ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
สินค้าจากคำว่า
ผู้ขายยาฆ่าหญ้า 30 ร้าน/สวนจำนวนยาฆ่าหญ้า 53 รายการ

แอนตี้กรีนกำจัดตะใคร่น้ำ

laddagarden

แอนตี้กรีนกำจัดตะใคร่น้ำ สูตรใหม่ ได้ผล 100 % ทำให้น้ำสะอาดที่สุด ง่ายและไม่เป็นอัตรายต่อปลา สนใจข้อมูลเพิ่มเติม 082-3224827

ราคา 45,000.00 บาท ติดต่อ ชนะ เหลือรักษ์ โทร. , 0823224827 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement

2

1
รายการ

โอทูฟลาโวก้า ย่อยสลายฟางข้าว เมล็ดข้าวดีด เมล็ดวัชพืชในดิน

โอทูเวย์

โอทู-ฟลาโวก้า ผลิตภัณฑ์สารเสริมภูมิคุ้มกันพืชอินทรีย์ชนิดเข้มข้น 100% มีคุณภาพสูงกว่ากรดฮิวมิค ประมาณ 10 เท่า มีสารออกฤทธิ์สูงกว่าฟลาโวเจน 3 เท่า 2, 900 บาท 2, 000 PV คุณสมบัติของโอทู-ฟลาโวก้า 1. ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของดิน 2. ย่อยสลายฟางข้าว เมล็ดข้าวดีด เมล็ดวัชพืชในดิน 3. ควบคุมวัชพืชในนาข้าว 4. กำจัดเชื้อรา ไข่หนอน แมลงในดิน 5. ย่อยสลายปุ๋ยอินทรีย์ 6. เร่งการเจริญเติบโตของพืช 7. ลดการใช้ปุ๋ยเคมี วิธีการใช้โอทู-ฟลาโวก้า นาข้าว ครั้งที่ 1: ฉีดพ่นหมักฟาง: 1 ซี.ซี. ต่อน้ำ 2 ลิตร ครั้งที่ 2: ฉีดพ่นคุมเลน: 1 ซี.ซี. ต่อน้ำ 2 ลิตร คลุกปุ๋ย คลุกปุ๋ยเคมี: 20 ซี.ซี.ต่อน้ำ 1 ลิตร คลุกปุ๋ย 1 กระสอบ หว่านได้ 2-5 ไร่ คลุกปุ๋ยอินทรีย์: 20 ซี.ซี.ต่อน้ำ 1 ลิตร คลุกปุ๋ย 1 กระสอบ หว่านได้ 1-2 ไร่ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม : http://otwoway.siam2web.com/ หรือ ซุปเปอร์บัว 081-2846887

