ค้นหาสินค้า

สินค้าทั้งหมดใน นราพันธุ์ไม้

ต้นกล้าโฮย่า

ต้นโฮย่า ใบหัวใจ หรือ หัวใจทศกัณฐ์
ต้นโฮย่า ใบหัวใจ หรือ หัวใจทศกัณฐ์ ศรีสะเกษ

ราคา 120.00 บาท /กระถาง

ต้นโฮย่ารูปหัวใจ หรือ หัวใจทศกัณฑ์
ต้นโฮย่ารูปหัวใจ หรือ หัวใจทศกัณฑ์ ศรีสะเกษ

ราคา 30.00 บาท /กระถาง

ดู 'ต้นกล้าโฮย่า' ทั้งหมดในร้านนี้

หม่อน

หม่อนเชียงใหม่60
หม่อนเชียงใหม่60 ศรีสะเกษ

ราคา 15.00 บาท /ต้น

ต้นมัลเบอรี่
ต้นมัลเบอรี่ ศรีสะเกษ

ราคา 35.00 บาท /ต้น

กิ่งพันธุ์มัลเบอรี่ (ออสตุรกี)
กิ่งพันธุ์มัลเบอรี่ (ออสตุรกี) ศรีสะเกษ

ราคา 9.00 บาท /กิ่ง

ดู 'หม่อน' ทั้งหมดในร้านนี้

กระชาย

หัวพันธุ์กระชายขาว
หัวพันธุ์กระชายขาว ศรีสะเกษ

ราคา 149.00 บาท /กิโลกรัม

 ต้นพันธุ์กระชายขาว
ต้นพันธุ์กระชายขาว ศรีสะเกษ

ราคา 3.00 บาท /ต้น

กระชายขาว
กระชายขาว ศรีสะเกษ

ราคา 120.00 บาท /กิโลกรัม

ดู 'กระชาย' ทั้งหมดในร้านนี้

หมวดหมู่อื่นๆ

ต้นนมสวรรค์ หรือ พนมสวรรค์
ต้นนมสวรรค์ หรือ พนมสวรรค์ ศรีสะเกษ

ราคา 450.00 บาท /ต้น

กิ่งต้นลีลาวดีสีแดง ศรีสะเกษ

ราคา 20.00 บาท /กิ่ง

กิ่งต้นลีลาวดี พันธุ์ขาวพวง
กิ่งต้นลีลาวดี พันธุ์ขาวพวง ศรีสะเกษ

ราคา 20.00 บาท /กิ่ง

ต้นพุดร้อยมาลัย ศรีสะเกษ

ราคา 20.00 บาท /ต้น

กิ่งพุดร้อยมาลัย
กิ่งพุดร้อยมาลัย ศรีสะเกษ

ราคา 3.00 บาท /กิ่ง

ต้นกล้าหูกระจง (แผ่บารมี)
ต้นกล้าหูกระจง (แผ่บารมี) ศรีสะเกษ

ราคา 30.00 บาท /ต้น

เมล็ดหางนกยูงฝรั่ง (Flam-boyant) สีแดง
เมล็ดหางนกยูงฝรั่ง (Flam-boyant) สีแดง ศรีสะเกษ

ราคา 50.00 บาท /ถุง

ต้นเอื้องหมายนา
ต้นเอื้องหมายนา ศรีสะเกษ

ราคา 12.00 บาท /ต้น

เมล็ดพันธุ์ประดู่ป่า
เมล็ดพันธุ์ประดู่ป่า ศรีสะเกษ

ราคา 1.00 บาท /เมล็ด

ต้นกล้ายางนา
ต้นกล้ายางนา ศรีสะเกษ

ราคา 25.00 บาท /ต้น

เมล็ดพันธุ์พยุง
เมล็ดพันธุ์พยุง ศรีสะเกษ

ราคา 80.00 บาท /ถุง

เมล็ดพันธุ์มะค่าโมง
เมล็ดพันธุ์มะค่าโมง ศรีสะเกษ

ราคา 1.00 บาท /เมล็ด

เมล็ดพันธุ์มะค่าแต้
เมล็ดพันธุ์มะค่าแต้ ศรีสะเกษ

ราคา 1.00 บาท /เมล็ด

ต้นฟ้าทะลายโจร
ต้นฟ้าทะลายโจร ศรีสะเกษ

ราคา 19.00 บาท /ถุง

ต้นสาบเสือ
ต้นสาบเสือ ศรีสะเกษ

ราคา 40.00 บาท /กระถาง

ใบสาบเสือ
ใบสาบเสือ ศรีสะเกษ

ราคา 50.00 บาท /กรัม

ต้นไพลเหลือง
ต้นไพลเหลือง ศรีสะเกษ

ราคา 20.00 บาท /ต้น

ไพลเหลือง
ไพลเหลือง ศรีสะเกษ

ราคา 95.00 บาท /กิโลกรัม

ต้นขมิ้นชัน
ต้นขมิ้นชัน ศรีสะเกษ

ราคา 20.00 บาท /ต้น

ต้นไมยราบ
ต้นไมยราบ ศรีสะเกษ

ราคา 25.00 บาท /กระถาง

ต้นกล้าผักชีฝรั่ง
ต้นกล้าผักชีฝรั่ง ศรีสะเกษ

ราคา 15.00 บาท /ถุง

ต้นกล้าขมิ้นขาว
ต้นกล้าขมิ้นขาว ศรีสะเกษ

ราคา 40.00 บาท /ต้น

ขมิ้นขาว
ขมิ้นขาว ศรีสะเกษ

ราคา 95.00 บาท /กิโลกรัม

ต้นแก้วมังกร
ต้นแก้วมังกร ศรีสะเกษ

ราคา 30.00 บาท /ต้น

กิ่งพันธุ์แก้วมังกร
กิ่งพันธุ์แก้วมังกร ศรีสะเกษ

ราคา 8.00 บาท /กิ่ง

ข้าวหอมมะลิ105 ศรีสะเกษ

ราคา 35.00 บาท /กิโลกรัม

ข้าวไรซ์เบอรี่ ศรีสะเกษ

ราคา 55.00 บาท /กิโลกรัม

เมล็ดยางนา ศรีสะเกษ

ราคา 1.00 บาท /เมล็ด