สวนเกษตรอินทรีย์
ใน สวนเกษตรอินทรีย์
แชร์บน facebook

ว่านพญากาสัก

สวนเกษตรอินทรีย์

ว่านพญากาสัก ใช้ใบและหัวกินเป็นคงกระพันชาตรีคงทนต่อศาสตราวุธมีคมทั้งปวง ล้วนแต่ทำอันตรายมิได้เลย เวลาเอาหัวว่านมากิน ต้องเศกด้วยคาถา " อุทธัง อัทโธ นะโมพุทธายะ " 7 ครั้ง แล้วจึงกินหรือนำติดตัวไปด้วย ย่อมคุ้มครองศาสตราวุธทุกชนิด

ติดต่อ ดารารัฐ สอนดี โทร. 0851019209, 0894022210 จังหวัดชลบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที