ค้นหาสินค้า

สาบเสือ (Bitter bush)

ร้าน นราพันธุ์ไม้
ต้นสาบเสือ | นราพันธุ์ไม้ -  ศรีสะเกษ

นราพันธุ์ไม้ | ศรีสะเกษ
ขายต้นสาบเสือ (1ต้น/กระถาง พร้อมปลูก) ต้นสูง 20-40 ซม. กระถาง 4 นิ้ว

ราคากระถางละ 40.00 บาท โทร. 0969648935 ไอดีไลน์ kkmomdad

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 0 เดือน

โทรศัพท์ แอดไลน์

ใบสาบเสือ | นราพันธุ์ไม้ -  ศรีสะเกษ

นราพันธุ์ไม้ | ศรีสะเกษ
ใบสาบเสือสด ปริมาณ 250 กรัม 50 บาท

ราคากรัมละ 50.00 บาท โทร. 0969648935 ไอดีไลน์ kkmomdad

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 0 เดือน

โทรศัพท์ แอดไลน์