ราคา 2,900.00 บาท ติดต่อ muumuusang โทร. 0812846887, 0812846887 จังหวัดนครสวรรค์

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


3

1
รายการ

OTWO FLAVOYA

เบียร์ OTWO

เป็นการต่อยอดจากการคิดค้น โอทูฟลาโวเจน โดยที่โอทูฟลาโวญ่านั้น จะทำหน้าที่ไปหยุดการ เจริญเติบโตของวัชพืช โดยไปปิดกั้นไม่ให้อ็อกซิเจนเข้าไปถึงวัชพืชได้ เมื่อวัชพืชไม่มีอ็อกซิเจนเข้าไปช่วยใน ในการเจริญเติบโต วัชพืชนั้นก็จะค่อยๆตายลง รวมทั้งเชื้อรา หอยเชอรี่ และเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในดินก็จะขาด อ็อกซิเจนไปด้วย ทำให้เชื้อรา หอยเชอรี่ และเชื้อโรคต่างๆนั้นตายลง และโอทูฟลาโวญ่า นี้จะไม่ทำอัน ตรายกับพืชของเกษตรกรเลย โอทูฟลาโวญ่ามีส่วนผสมที่สกัดจากพืช 100 % โอทูฟลาโวญ่าปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค วิธีการใช้โอทูฟลาโวญ่า ใช้โอทูฟลาโวญ่า 3 ซีซี ต่อ น้ำ 1 ลิตร ฉีดหลัง จากที่ข้าวหรือพืชโตได้ 1 นิ้ว และต้องเป็นช่วงที่ดินชุ่มน้ำพอประมาณหรือหลัง ฝนตกสำหรับการใช้กับพืชไร่ พืชสวน จะทำให้ใช้ได้ผลมาก ฉีดโอทูฟลาโวญ่า 1 ครั้ง อายุการคุมวัชพืชได้ 4 เดือน สำหรับนาข้าวที่ใช้โอทูฟลาโวญ่า วิธีที่ 1 เตรียมแปลงเพาะปลูกข้าว หรือทำเทือก แล้วปล่อยน้ำออกให้หมด จากนั้นฉีดพ่นโอทูฟลาโวญ่า ในอัตราส่วน 3 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร ฉีดพ่นโอทูฟลาโวญ่า ให้ชุ่มทั่วแปลง ทิ้งไว้ 1 คืน แล้วหว่านข้าวตามปกติ วิธีที่ 2 เตรียมแปลงและหว่านข้าวตามปกติ หลังหว่านข้าว 3-7 วัน ปล่อยน้ำออกให้หมด จากนั้นฉีดพ่นโอทูฟลาโวญ่า ในอัตราส่วน 3 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร โดยฉีดพ่นโอทูฟลาโวญ่า ลงพื้นดินให้ชุ่ม ทิ้งไว้ 1 วัน ก่อนปล่อยน้ำเข้า วีธีที่ 3 ใช้หมักฟาง อัตราส่วน 1 ขวด ต่อ 20 ไร่ หรือ 100 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร ต่อ 5 ไร่ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1.เอาน้ำเข้าหลังเกี่ยว พอแฉะๆแล้วเอาลูกทุบตี 2.ฉีดโอทูฟลาโวญ่า ตามอัตราส่วนที่กำหนด 3.หมักทิ้งไว้ 7-10 วัน 4.หลังจากหมักทิ้งไว้ ทำการปั่นดิน แล้วหมักทิ้งไว้อีก 7 -10 วัน 5.ตีเทือกและชักร่องแล้วจึงหว่านเมล็ดข้าว ประโยชน์ของการหมักฟาง ช่วยย่อยสลายฟาง ปรับปรุงดิน ทำลายเชื้อรา กำจัดไข่หอยเชอรี่ กำจัดไข่เพลี้ย ไข่หนอนกอ ควบคุมการโตของวัชพืชในนาข้าวได้ดี สำหรับพืชไร่ พืชสวน ที่ใช้โอทูฟลาโวญ่า กำจัดวัชพืชในไร่ ให้นำเอาน้ำเข้าร่องพอแฉะแล้วจึงฉีดพ่นตามอัตราส่วน 3 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร วิธีที่ 1 เตรียมแปลงเพาะปลูกตามปกติ หว่านหรือหยอดเมล็ดพืช จากนั้นฉีดน้ำให้ทั่วแปลง เพื่อให้ดินมีความชื้น ตามด้วยการฉีดพ่น โอทูฟลาโวญ่า ในอัตรา ส่วน 3 ซีซี ต่อ น้ำ 1 ลิตร โดยฉีดให้ชุ่ม วิธีที่ 2 เตรียมแปลงเพาะปลูกตามปกติ หลังเมล็ดงอก 3-7 วัน จากนั้นฉีดน้ำให้ทั่วแปลง เพื่อให้ดินมีความชื้น ตามด้วยการฉีดพ่น โอทูฟลาโวญ่า ในอัตรา ส่วน 3 ซีซี ต่อ น้ำ 1 ลิตร โดยฉีดให้ชุ่ม วิธีที่ 3 สำหรับพืชสวน ปาล์ม ยางพารา ตัดวัชพืชในสวนให้สั้น ตามด้วยการฉีดพ่น โอทูฟลาโวญ่า ในอัตรา ส่วน 3 ซีซี ต่อ น้ำ 1 ลิตร โดยฉีดให้ชุ่ม ใช้กำจัดแมลง ในมันสำประหลัง เพลี้ยแป้ง ใช้อัตราส่วนโอทูฟลาโวญ่า 4 ซีซี และ โอทูฟลาโวเจน 4 ซีซี และ น้ำ 20 ลิตร ต่อ 1 ไร่ ใช้กำจัดแมลง ในไร่อ้อย หนอนกอ ใช้อัตราส่วนโอทูฟลาโวญ่า 50 ซีซี และ โอทูฟลาโวเจน 50 ซีซี และ น้ำ 200 ลิตร ต่อ 6 ไร่ ใช้กำจัดแมลง ในนาข้าว เพลี้ยกระโดด ครั้งแรก ใช้อัตราส่วนโอทูฟลาโวญ่า 20 ซีซี และ โอทูฟลาโวเจน 4 ซีซี และ น้ำ 20 ลิตร ต่อ 1 ไร่ ครั้งสอง ใช้อัตราส่วนโอทูฟลาโวญ่า 4 ซีซี และ โอทูฟลาโวเจน 4 ซีซี และ น้ำ 20 ลิตร ต่อ 1 ไร่ ใช้กำจัดเชื้อรา ในยางพารา ใช้อัตราส่วนโอทูฟลาโวญ่า 3 ซีซี และ น้ำ 1 ลิตร ฉีดที่หน้ายาง ข้อควรระวัง ห้ามใช้กับผักทุกชนิด โอทูฟลาโวญ่า ขนาด 500 ซีซี ราคาขายปลีก 3500 บาท 1000 Pv. โอทูฟลาโวญ่า ขนาด 500 ซีซี ราคาสมาชิก 2900 บาท 1000 Pv

ติดต่อ เบียร์ โทร. 0845321023, 0845321023 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ยาฆ่าหญ้า ไกลโฟเสต,แลสโซ่

