ค้นหาสินค้า

ควบคุมประชากรแมลงสาบด้วยเชื้อรา

นอกจากช้างที่เป็นสัตว์คู่บ้าน คู่เมืองเเล้ว ก็มี"แมลงสาบ"นี่แหละ ที่อยากจะยกให้เป็นแมลงที่อยู่คู่บ้านคู่เรือนเรามาช้านาน ด้วยขนาดที่เล็ก สามารถออกลูกได้เป็นจำนวนมาก และด้วยความอึด ถึก ทน เป็นที่หนึ่ง จึงทำให้ดำรงอยู่ แพร่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ด้วยอุปนิสัยของแมลงสาบที่ชื่นชอบความสกปรก ทำให้แมลงสาบกลายเป็นแมลงที่ถูกใครหลายๆ คนหมายหัวเอาไว้ และไม่อยากให้เข้ามากล้ำกลายภายในห้อง แต่จะมีวิธีไหนล่ะที่จะช่วย กำจัดแมลงสาบ ให้หมดไปจากบ้าน หรือคอนโดของเราได้?    
   
วันนี้นำเสนอวิธีกำจัดแมลงสาบด้วยเชื้อรากำจัดแมลง อย่างเมธาไรเซียม    
   
ใช้ผงเมธาไรเซียม 100กรัม ผสมกับอาหารล่อแมลงหรือเศษอาหาร 2-3กิโลกรัม นำไปวางบริเวณจุดที่แมลงสาบเดินผ่าน หรืออาจใช้วิธีฉีดพ่น 50กรัม ผสมน้ำ 20ลิตร    
.... .... ....    

คำสำคัญ: สารกำจัดแมลง กำจัดปลวกแมลงสาบมด