหอมเจ็ดชั้น ต้นหัวใจสีม่วง ต้นหางนกยูง ต้นหูกระจง ต้นอ้อ (Red grass) ต้นอากาเว่ ต้นอินทผาลัม (Dates tree) ต้นเอื้องทอง ตะโก (Ebony) ตะบองเพชร (cactus ) ตาล (Palmyra palm) ตาลฟ้า (Bismarck palm) เตย (Pandanus Palm) เต่าร้าง (Clustering Fishtail Palm) ถั่วบราซิล (Pinto peanut) ถั่วมูคูนา (Mucuna) ทองดอกบวบ (light-yellow colour gold) ทองประกายแสด (Golden Spoon) เทียนทอง (Golden Dewdrop) เทียนหยด (Golden dew drop) ไทร (Banyan Tree) ไทรเกาหลี (Korean Banyan) ไทรคอมแพค (Compact Banyan) ไทรใบสามเหลี่ยม (Sweetheart Tree) ไทรยอดทอง (Golden fig) ไทรย้อย (Weeping Fig) ไทรอังกฤษ (English Banyan) ไทรอินโด (Indo Banyan) บอนไซ (Bonsai) บุษบา (Indian asystasia) บุษราคัม (Busarakum) เบาบับ (Boabub Tree) ใบเงิน (Caricature Plant ) ใบต่างเหรียญ (Bai tang rian) ใบทอง (Gold Leaves ) ใบนาค (P. kewense ) ปรง  (Cycas tree) ปรงญี่ปุ่น (Sago Palm) ปรงเม็กซิกัน (Jamican Sago Tree) ปริก (Asparagus fem) ปักษาสวรรค์ (Bird of paradise) ปาล์ม (palm) ปาล์มขวด (Royal palm) ปาล์มเคราฤาษี (Oldman Palm) ปาล์มจีน (Chinese   fan   palm) ปาล์มจีบ (Vanuatu fan palm) ปาล์มชวา (Java Palm) ปาล์มเป็ตติโค้ท (Washington Palm) ปาล์มพัด (Fiji fan palm) ปาล์มแวกซ์ (Wax palm) ปาล์มหงส์เหิน (Yarey) ปาล์มอ้ายหมี (Cuban Petticoat Palm) เปล้าน้อย (Plao noi) ผลต้นอินทผาลัม ผักเป็ดแดง (Joyweed) ผีเสื้อราตรี (Indian park) ผีเสื้อแสนสวย (Blue Butterfly) ไผ่จีน (Munro) ไผ่น้ำเต้า (Buddha s Belly bamboo) พญากาสัก (Phya Ka Sak) พญานาคราช (Polynesian Foot Fern) พยอม (White - Meranti) พยับหมอก (Cape leadwort) พันตะวัน (Pun Ta wan) พืชกินแมลง (carnivorous plant) แพรทอง (Prae Thong) โพลงก้านเหลี่ยม (Plong Kan Lium) ฟ้าประดิษฐ์ (Ground Morning Glory) มะพร้าวทะเลทราย (The Dorstenia Plant) มะยมเงินมะยมทอง (Mayom Ngeun Mayom Thong) มะสัง (Ma sang) ม้าเวียน (Fairy Washboard) มิกกี้เมาส์ (Micky mouse) เมล็ดพันธุ์กล้วยประดับ เมล็ดพันธุ์กล้วยพัด เมล็ดพันธุ์กะพ้อ เมล็ดพันธุ์กันเกรา เมล็ดพันธุ์โคลเวอร์ (Clover Seed) เมล็ดพันธุ์จันผา เมล็ดพันธุ์แชมเปญปาล์ม เมล็ดพันธุ์แซ่หางม้า (Ponytail palm Seed) เมล็ดพันธุ์ต้นอ้อ เมล็ดพันธุ์ต้นอินทผาลัม เมล็ดพันธุ์ตะโก เมล็ดพันธุ์ตะบองเพชร