บ้านป่าป๊า & หม่ามี๊

จำหน่าย: ปลีก-ส่ง ติดต่อ: คุณเปิ้ล เวปไซต์: www.papamami.com <-- ดูรายละเอียดสินค้าที่นี่ โทร: 081-9111285, 093-7411169 ไลน์ ไอดี: @papamami อีเมล์: papamami899@gmail.com แผนที่ร้าน: http://www.papamami.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539360476 พิกัดGPSของร้าน: N13o54' 12.3" E100o24' 27.8"

ติดต่อ คุณเปิ้ล โทร. 0819111285, 0819111285 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ปุ๋ยอื่นๆ

หฤทัยกระถางพลาสติก

มีปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช หลากหลายประเภทไว้คอยบริการท่านแล้ว

ติดต่อ หฤทัย แซ่เตียว โทร. 0818391875, 0869951857 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ไกลโฟน่า เอ็กซ์ตร้า ยาฆ่าหญ้าอินทรีย์

เกษตรยั่งยืน

ยาฆ่าหญ้าอินทรีย์หรือสารอินทรีย์ปราบวัชพืช เป็นสารสกัดชนิดเข้มข้น สามารถ กำจัดวัชพืชได้ทุกชนิด ทั้งใบแคบและใบกว้าง ออกฤทธฺิ์ทำลายส่วนที่มีเขียวของวัชพืช และดูดซึมไปถึงรากของวัชพืช โดยวัชพืช จะเหยี่วเฉาลงภายใน 2-4 วัน และจะแห้งตายไป โดยเฉพาะวัชพืชปราบยากต่างๆ เช่น หญ้าคา ไมยราบยักษ์ แห้วหมู หรือวัชพืชอื่น ๆ เช่น หญ้าขน หญ้าชันอากาศ หญ้าตีนนก เป็นสารอินทรีย์สูตรพิเศษไม่ทำให้ดินแข็งหรือเสีย ช่วยให้ดินร่วนซุย ไม่มีผลตกค้างในดิน ออกฤทธิ์ดูดซึมกำจัดวัชพืชได้ดีเยี่ยม การใช้ควรฉีดพ่นหลังวัชพืชงอก ควรใช้ฉีดหญ้าในร่องสวนยางพารา หญ้าตามแปลงไร่มันสำปะหลัง หญ้าในไร่อ้อย หญ้าในไร่สับปะรด หญ้าตามหัวคันนา และหญ้าที่มีอยู่ทั่วไป ระวังอย่าฉีดพ่นโดนพืชประธาน เหมาะสำหรับ : ไม้ผล ไม้ยืนต้นต่าง ๆ เช่น ทุเรียน เงาะ ส้ม มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อย มันสำปะหลัง และพ่นกำจัดวัชพืชก่อนเตรียมดินปลูก เช่น หอม กระเทียม ยาสูบ ฝ้าย พริก ถั่ว เป็นต้น อัตราการใช้ ไกลโฟน่า - สำหรับหญ้าเล็ก 20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร - หญ้าหนา 40 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

ราคา 450.00 บาท ติดต่อ คมสันต์ นักร้อง โทร. 035274570, 0849103832 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


สารชีวภาพกำจัดวัชพืช การาบูน่า

ชมรมเกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า

สารชีวภาพกำจัดวัชพืช(Bio-pesticide) เป็นอินทรีย์-ชีวภาพ ที่สกัดโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์จนได้กรดอินทรีย์เข้มข้นหลายชนิด มีประสิทธิภาพในการกำจัดหญ้าใบแคบและใบกว้าง ออกฤทธิ์ทำลายคลอโรฟิลล์ ระบบการทำงานของโฟเอ็ม ในพืช ดูดซึมลงไปสู่ระบบรากพืช ทำให้หญ้าตายได้ดี การาบูนา ไม่ทำลายดิน สิ่งมีชีวิตในดิน ไม่กระทบต่อระบบแวดล้อม หลังจากฉีดพ่น หญ้าจะค่อย ๆ ตายหลังจากฉีดพ่น หญ้าจะค่อย ๆ ตายภายใน 3-5 วัน อัตราการใช้ 100 ซี.ซี ผสมน้ำ 20 ลิตร สำหรับหญ้าอ่อนๆ ไม่หนามาก 150 ซีซี.ผสมน้ำ 20 ลิตร สำหรับหญ้าขนาดกลาง ๆ 200 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร สำหรับหญ้าแก่และมีความหน้า 250 ซีซี.ผสมน้ำ 20 ลิตร สำหรับหญ้า ที่ปราบยาก เช่นหญ้าแห้วหมู หญ้าคา ไมยราบยักษ์ฯลฯ หมายเหตุ : เพื่อให้การทำงานของกรดอินทรีย์ ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ควรใช้ การาบูน่า ร่วมกับสารช่วยการดูดซึมนำทาง2 อัตรา 2 ซีซี.ผสมน้ำ 20 ลิตร ไม่ควรใช่ร่วมกับยาจับใบเพราะยาจับใบจะทำให้กรดอินทรีย์เคลื่อนที่สู่ใบพืชได้ช้าและจะกลายเป็นการเผาไหม้ต้นวัชพืช เมื่อโดนน้ำหรือฝนวัชพืชก็จะแตกขึ้นมาใหม่ ไม่ตายถึงรากถึงโคน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ ชมรมเกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า โทร 0860596790 hartothai@hotmail.com สินค้าไม่วางจำหน่ายตามร้านค้า จำหน่ายถึงเกษตรกรโดยตรงผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้น ขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจและร่วมใจกันของคนทั้งชาติผลักดันไทยสู่เกษตรอินทรีย์โลก สั่งซื้อสินค้าได้ที่ ชมรมเกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า โทร 086-059-6790 หมายเลขบัญชีการชำระค่าสินค้า 123-2-45945-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขาลำนารายณ์ ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายประยงค์ แก้วหมุน การจัดส่งสินค้า จัดส่งผ่านไปรษณีย์ Ems และ พัสดุทั่วประเทศ ใช้ระยะเวลา 2-3 วัน เมื่อจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ท่านได้รับข้อความ หมายเลขEms หรือ พัสดุไปรษณีย์ผ่านระบบมือถือของท่านทุกระบบ

ราคา 490.00 บาท ติดต่อ ชมรมเกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า โทร. 0860596790, 0860596790 จังหวัดลพบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


8

1
รายการ

ยากำจัดวัชพืชชีวภาพ

สวนเกษตรชัญญ์ยมล

สารกำจัดวัชพืชปลอดภัยต่อชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำจัดหญ้าตายเกลี้ยง ขายเป็นขวดๆละ 200 บาท แพ็ค 4 ขวด 700 บาท รวมค่าส่งครับสนใจติดต่อเลยครับ จัดส่ง EMS ทั่วไทย

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ บุรณ์รัตน์ ไชยรัตน์ โทร. 0902651484, 0874540246 จังหวัดชัยภูมิ

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที10

9
รายการ

พาราควอท

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก

พาราควอท เป็นสารกำจัดวัชพืช หลังวัชพืชงอก ในสวนยาง ไร่ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง -กำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนกา หญ้าปากควาย -กำจัดวัชพืชใบกว้าง เช่น โคกกระสุน ผักโขม เบี้ยใหญ่ ตีนตุ๊กแก หญ้ายาง สอึก -อัตรา 75-115 cc./น้ำ20 L สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629, 0886844708 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


11

1
รายการ

สารอินทรีย์กำจัดวัชพืช พารากรีน เอ็กซ์ตร้า สูตรดั้งเดิม

พัทลุง เกษตรอินทรีย์

สุดยอดนวัตกรรมแห่งยุค !! อินทรีย์ฆ่าหญ้า "พารากรีน-เอ็กซ์ตร้า" สูตรดั้งเดิม สำหรับพื้นที่ 1-2 ไร่ ที่สุดของยาฆ่าหญ้าอินทรีย์ที่จะมาช่วยพี่น้องเกษตรกร ในการควบคุมและกำจัดวัชพืช ซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกสำหรับพี่น้องเกษตรกร วันนี้เรามีทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับพี่น้องเกษตรกร "พารากรีน-เอ็กซ์ตร้า" ปลอดภัยไร้สารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม -ใช้ได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้าง -ฉีดพ่นโดยไม่ต้องปิดปาก ปิดจมูก -ไม่มีสารตกค้าง -ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081 990 2804

ราคา 190.00 บาท ติดต่อ ทรัพยฯ พัทลุงเกษตรอินทรีย์ โทร. 0819902804, 0887900727 จังหวัดพัทลุง

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


12

1
รายการ

พารากรีน ยาฆ่าหญ้าอินทรีย์

ไทรเกาหลีศรีนวล

พารากรีน ยาฆ่าหญ้าอินทรีย์ สกัดจากใบยูคาลิปตัส ปลอดภัยต่อสุขภาพ สูตรใหม่เพิ่มการเผาไหม้ และ ดูดซึม ประกอบด้วยสมุนไพรกว่า 30 ชนิด มีการรับรองความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อดินและสิ่งมีชีวิต อาริยา ทดลองใช้ก่อนบอกต่อค่ะ ทึ่สวนตรงพุทธมณฑล สายเจ็ด ปลูกไทรไม้ประดับ ใช้สารอินทรีย์ ปลอดภัยทั้งผู้บริโภคและผู้ปลูก ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่ออาริยา 086-363-3154 หรือ 0859955912

ราคา 190.00 บาท ติดต่อ ชาลี โทร. 0896741850, 0859955912 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


