ค้นหาสินค้า

รายชื่อร้านขายกิ่งพันธุ์มะนาว จังหวัดพิจิตร

ขายกิ่งพันธุ์มะนาว 4 ร้าน/สวน
จำนวนกิ่งพันธุ์มะนาว 7 รายการ
กิ่งตอนมะนาวแป้นพวงบ้านแพ้ว | สวนมะนาวแป้นวัดหลวง - โพทะเล พิจิตร

2
รายการ

สวนมะนาวแป้นวัดหลวง | โพทะเล พิจิตร
มะนาวพันธุ์แป้นพวงบ้านแพ้ว ลูกดก ลูกใหญ่ เปลือกบางน้ำเยอะ
http://www.manowpan.tk

ราคา 25.00 บาท ติดต่อ ธนธรณ์ คงเนียม โทร. 0897229126 0897229126

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

กิ่งมะนาว แป้นรำไพ แป้นพวง แป้นพิจิตร1 | สวนมะนาวแป้นท้ายไร่ - สามง่าม พิจิตร

1
รายการ

สวนมะนาวแป้นท้ายไร่ | สามง่าม พิจิตร
สวนมะนาวแป้นท้ายไร่ จำหน่ายมะนาวแป้นรำไพ แป้นพวง แป้นพิจิตร1 ตาฮิติ จำหน่ายกิ่งพันธุ์มะนาวแป้นแท้ ผลใหญ่ น้ำมาก กลิ่นมะนาวแท้ๆ

ติดต่อ พล พรหมรักษ์ โทร. 0875208710 0875208710

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 12 ปี 4 เดือน

โทรศัพท์

กิ่งพันธ์ุมะนาวทูลเกล้า | สวนมะนาวพันธ์ุทูลเกล้า - สากเหล็ก พิจิตร

3
รายการ

สวนมะนาวพันธ์ุทูลเกล้า | สากเหล็ก พิจิตร
มะนาวทูลเกล้าเป็นพันธ์มะนาว ที่มีน้ำเยอะ รสเปรี้ยวจัด ติดผลทั้งปี ความพิเศษมะนาวทูลเกล้าจะติดผลเป็นพิเศษช่วงฤดูแล้ง ขยายพันธ์ุโดยการตอนกิ่งและเสียบยอด การออกผล ช่วงฤดูฝนเปลือกจะหนาพอเข้่าสู่ฤดูแล้งเปลือกจะบางโดยธรรมชาติ และมีผลโตเท่าลูกเทนนิส

ติดต่อ ธนวัฒน์ ทศพร โทร. 0800876561

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 2 เดือน

มะนาวแป้นตรีเพชร (มะนาวพิจิตร2) | สวนมะนาวแป้นตรีเพชร (มะนาวพิจิตร2) - สามง่าม พิจิตร

1
รายการ

ติดต่อ ผอ.สุวัฒน์ คำดา โทร. 0805116139

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 4 เดือน