ค้นหาสินค้า

ร้าน กม.๔เกษตรพันธุ์

กม.๔เกษตรพันธุ์

ขายอุปกรณ์และปัจจัยผลิตทางการเกษตร ทั้งเคมี และชีวภาพ

สินค้ามาใหม่

ซามูไร ป้องกันกำจัดเพลี้ยและแมลงต่างๆ
ซามูไร ป้องกันกำจัดเพลี้ยและแมลงต่างๆ นครศรีธรรมราช

ราคา 290.00 บาท /ขวด

ริชมีทราซ ป้องกันกำจัดไร
ริชมีทราซ ป้องกันกำจัดไร นครศรีธรรมราช

ราคา 650.00 บาท /ขวด

แมนโคเซบ+ไตรไซคลาโซล
แมนโคเซบ+ไตรไซคลาโซล นครศรีธรรมราช

ราคา 100.00 บาท /ซอง

ซิมเปิ้ล ป้องกันกำจัด เพลี้ย แมลงหวี่ หนอน
ซิมเปิ้ล ป้องกันกำจัด เพลี้ย แมลงหวี่ หนอน นครศรีธรรมราช

ราคา 500.00 บาท /ขวด

อับราฮัม (เฮกซะโคนาโซล) ป้องกันกำจัดโรคพืช
อับราฮัม (เฮกซะโคนาโซล) ป้องกันกำจัดโรคพืช นครศรีธรรมราช

ราคา 300.00 บาท /ขวด

เฮกซะโคนาโซล
เฮกซะโคนาโซล นครศรีธรรมราช

ราคา 350.00 บาท /ขวด

อะซอกซีสโตรบิน ป้องกันกำจัดโรคพืช
อะซอกซีสโตรบิน ป้องกันกำจัดโรคพืช นครศรีธรรมราช

ราคา 950.00 บาท /ขวด

ฟิโนบูคาร์บ ป้องกันกำจัดเพลี้ย ด้วง มวน
ฟิโนบูคาร์บ ป้องกันกำจัดเพลี้ย ด้วง มวน นครศรีธรรมราช

ราคา 300.00 บาท /ขวด

คูปอง
คูปอง นครศรีธรรมราช

ราคา 550.00 บาท /ขวด

ซีเนบ
ซีเนบ นครศรีธรรมราช

ราคา 250.00 บาท /กล่อง

โตลอส ป้องกันกำจัดแมลง เพลี้ย
โตลอส ป้องกันกำจัดแมลง เพลี้ย นครศรีธรรมราช

ราคา 180.00 บาท /ซอง

สาระ-ข่าวสาร