13

1
รายการ

ยากำจัดวัชพืช กำจัดเมล็ดหญ้า ก่อนงอก

บ้านเกิดพันธุ์ไม้

ชีวภัณฑ์อินทรีย์ กำจัดวัช กำจัดเมล็ดหญ้า ก่อนงอก แปลงปลูกสะอาด หญ้าขึ้นช้า

ราคา 500.00 บาท ติดต่อ สายใจ เสือคง โทร. 0884383624, 0884383624 จังหวัดอุตรดิตถ์

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


14

1
รายการ

ยากำจัดสาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายต้น

วิรัช2

ยากำจัดสาหร่ายหางกระรอก ยาฆ่าสาหร่ายหางกระรอก ยากำจัดสาหร่ายต้น ยาฆ่าสาหร่ายต้น ยากำจัดสาหร่ายขนาดใหญ่ สาหร่ายเส้นสาย สาหร่ายต้นที่ขึ้นจากพื้นน้ำ เพื่อยับยั้งการสังเคราะห์แสงทำให้สาหร่ายตาย หรือควบคุม ไม่ให้มีมากเกินไป อัตราการใช้ -สาหร่ายปริมาณน้อย ใช้1ลิตร ต่อน้ำ 4 ไร่ (น้ำลึก 1 เมตร) ผสมน้ำ 40 ลิตร แล้วสาดให้ทั่วบ่อ -สาหร่ายปริมาณมาก หนาแน่น ใช้1ลิตร ต่อน้ำ 2 ไร่ (น้ำลึก 1 เมตร) ผสมน้ำ 40 ลิตร แล้วสาดให้ทั่วบ่อ ปลอดภัยต่อสัตว์น้ำ ผู้ใช้ และ สิ่งแวดล้อม สามารถใช้บ่อเลี้ยงปลา, กุ้ง ได้ ขณะเลี้ยง สัตว์น้ำไม่ตาย จำหน่ายขนาด 1ลิตร 750 บาท ค่าส่งต่างหากโปรดสอบถาม วิรัช 0814990490 สั่งซื้อ โอนเงิน ธ.กสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาตลาดเกาะโพธิ์ เลขที่ 3242527231 ชื่อ วิรัช สงวนวงศ์ , Line : wirat2222 , โทร 0814990490

ติดต่อ วิรัช สงวนวงศ์ โทร. 0814990490, 0814990490 จังหวัดชลบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


อินทรีย์ควบคุมวัชพืช

เนเจอร์กรีน ฟู้ด Sponser

อินทรีย์ควบคุมพืช Nature Organic Control ควบคุมพืชทั้งใบกว้าง และใบแคบ ย่อยสลายวัชพืช ตอซัง และซากสัตว์ให้เป็นปุ๋ยในดิน ป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อรา ป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยเฉพาะมดและเพลี้ย ปรับสภาพดินให้เป็นกลาง เหมาะแก่การเพาะปลูก เพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ในดินและไส้เดือนให้มีจำนวนมาก วิธีใช้ หญ้าอ่อน ใช้ 1 ลิตร : 200 ลิตร หรือ 100 cc : น้ำ 20 ลิตร หญ้าแก่ ใช้ 2 ลิตร : 100 ลิตร หรือ 200 cc: น้ำ 20 ลิตร หญ้าตายยาก ใช้ 1 ลิตร : 70 ลิตร หรือ 300 cc : น้ำ 20 ลิตร จำหน่ายโดย: บริษัท เนเจอร์กรีน เทรดดิ้ง จำกัด 088-4637143

ติดต่อ ปุ้ม โทร. 0954794642, 0954794642 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


16

1
รายการ

สารอินทรีย์กำจัดวัชพืช คิวสตาร์ Q-Star

ระยอง เกษตรอินทรีย์

สารอินทรีย์กำจัดวัชพืช คิวสตาร์ Q-Star เป็นสารสกัดจากยูคาลิปตัส ผสมผสานกับสารสกัดอีกหลากหลายชนิด มีคุณสมบัติในการทำลายวัชพืช ปลอดภัยต่อเกษตรกร ไม่มีสารพิษตกค้าง เป็นสารอินทรีย์จากธรรมชาติ 100% -ใช้ได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้าง -ฉีดพ่นโดยไม่ต้องปิดปาก ปิดจมูก -ไม่มีสารตกค้าง -ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย -ใช้ได้ในพื้นที่ 1-2 ไร่ อัตราส่วน : 200 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ข้อคารระวัง : ห้ามฉีดโดนพืชประธาน ไม่ควรฉีดในขณะฝนตก สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 086-8435087

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ ภานุพงษ์ พุทธวารินทร์ โทร. 0989650428, 0989650428 จังหวัดระยอง

