ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

สินค้าทั้งหมดในร้าน

ร้าน: ผักไฮโดร

อุปกรณ์ไฮโดรโปนิกส์

คลิปล็อค
คลิปล็อค กรุงเทพมหานคร

ท่อส่งน้ำขนาดเล็ก
ท่อส่งน้ำขนาดเล็ก กรุงเทพมหานคร

ราคา 5.00 บาท

พลาสติกมุงหลังคา
พลาสติกมุงหลังคา กรุงเทพมหานคร

ราคา 60.00 บาท

มุ้งไนลอน
มุ้งไนลอน กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท

สแลนสีเทาพรางแสง
สแลนสีเทาพรางแสง กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,500.00 บาท

ถ้วยปลูก
ถ้วยปลูก กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท


ปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำ 60 w
ปั๊มน้ำ 60 w กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท

ปั๊มน้ำ 23 w
ปั๊มน้ำ 23 w กรุงเทพมหานคร

ราคา 220.00 บาท

ปั๊มน้ำ 32 w
ปั๊มน้ำ 32 w กรุงเทพมหานคร

ราคา 300.00 บาท


หมวดหมู่อื่นๆ

เมล็ดพันธุ์ผักสลัดแบบเคลือบ
เมล็ดพันธุ์ผักสลัดแบบเคลือบ กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท

หัวพ่นหมอก
หัวพ่นหมอก กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท

ฟองน้ำ
ฟองน้ำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 15.00 บาท

วัสดุปลูกเพอไรซ์ผสมเวอมิคูไลน์
วัสดุปลูกเพอไรซ์ผสมเวอมิคูไลน์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท

ปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ชนิดน้ำ
ปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ชนิดน้ำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท

ปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์
ปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 450.00 บาท

ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์
ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ กรุงเทพมหานคร

กระเช้าผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อสุขภาพ
กระเช้าผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อสุขภาพ กรุงเทพมหานคร

ราคา 590.00 บาท

EC Meter
EC Meter กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,850.00 บาท

ชุดทดสอบค่า PH
ชุดทดสอบค่า PH กรุงเทพมหานคร

ราคา 60.00 บาท

เมนูส่วนล่างของเว็บ