เมล็ดพันธุ์ตาล เมล็ดพันธุ์ตาลฟ้า เมล็ดพันธุ์เต่าร้าง เมล็ดพันธุ์ถั่วบราซิล เมล็ดพันธุ์เทียนหยด เมล็ดพันธุ์เบาบับ เมล็ดพันธุ์ปรง (Cycas Seed) เมล็ดพันธุ์ปาล์ม เมล็ดพันธุ์ปาล์มเคราฤาษี เมล็ดพันธุ์ปาล์มจีน เมล็ดพันธุ์ปาล์มจีบ เมล็ดพันธุ์ปาล์มชวา เมล็ดพันธุ์ปาล์มบังสูรย์ (Diamond Joey Palm Seed) เมล็ดพันธุ์ปาล์มเป็ตติโค้ท เมล็ดพันธุ์ปาล์มแวกซ์ เมล็ดพันธุ์พยอม เมล็ดพันธุ์พืชกินแมลง เมล็ดพันธุ์ฟอกเทล เมล็ดพันธุ์มะพร้าวทะเลทราย เมล็ดพันธุ์มะสัง เมล็ดพันธุ์มิกกี้เมาส์ เมล็ดพันธุ์ไม้ไผ่สวรรค์ (Heavenly bamboo) เมล็ดพันธุ์ยี่เข่ง เมล็ดพันธุ์ยูคคา เมล็ดพันธุ์แสงนีออน (Sang Nee On Seed) เมล็ดพันธุ์หญ้า เมล็ดพันธุ์หญ้ากอเชีย (Kochia Seed) เมล็ดพันธุ์หมากเขียว เมล็ดพันธุ์หมากแดง เมล็ดพันธุ์หมากนวล เมล็ดพันธุ์หมากเหลือง เมล็ดพันธุ์หางนกยูง เมล็ดพันธุ์หูกระจง เมล็ดพันธุ์อากาเว่ ยี่เข่ง (Crape myrtle) ยูคคา (Dagger lant) ระฆังทอง (Rakang thong) รักทะเล (Sea Lettuce) ฤาษีผสม (Flame nettle) ลาน (Fan palm) ลานไพลิน (Giant bacopa) ลิ้นกระบือ (Picara) ลิ้นมังกร (Mother-in-laws Tongue) เล็บครุฑใบผักชี (Celery Leaf Panax) เลือดมังกร (Dragon of blood) วาสนา (Queen of Dracaenas) เศรษฐีพันล้าน (Mother of Thousands) สนฉัตร (Nolfolk island pine) ส้มจี๊ด (Kumquat) สร้อยสายเพชร (Nodding Clerodendron) สวนถาด (Garden Tray) สั่งทำ (Sang Tum) สาวสันทราย (Quezonla) สิบสองปันนา (Dwarf  date  palm) แสงจันทร์ (Lettuce tree) แสงนีออน (Sang Nee On) หญ้า (Grass) หญ้าเกล็ดหอย (Three flowered beggarweed) หญ้าเม็กซิกัน (African Fountain Grass) หญ้าสีชมพู (Pink Hairgrass) หนุมานนั่งแท่น (Pagoda  Plant) หมากเขียว (Mac Arthur palm) หมากแดง (Sealing wax palm) หมากนวล (Manila palm) หมากหอม (Mak hom) หมากเหลือง (Golden cane palm) หยก (Crested euphorbia) หยิกนิโกร (Yhik Nikro) หลิวทอง (Black Tea Tree) หลิวใบ (Liu Bai) หลิวหอม (Liu Hom) หอมเจ็ดชั้น (Hom Jed Chun) หัวใจสีม่วง (Purple heart) หัวผีเสื้อราตรี (Indian park Bulb) หัวแห้วกระต่าย (Brachystelma species) หางนกยูง (Peacock flower) หางหมาจอก (Hang ma chok) หูกระจง (Ivory Coast almond) หูปลาช่อน (Copper beef-steak) อากาเว่ (AGAVE) เอื้องทอง (Euang Tong) เเดงสิงคโปร์ (Dentata ruby)