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที18

2
รายการ

ฆ่าหญ้าปลอดสารพิษ ชนิดดูดซึมเข้มข้น

เอ็มพีอินทรีย์เพื่อนเกษตร

สารชีวภัณฑ์ กำจัดและย่อยสลายวัชพืช นานากรีน พาวเวอร์พลัส พลังคูณสอง ชนิดเข้มข้น ไร้สารพิษปลอดภัย100% นานากรีน พาวเวอร์พลัส เป็นสารชีวภัณฑ์กำจัดและย่อยสลายวัชพืช ชนิดเข้มข้นออกฤทธิ์แบบดูดซึม สามารถกำจัดวัชพืชทั้งใบกว้างใบแคบ และวัชพืชตายยาก หลายชนิด และยังสามารถใช้ย่อยสลายตอซังข้าว กำจัดข้าวดีดข้าวเด้ง และยังเพิ่มสารนำพาสารเพิ่มประสิทธิภาพสารจับใบไปในตัว ช่วยในการเกาะและแทรกซึมอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อนมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เห็นผลไว คุณประโยชน์ (8ใน1) ต่างจากยาฆ้าหญ้าทั้วไปไมที่ฆ้าอย่างเดียว 1. กำจัดหญ้าทั้งใบกว้าง ใบแคบ หญ้าตายยาก เกือบทุกชนิด 2. ป้องกันและกำจัดมดเพลี้ยที่อยู่ในดิน 3. ฆ่าและป้องกันเชื้อรา 4. ปรับดินให้เป็นกลางภายในเดือนเดียว 5. เพิ่มธาตุอาหารปุ๋ยในดิน จุลินทรีย์จะไปย่อยสลายซากพืชกลายเป็นปุ๋ย 6. เพิ่มสิ่งมีชีวิตรวมถึงไส้เดือน 7. ย่อยสลายตอซังข้าว 8. กำจัดข้าวดีดข้าวเด้ง อัตราการใช้ 120 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร จุดเด่น ประโยชน์ในการใช้งานอย่างกว้างขวาง ประสิทธิภาพสูงเห็นผลเร็ว ประหยัดกว่าใช้วิธีอื่น ปราบหญ้าได้นานกว่าเดิม ที่สำคํญปลอดภัยไร้สารพิษ 100% ขนาดบรรจุ 1ขวด 1000ซีซี สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามสินค้าได้ที่ 1. Line: Topfig99ttttt 2. Inbox message ที่เพจ https://www.facebook.com/Mpnanshop 3. Tel: 08-7726-8139 4. website: www.nanagreenshop.com

ราคา 460.00 บาท ติดต่อ เชิดศักดิ์ อุปถัมภ์ โทร. 0877268139, 0877268139 จังหวัดน่าน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


19

1
รายการ

ยาฆ่าหญ้าปลอดสารพิษ

บูม99

ยาฆ่าหญ้าปลอดสารพิษ ซุปเปอร์ไลค์ เห็นผลเร็ว ใน 1 วัน ฆ่าหญ้าได้ทุกชนิด www.ktr888.com

ราคา 380.00 บาท ติดต่อ อภิชาติ หาญมานิตกุล โทร. 0821582272, จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อสั่งซื้อ


คาย่า สารสกัดอินทรีย์เข้มข้น กำจัดวัชพืชในนาข้าว

เทวพรการเกษตร

คาย่า สารสกัดอินทรีย์เข้มข้น กำจัดวัชพืชในนาข้าว เป็นการนำพืชหลายสายพันธุ์มาสกัดเพื่อให้ได้สารสำคัญ แล้วนำมาผสมรวมกับจุลินทรีย์คัดแยกสายพันธุ์ เพื่อให้ได้สารสกัดอินทรีย์เข้มข้นที่มีฤทธิ์ทำให้รากของวัชพืชเล็กและแห้งลงจนไม่สามารถหาอาหารได้ จึงยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช หลังจากนั้นวัชพืชจะคายน้ำอย่างต่อเนื่องจึงทำให้เหลืองและตายในที่สุด ข้าวเป็นพืชวงศ์เดียวกับหญ้า ลักษณะการงอกและการเติบโตเหมือนกับหญ้าทุกอย่างจึงกำจัดได้ยาก แต่ คาย่า สารสกัดอินทรีย์เข้มข้น สูตรกำจัดวัชพืชในนาข้าว เลือกทำลายเฉพาะวัชพืชเท่านั้น โดยเข้าไปหยุดการเจริญเติบโตของรากวัชพืชและเร่งการคายน้ำจนทำให้วัชพืชตายในที่สุด แต่ไม่ทำลายและยับยั้งการเจริญเติบโตของข้าว ทำให้ข้าวเขียวแตกกอดี คาย่า สารสกัดอินทรีย์เข้มข้น สูตรกำจัดวัชพืชในนาข้าว ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพจากทีมวิจัยแล้วพบว่า สามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้าง เช่น วัชพืชใบแคบ หญ้าข้าวนก หญ้าปากควาย หญ้าดอกขาว หญ้านกสีชมพู กกขนาก กกทราย หนวดปลาดุก โสนคางคก เป็นต้น วัชพืชใบกว้าง ผักโขม ผักโขมหนาม ผักเบี้ยใหญ่ ผักแว่น ผักปลอดนา เทียนนา ผักบุ้ง สาปม่วงฯ ชมรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.twpkankaset.com มือถือ 085-485-2208 E-mail : bioilthai@hotmail.com

ราคา 590.00 บาท ติดต่อ อภัยพร แสนประสิทธิ์ โทร. 028328770, 0854852208 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


เอโซ่

ยาดีเกษตรภัณฑ์

#เอโซ่ 300 -กำจัดวัชพืชใบกว้าง ดื้อยาที่กำลังมีปัญหาในเขตพื้นที่ต่างๆ -กำจัดหญ้าใบกว้างตายทันใจ ไร้กลิ่นกวนใจ #เอโซ่ ใช้สะดวก -กำจัดวัชพืชใบกว้าง เช่น ผักโขม ผักเสี้ยนผี วัชพืชประเภทกก เช่น กกทราย กกขนาก โสน แห้วหมู

ราคา 285.00 บาท ติดต่อ ธนัติชัย ศรีพลาย โทร. 0816126068, 029762284 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


22

3
รายการ

เคนลี่

คาวบอยเพื่อนเกษตร

เคนลี่:ขนาดบรรจุ(50 กรัม*40 กระป๋อง/1 ลัง) ชื่อสามัญ:เมตซัลฟูรอนเมทิล..20% WG. คุณสมบัติ: ใช้กำจัดวัชพืชหลังงอกในนาข้าวหรือข้าวไร่ประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอด เทียนนา ผักบ้ง โสน ตีนตุ๊กแก กะเม็ง ผักปราบนาและวัชพืชประเภทกกเช่นกกขนาก หนวดปลาดุก แห้วหมูเป็นต้น ใช้ควบคู่กับฟิโนซาฟอบหรือบิสไพรีแบคจะดีมาก อัตราการใช้ 1.5-2 กรัม/น้า 20 ลิตร บริษัท:นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทเคนโซ แอคแคร์ จำกัด

ราคา 130.00 บาท ติดต่อ ร้านแม่โจ้ทองเกษตร โทร. 0622695263, 0622695263 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำไบโอเมท ใช้ผสมยาฆ่าหญ้า

เกษตรเทอร์โบ

เหมาะกับพืชทุกชนิดทุกระยะ ใช้ผสมยาฆ่าหญ้าจะช่วยไห้พืชไม่ชะงักจากฤทธิ์ยาฆ่าหญ้า ราคารวมส่งทั่วไทย0981709300

ราคา 350.00 บาท ติดต่อ อนุชา จรางกูร โทร. 0981709300, 0981709300 จังหวัดมหาสารคาม

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


24

1
รายการ

ยาฆ่าหญ้าจากสารสกัดอินทรีย์ ซุปเปอร์ไลค์

90s farming

1 ขวดขนาด 1 ลิตร (สามารถใช้ได้ถึง 3 ไร่) จำหน่ายเพียง 350 บาทจากราคา 380 บาท คุณสมบัติ พิเศษ @ กำจัดวัชพืชใบกว้าง ใบแคบ เห็นผลเร็วใน 1 วัน @ ออกฤทธิ์แบบ 2 in 1 คือ ออกฤทธิ์ทำลายทั้งเผาไหม้ และดูดซึมในตัวเดียวกัน @ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์บก สัตว์น้ำ @ กลิ่นไม่ฉุน ไม่ทำลายบรรยากาศ @ ช่วยปรับสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ @ ช่วยให้จุลินทรีย์ในดินแข็งแรง @ ช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 10-30% สอบถามเพิ่มเติม โทร. 084-827-4747 // line: ntnada fanpage facebook: เกษตรยุคใหม่ ปลอดสารเคมี โคราช by 90s farming

ราคา 350.00 บาท ติดต่อ สกลสุดา พูลผล โทร. 0848274747, จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อสั่งซื้อ


สารสกัดอินทรีย์ กำจัดวัชพืช สูตร4 คุมเมล็ดพืช

ตรอน ออแกนิค

สารสกัดอินทรีย์ กำจัดวัชพืช สูตร4 คุมเมล็ดพืช ใช้ระงับการงอกของเมล็ดวัชพืชใบแคบใบกว้าง ย่อยสลายตอซัง ซากพืชซากสัตว์ ป้องกันกำจัดเชื้อรา กำจัดแมลง มด เพลี้ย ปรับสภาพดินให้เป็นกลาง

ราคา 480.00 บาท ติดต่อ ธนิศ โทร. 0863658189, 0863658189 จังหวัดอุตรดิตถ์

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันทีไกลโฟน่า เอ็กตร้า สารอินทรีย์กำจัดวัชพืช

