ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

สินค้าทั้งหมดในร้าน

ร้าน: YOKATTA

ปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำเจ๊ทคู่ ขนาด 2.2 แรง
ปั๊มน้ำเจ๊ทคู่ ขนาด 2.2 แรง กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,990.00 บาท

ปั๊มน้ำเจ๊ทคู่ ขนาด 1 แรง
ปั๊มน้ำเจ๊ทคู่ ขนาด 1 แรง กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,500.00 บาท

ปั๊มน้ำเจ๊ทเดี่ยว ขนาด 1 แรง
ปั๊มน้ำเจ๊ทเดี่ยว ขนาด 1 แรง กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,990.00 บาท

ปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 2.2 แรง
ปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 2.2 แรง กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,990.00 บาท

ปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 1.5 แรง
ปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 1.5 แรง กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,490.00 บาท

ปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 1 แรง
ปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 1 แรง กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,990.00 บาท

ปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาดครื่งแรง
ปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาดครื่งแรง กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,200.00 บาท


เครื่องพ่นยา

ถังพ่นยาไฟฟ้า HP-16E
ถังพ่นยาไฟฟ้า HP-16E กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,700.00 บาท

ถังพ่นยา 2 ลิตร
ถังพ่นยา 2 ลิตร กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท

ถังพ่นยา ปั๊มมือขนาด 5ลิตร ECO-5M
ถังพ่นยา ปั๊มมือขนาด 5ลิตร ECO-5M กรุงเทพมหานคร

ราคา 490.00 บาท

ถังพ่นยามือโยก LC-16M
ถังพ่นยามือโยก LC-16M กรุงเทพมหานคร

ราคา 700.00 บาท

ถังพ่นยาไฟฟ้า LC-16E
ถังพ่นยาไฟฟ้า LC-16E กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,500.00 บาท


อุปกรณ์ไฮโดรโปนิกส์

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ชุดใหญ่จริงจัง)
ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ชุดใหญ่จริงจัง) กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,700.00 บาท

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ชุดใหญ่ขำขำ)
ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ชุดใหญ่ขำขำ) กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,990.00 บาท

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ชุดเล็กจริงจัง)
ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ชุดเล็กจริงจัง) กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,990.00 บาท

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ชุดเล็กขำขำ)
ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ชุดเล็กขำขำ) กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,990.00 บาท


หลอดไฟสำหรับปลูกต้นไม้

หลอดไฟปลูกต้นไม้ LED T5 ขนาด 8w
หลอดไฟปลูกต้นไม้ LED T5 ขนาด 8w กรุงเทพมหานคร

ราคา 650.00 บาท

ไฟปลูกต้นไม้
ไฟปลูกต้นไม้ กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,290.00 บาท

ไฟปลูกต้นไม้ ชุดไฟคู่ดูโอ้
ไฟปลูกต้นไม้ ชุดไฟคู่ดูโอ้ กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,200.00 บาท

ไฟปลูกต้นไม้ พร้อมขาตั้ง
ไฟปลูกต้นไม้ พร้อมขาตั้ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,990.00 บาท


เครื่องวัดค่า pH

มิเตอร์วัดค่า PH และอุณหภูมิ แบบกันน้ำ
มิเตอร์วัดค่า PH และอุณหภูมิ แบบกันน้ำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,890.00 บาท

มิเตอร์วัดค่า PH
มิเตอร์วัดค่า PH กรุงเทพมหานคร

ราคา 450.00 บาท

มิเตอร์วัดค่า PH และ EC
มิเตอร์วัดค่า PH และ EC กรุงเทพมหานคร

ราคา 800.00 บาท


หมวดหมู่อื่นๆ

เมล็ดผักสลัดแบบเคลือบ
เมล็ดผักสลัดแบบเคลือบ กรุงเทพมหานคร

ราคา 1.00 บาท

หัวพรวนดินดายหญ้า
หัวพรวนดินดายหญ้า กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,800.00 บาท

เครื่องวัดความหวาน
เครื่องวัดความหวาน กรุงเทพมหานคร

ราคา 900.00 บาท

มิเตอร์วัดค่า EC
มิเตอร์วัดค่า EC กรุงเทพมหานคร

ราคา 390.00 บาท

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
เครื่องควบคุมอุณหภูมิ กรุงเทพมหานคร

ราคา 650.00 บาท

เมนูส่วนล่างของเว็บ