ค้นหาสินค้า

ร้าน นราพันธุ์ไม้

นราพันธุ์ไม้

จำหน่าย ข้าวสารหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่เมล็ดหูกระจง ต้นกล้าหูกระจง ยางนา มัลเบอรี่ ผักชีฝรั่ง กระชาย

สินค้ามาใหม่

ข้าวหอมมะลิ105
ข้าวหอมมะลิ105 ศรีสะเกษ

ราคา 35.00 บาท /กิโลกรัม

ข้าวไรซ์เบอรี่
ข้าวไรซ์เบอรี่ ศรีสะเกษ

ราคา 55.00 บาท /กิโลกรัม

ต้นสาบเสือ
ต้นสาบเสือ ศรีสะเกษ

ราคา 40.00 บาท /กระถาง

ใบสาบเสือ
ใบสาบเสือ ศรีสะเกษ

ราคา 50.00 บาท /กรัม

ต้นไมยราบ
ต้นไมยราบ ศรีสะเกษ

ราคา 25.00 บาท /กระถาง

ต้นเอื้องหมายนา
ต้นเอื้องหมายนา ศรีสะเกษ

ราคา 12.00 บาท /ต้น

ต้นนมสวรรค์ หรือ พนมสวรรค์
ต้นนมสวรรค์ หรือ พนมสวรรค์ ศรีสะเกษ

ราคา 450.00 บาท /ต้น

ต้นโฮย่า ใบหัวใจ หรือ หัวใจทศกัณฐ์
ต้นโฮย่า ใบหัวใจ หรือ หัวใจทศกัณฐ์ ศรีสะเกษ

ราคา 120.00 บาท /กระถาง

ต้นโฮย่ารูปหัวใจ หรือ หัวใจทศกัณฑ์
ต้นโฮย่ารูปหัวใจ หรือ หัวใจทศกัณฑ์ ศรีสะเกษ

ราคา 30.00 บาท /กระถาง