สวนเกษตรผสมผสาน

ไกลโฟน่า เอ็กตร้า (Glaifona Extra) สารอินทรีย์ปราบวัชพืช ชนิดเผาไหม้ สารสกัดอินทรีย์ ชนิดเข้มข้น ปลอดภัยต่อผู้ใช้ไม่ทำลายหน้าดิน ยาฆ่าหญ้าอินทรีย์หรือสารอินทรีย์ปราบวัชพืช เป็นสารสกัดชนิดเข้มข้น สามารถ กำจัดวัชพืชได้ทุกชนิด ทั้งใบแคบและใบกว้าง ออกฤทธิ์ทำลายส่วนที่มีเขียวของวัชพืช และดูดซึมไปถึงรากของวัชพืช โดยวัชพืช จะเหี่ยวเฉาลงภายใน 2-4 วัน และจะแห้งตายไป โดยเฉพาะวัชพืชปราบยากต่างๆ เช่น หญ้าคา ไมยราบยักษ์ แห้วหมู หรือวัชพืชอื่น ๆ เช่น หญ้าขน หญ้าชันอากาศ หญ้าตีนนก เป็นสารอินทรีย์สูตรพิเศษไม่ทำให้ดินแข็งหรือเสีย ช่วยให้ดินร่วนซุย ไม่มีผลตกค้างในดิน ออกฤทธิ์ดูดซึมกำจัดวัชพืชได้ดีเยี่ยม การใช้ควรฉีดพ่นหลังวัชพืชงอก ควรใช้ฉีดหญ้าในร่องสวนยางพารา หญ้าตามแปลงไร่มันสำปะหลัง หญ้าในไร่อ้อย หญ้าในไร่สับปะรด หญ้าตามหัวคันนา และหญ้าที่มีอยู่ทั่วไป ระวังอย่าฉีดพ่นโดนพืชประธาน เหมาะสำหรับ : ไม้ผล ไม้ยืนต้นต่าง ๆพืชไร่ พืชสวน เช่น ทุเรียน เงาะ ส้ม มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อย มันสำปะหลัง และพ่นกำจัดวัชพืชก่อนเตรียมดินปลูก เช่น หอม กระเทียม ยาสูบ ฝ้าย พริก ถั่ว เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ในการกำจัดวัชพืช ควรใช้ฉีดพ่นหลังวัชพืชงอกเพื่อกำจัดวัชพืชที่งอกออกมาจากเมล็ดและวัชพืชข้ามปี ? พื้นที่1ไร่ ใช้อัตรา300-500 ซีซี ผสมน้ำ 60-80 ลิตร หรือ100-150 ซีซี ผสมน้ำ20ลิตร ? เพื่อเพิมประสิทธิภาพให้กำจักหญ้าต่างๆได้ดียิ่งขึ้นให้ผสมเกลือแกง 100 กรัมหรือปุ๋ยยูเรีย 100 กรัม ต่อน้ำ20ลิตร หรือผสมผสารจับใบ รับรองผลการใช้งาน 100% สอบถามรายล่ะเอียดเพิ่มเติม www.kasetkawna.com หรือติดต่อ Line id:@kaset

ราคา 400.00 บาท ติดต่อ นางสาวนวลผ่อง ตรีอินทอง โทร. 0941908875, 0941908875 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


28

1
รายการ

เซ็นซาโล่

บจก.ไจแอนท์ อะโกร

กำจัดวัชพืชใบแคบในแปลงผัก ฉีดพ่นทับพืชผักได้เลย

ติดต่อ lava โทร. 0919919949, 0919919949 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


สารชีวภัณฑ์ปราบวัชพืช(Biopharmaceutical Herbicide)

มหัศจรรย์พืช

ส่งฟรี (รับสมาชิกทั่วโลก-ราคาพิเศษ) พืชโตไว ให้ผลใหญ่ ทำให้ดินร่วนซุย รากเดินดี แตกหน่อดี สะสมแป้ง และน้ำตาลดี ดึงช่อ ขยายกอ เสริมภูมิต้านทาน ปลอดภัยต่อชีวิต และ สิ่งแวดล้อม ชมวิดีโอที่หน้าร้าน https://www.nanagarden.com/shop/27330

ราคา 1,500.00 บาท ติดต่อ satabhumi โทร. 0859111464, 0859111464 จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


30

1
รายการ

สารกำจัดวัชพืช คลิโทดิม (ยาฆ่าหญ้า)

เกษตร พันล้าน

ชื่อสามัญ : คลีโทดิม 24% W/V EC (clethodim) กลุ่มสารเคมี : cyclohexanedione oxime [ กลุ่ม A ] ประโยชน์ : ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในถั่วเหลือง เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาว หญ้าตีนนก และหญ้าตีนติด วิธีใช้ : ใช้อัตรา 80-120 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1ไร่ หรือ อัตรา 20-30 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังปลูกถั่วเหลืองขณะวัชพืชมีจำนวน 3-6ใบ ขนาด 500 cc 350 บาท ขนาด 1000 cc 550 บาท สนใจสอบถามโทร 0642987384

ติดต่อ บัณดิษฐ์ พันธ์ช้าง โทร. 0642987384, 0642987384 จังหวัดเพชรบูรณ์

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที