YOKATTA

หมวด

ปั๊มน้ำ

ในร้าน YOKATTA
แชร์บน facebook

ปั๊มน้ำเจ๊ทคู่ ขนาด 2.2 แรง

YOKATTA

ปั๊มสูบน้ำบาดาล ตะกูล JETDP เป็นปั๊มที่เหมาะสำหรับดูดน้ำด้วยตนเองชนิดส่งสูง เหมาะสำหรับอัดน้ำเข้าถังแรงดัน ใช้ภายในบ้าน การชลประทานขนาดเล็กและสวนครัว ปั๊มน้ำเจ็ทคู่ 1.6kW/2.2HP ขนาด2นิ้ว แกนมอเตอร์สแตนเลสเกรด AISI 304 ทองแดงแท้ 100% ลูกปืนคุณภาพสูงมาตรฐานญี่ปุ่น สเตเตอร์ขนาดมาตรฐานเต็มแรงม้า 128x100mm.[200แผ่น] ใบพัดทองเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม Website http://yokattathailand.com/product/jetdp505b Facebook funpage https://www.facebook.com/yokattathailand

ราคา 5,990.00 บาท ติดต่อ สมพร เกียรติดิลกรัฐ โทร. 0626254546, 0626254546 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ปั๊มน้ำเจ๊ทคู่ ขนาด 1 แรง

YOKATTA

เครื่องสูบน้ําบาดาล ตะกูล JETDP เป็นปั๊มที่เหมาะสำหรับดูดน้ำด้วยตนเองชนิดส่งสูง เหมาะสำหรับอัดน้ำเข้าถังแรงดัน ใช้ภายในบ้าน การชลประทานขนาดเล็กและสวนครัว ปั๊มน้ำเจ็ทคู่ 0.75kW/1HP ขนาด1นิ้ว แกนมอเตอร์สแตนเลสเกรด AISI 304 ทองแดงแท้ 100% ลูกปืนคุณภาพสูงมาตรฐานญี่ปุ่น สเตเตอร์ขนาดมาตรฐานเต็มแรงม้า 128x90mm.[180แผ่น] ใบพัดทองเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม Website http://yokattathailand.com/product/jetdp505 Facebook funpage https://www.facebook.com/yokattathailand

ราคา 3,500.00 บาท ติดต่อ สมพร เกียรติดิลกรัฐ โทร. 0626254546, 0626254546 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ปั๊มน้ำเจ๊ทเดี่ยว ขนาด 1 แรง

YOKATTA

ปั๊มเจ็ทเดี่ยว ตะกูล JET เป็นปั๊มที่เหมาะสำหรับดูดน้ำด้วยตนเองชนิดส่งสูง เหมาะสำหรับอัดน้ำเข้าถังแรงดัน ใช้ภายในบ้าน การชลประทานขนาดเล็กและสวนครัว ปั๊มน้ำเจ๊ทเดี่ยว 0.75kW/1HP ขนาด 1นิ้ว แกนมอเตอร์สแตนเลสเกรด AISI 304 ทองแดงแท้ 100% ลูกปืนคุณภาพสูงมาตรฐานญี่ปุ่น สเตเตอร์ขนาดมาตรฐานเต็มแรงม้า 110x80mm.[160แผ่น] ใบพัดทองเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม Website http://yokattathailand.com/product/jet102m Facebook funpage https://www.facebook.com/yokattathailand

ราคา 2,990.00 บาท ติดต่อ สมพร เกียรติดิลกรัฐ โทร. 0626254546, 0626254546 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 2.2 แรง

YOKATTA

เครื่องสูบน้ำตะกูล CM เป็นปั๊มน้ำชนิดใบพัดเดี่ยวแบบปิดเหมาะสำหรับ งานเกษตร บ้านเรือน อุตสาหกรรม งานก่อสร้าง ส่งน้ำขึ้นที่สูง ระบบสปริงเกอร์ และสูบจ่ายน้ำอเนกประสงค์ทั่วไปใช้กับน้ำสะอาด หรือสารเคมีที่ไม่มีการกัดกร่อน ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย ปั๊มน้ำหอยโข่ง 1.5kW/2.2HP ขนาด2นิ้ว แกนมอเตอร์สแตนเลสเกรด AISI 304 ทองแดงแท้ 100% ลูกปืนคุณภาพสูงมาตรฐานญี่ปุ่น สเตเตอร์ขนาดมาตรฐานเต็มแรงม้า 128x90mm.[180แผ่น] ใบพัดทองเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม Website http://yokattathailand.com/product/cm-80 Facebook funpage https://www.facebook.com/yokattathailand

