ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

ผักไฮโดร

ผักไฮโดร,Pak Hydro

ผักไฮโดร

ครบครันเรื่องการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ขายอุปกรณ์ในการสร้างแปลงปลูก ปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ เมล็ดพันธุ์ อุแกรณ์อื่นๆครบทุกชนิด มาร้านเดียว กลับไปปลูกได้เลย

สินค้ามาใหม่

ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์
ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ กรุงเทพมหานคร

กระเช้าผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อสุขภาพ
กระเช้าผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อสุขภาพ กรุงเทพมหานคร

ราคา 590.00 บาท

ปั๊มน้ำ 60 w
ปั๊มน้ำ 60 w กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท

ปั๊มน้ำ 23 w
ปั๊มน้ำ 23 w กรุงเทพมหานคร

ราคา 220.00 บาท

ปั๊มน้ำ 32 w
ปั๊มน้ำ 32 w กรุงเทพมหานคร

ราคา 300.00 บาท

คลิปล็อค
คลิปล็อค กรุงเทพมหานคร

ท่อส่งน้ำขนาดเล็ก
ท่อส่งน้ำขนาดเล็ก กรุงเทพมหานคร

ราคา 5.00 บาท

พลาสติกมุงหลังคา
พลาสติกมุงหลังคา กรุงเทพมหานคร

ราคา 60.00 บาท

มุ้งไนลอน
มุ้งไนลอน กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท

สแลนสีเทาพรางแสง
สแลนสีเทาพรางแสง กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,500.00 บาท

เมล็ดพันธุ์ผักสลัดแบบเคลือบ
เมล็ดพันธุ์ผักสลัดแบบเคลือบ กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท

EC Meter
EC Meter กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,850.00 บาท

วีดีโอคลิป

สาระ-ข่าวสาร

เมนูส่วนล่างของเว็บ