ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

สวนขอมดำดิน

สวนขอมดำดิน,Khomdumdin

สวนขอมดำดิน

จำหน่ายต้นกระวานจันทบุรี ปุ๋ยหมัก มูลไส้เดือน ดินพร้อมปลูก ปลูกเอง เพาะเอง ผลิตเองทุกรายการ

สินค้ามาใหม่

ลูกทุเรียนหมอนทอง
ลูกทุเรียนหมอนทอง ระยอง

ราคา 150.00 บาท/กิโลกรัม

เร่วหอม
เร่วหอม ระยอง

ราคา 100.00 บาท/กิโลกรัม

หน่อกระวานสด
หน่อกระวานสด ระยอง

ราคา 15.00 บาท/หน่อ (ต้น)

หัวเร่วสด
หัวเร่วสด ระยอง

ราคา 100.00 บาท/กิโลกรัม

ต้นสำรอง
ต้นสำรอง ระยอง

ราคา 120.00 บาท/ต้น

ต้นกระทือ
ต้นกระทือ ระยอง

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นกระวาน
ต้นกระวาน ระยอง

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ว่านสาวหลง
ว่านสาวหลง ระยอง

ราคา 50.00 บาท/ต้น

เร่วหอม
เร่วหอม ระยอง

ราคา 50.00 บาท/ต้น

เร่ว
เร่ว ระยอง

ราคา 50.00 บาท/ต้น

กระวาน
กระวาน ระยอง

ราคา 50.00 บาท/ต้น

กระถางพร้อมปลูก
กระถางพร้อมปลูก ระยอง

ราคา 50.00 บาท/ใบ

เมนูส่วนล่างของเว็บ