ราคา 4,990.00 บาท ติดต่อ สมพร เกียรติดิลกรัฐ โทร. 0626254546, 0626254546 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 1.5 แรง

YOKATTA

ครื่องสูบน้ําหอยโข่งตะกูล DK เป็นปั๊มน้ำชนิดใบพัดเดี่ยวแบบปิดเหมาะสำหรับ งานเกษตร บ้านเรือน อุตสาหกรรม งานก่อสร้าง ส่งน้ำขึ้นที่สูง ระบบสปริงเกอร์ และสูบจ่ายน้ำอเนกประสงค์ทั่วไปใช้กับน้ำสะอาด หรือสารเคมีที่ไม่มีการกัดกร่อน ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย ปั๊มน้ำหอยโข่ง 1.1kW/1.5HP ขนาด2นิ้ว แกนมอเตอร์สแตนเลสเกรด AISI 304 ทองแดงแท้ 100% ลูกปืนคุณภาพสูงมาตรฐานญี่ปุ่น สเตเตอร์ขนาดมาตรฐานเต็มแรงม้า 128x80mm.[160แผ่น] ใบพัดทองเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม Website http://yokattathailand.com/product/2dk-20 Facebook funpage https://www.facebook.com/yokattathailand

ราคา 3,490.00 บาท ติดต่อ สมพร เกียรติดิลกรัฐ โทร. 0626254546, 0626254546 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

ปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 1 แรง

YOKATTA

ปั๊มน้ำหอยโข่งตะกูล SCM เป็นปั๊มน้ำชนิดใบพัดเดี่ยวแบบปิดเหมาะสำหรับ งานเกษตร บ้านเรือน อุตสาหกรรม งานก่อสร้าง ส่งน้ำขึ้นที่สูง ระบบสปริงเกอร์ และสูบจ่ายน้ำอเนกประสงค์ทั่วไปใช้กับน้ำสะอาด หรือสารเคมีที่ไม่มีการกัดกร่อน ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย ปั๊มน้ำหอยโข่ง 0.75kW/1HP ขนาด1นิ้ว แกนมอเตอร์สแตนเลสเกรด AISI 304 ทองแดงแท้ 100% ลูกปืนคุณภาพสูงมาตรฐานญี่ปุ่น สเตเตอร์ขนาดมาตรฐานเต็มแรงม้า 110x80mm.[160แผ่น] ใบพัดทองเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม Website http://yokattathailand.com/product/scm-52 Facebook funpage https://www.facebook.com/yokattathailand

ราคา 2,990.00 บาท ติดต่อ สมพร เกียรติดิลกรัฐ โทร. 0626254546, 0626254546 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาดครื่งแรง

YOKATTA

ปั๊มน้ำหอยโข่งตะกูล SCM เป็นปั๊มน้ำชนิดใบพัดเดี่ยวแบบปิดเหมาะสำหรับ งานเกษตร บ้านเรือน อุตสาหกรรม งานก่อสร้าง ส่งน้ำขึ้นที่สูง ระบบสปริงเกอร์ และสูบจ่ายน้ำอเนกประสงค์ทั่วไปใช้กับน้ำสะอาด หรือสารเคมีที่ไม่มีการกัดกร่อน ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย แกนมอเตอร์สแตนเลสเกรด AISI 304 ทองแดงแท้ 100% ลูกปืนคุณภาพสูงมาตรฐานญี่ปุ่น สเตเตอร์ขนาดมาตรฐานเต็มแรงม้า 90x60mm.[124แผ่น] ใบพัดทองเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม Website http://yokattathailand.com/product/scm-22 Facebook funpage https://www.facebook.com/yokattathailand

ราคา 2,200.00 บาท ติดต่อ สมพร เกียรติดิลกรัฐ โทร. 0626254546, 0626254546 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที