ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

สินค้าทั้งหมดในร้าน

ร้าน: สวนขอมดำดิน

เร่ว

เร่วหอม
เร่วหอม ระยอง

ราคา 100.00 บาท/กิโลกรัม

หัวเร่วสด
หัวเร่วสด ระยอง

ราคา 100.00 บาท/กิโลกรัม

ว่านสาวหลง
ว่านสาวหลง ระยอง

ราคา 50.00 บาท/ต้น

เร่วหอม
เร่วหอม ระยอง

ราคา 50.00 บาท/ต้น

เร่ว
เร่ว ระยอง

ราคา 50.00 บาท/ต้น


กระวาน

ต้นกระวาน
ต้นกระวาน ระยอง

ราคา 50.00 บาท/ต้น

กระวาน
กระวาน ระยอง

ราคา 50.00 บาท/ต้น

กระวานสด
กระวานสด ระยอง

ราคา 15.00 บาท/หน่อ (ต้น)

กระวาน
กระวาน ระยอง

ราคา 50.00 บาท/ต้น


หมวดหมู่อื่นๆ

ต้นสำรอง
ต้นสำรอง ระยอง

ราคา 120.00 บาท/ต้น

กระถางพร้อมปลูก
กระถางพร้อมปลูก ระยอง

ราคา 50.00 บาท/ใบ

ต้นกระทือ
ต้นกระทือ ระยอง

ราคา 50.00 บาท/ต้น

หน่อกระวานสด
หน่อกระวานสด ระยอง

ราคา 15.00 บาท/หน่อ (ต้น)

ลูกทุเรียนหมอนทอง
ลูกทุเรียนหมอนทอง ระยอง

ราคา 150.00 บาท/กิโลกรัม

เมนูส่วนล่างของเว็บ