เบียร์ OTWO
แชร์บน facebook
OTWO FLAVOYA,ฆ่าหญ้า,ยาฆ่าหญ้า
ชื่อสินค้า:

OTWO FLAVOYA

รหัส:
113873
ราคา:
ไม่ระบุ
ติดต่อ:
คุณเบียร์
โทรศัพท์:
0845321023
หรือคลิกที่
รายละเอียด
เป็นการต่อยอดจากการคิดค้น โอทูฟลาโวเจน โดยที่โอทูฟลาโวญ่านั้น จะทำหน้าที่ไปหยุดการ
เจริญเติบโตของวัชพืช โดยไปปิดกั้นไม่ให้อ็อกซิเจนเข้าไปถึงวัชพืชได้ เมื่อวัชพืชไม่มีอ็อกซิเจนเข้าไปช่วยใน
ในการเจริญเติบโต วัชพืชนั้นก็จะค่อยๆตายลง รวมทั้งเชื้อรา หอยเชอรี่ และเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในดินก็จะขาด
อ็อกซิเจนไปด้วย ทำให้เชื้อรา หอยเชอรี่ และเชื้อโรคต่างๆนั้นตายลง และโอทูฟลาโวญ่า นี้จะไม่ทำอัน
ตรายกับพืชของเกษตรกรเลย โอทูฟลาโวญ่ามีส่วนผสมที่สกัดจากพืช 100 % โอทูฟลาโวญ่าปลอดภัยต่อผู้ใช้
ผู้บริโภค
วิธีการใช้โอทูฟลาโวญ่า
ใช้โอทูฟลาโวญ่า 3 ซีซี ต่อ น้ำ 1 ลิตร ฉีดหลัง จากที่ข้าวหรือพืชโตได้ 1 นิ้ว และต้องเป็นช่วงที่ดินชุ่มน้ำพอประมาณหรือหลัง
ฝนตกสำหรับการใช้กับพืชไร่ พืชสวน จะทำให้ใช้ได้ผลมาก ฉีดโอทูฟลาโวญ่า 1 ครั้ง อายุการคุมวัชพืชได้ 4 เดือน

สำหรับนาข้าวที่ใช้โอทูฟลาโวญ่า
วิธีที่ 1 เตรียมแปลงเพาะปลูกข้าว หรือทำเทือก แล้วปล่อยน้ำออกให้หมด จากนั้นฉีดพ่นโอทูฟลาโวญ่า ในอัตราส่วน 3 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร ฉีดพ่นโอทูฟลาโวญ่า ให้ชุ่มทั่วแปลง ทิ้งไว้ 1 คืน แล้วหว่านข้าวตามปกติ

วิธีที่ 2 เตรียมแปลงและหว่านข้าวตามปกติ
หลังหว่านข้าว 3-7 วัน ปล่อยน้ำออกให้หมด จากนั้นฉีดพ่นโอทูฟลาโวญ่า ในอัตราส่วน 3 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร โดยฉีดพ่นโอทูฟลาโวญ่า ลงพื้นดินให้ชุ่ม ทิ้งไว้ 1 วัน ก่อนปล่อยน้ำเข้า

วีธีที่ 3 ใช้หมักฟาง อัตราส่วน 1 ขวด ต่อ 20 ไร่ หรือ 100 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร ต่อ 5 ไร่ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.เอาน้ำเข้าหลังเกี่ยว พอแฉะๆแล้วเอาลูกทุบตี
2.ฉีดโอทูฟลาโวญ่า ตามอัตราส่วนที่กำหนด
3.หมักทิ้งไว้ 7-10 วัน
4.หลังจากหมักทิ้งไว้ ทำการปั่นดิน แล้วหมักทิ้งไว้อีก 7 -10 วัน
5.ตีเทือกและชักร่องแล้วจึงหว่านเมล็ดข้าว
ประโยชน์ของการหมักฟาง ช่วยย่อยสลายฟาง ปรับปรุงดิน ทำลายเชื้อรา กำจัดไข่หอยเชอรี่
กำจัดไข่เพลี้ย ไข่หนอนกอ ควบคุมการโตของวัชพืชในนาข้าวได้ดี

สำหรับพืชไร่ พืชสวน ที่ใช้โอทูฟลาโวญ่า
กำจัดวัชพืชในไร่ ให้นำเอาน้ำเข้าร่องพอแฉะแล้วจึงฉีดพ่นตามอัตราส่วน 3 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร

วิธีที่ 1 เตรียมแปลงเพาะปลูกตามปกติ
หว่านหรือหยอดเมล็ดพืช จากนั้นฉีดน้ำให้ทั่วแปลง เพื่อให้ดินมีความชื้น ตามด้วยการฉีดพ่น โอทูฟลาโวญ่า ในอัตรา
ส่วน 3 ซีซี ต่อ น้ำ 1 ลิตร โดยฉีดให้ชุ่ม
วิธีที่ 2 เตรียมแปลงเพาะปลูกตามปกติ
หลังเมล็ดงอก 3-7 วัน จากนั้นฉีดน้ำให้ทั่วแปลง เพื่อให้ดินมีความชื้น ตามด้วยการฉีดพ่น โอทูฟลาโวญ่า ในอัตรา
ส่วน 3 ซีซี ต่อ น้ำ 1 ลิตร โดยฉีดให้ชุ่ม
วิธีที่ 3 สำหรับพืชสวน ปาล์ม ยางพารา
ตัดวัชพืชในสวนให้สั้น ตามด้วยการฉีดพ่น โอทูฟลาโวญ่า ในอัตรา ส่วน 3 ซีซี ต่อ น้ำ 1 ลิตร โดยฉีดให้ชุ่ม

ใช้กำจัดแมลง ในมันสำประหลัง เพลี้ยแป้ง
ใช้อัตราส่วนโอทูฟลาโวญ่า 4 ซีซี และ โอทูฟลาโวเจน 4 ซีซี และ น้ำ 20 ลิตร ต่อ 1 ไร่

ใช้กำจัดแมลง ในไร่อ้อย หนอนกอ
ใช้อัตราส่วนโอทูฟลาโวญ่า 50 ซีซี และ โอทูฟลาโวเจน 50 ซีซี และ น้ำ 200 ลิตร ต่อ 6 ไร่

ใช้กำจัดแมลง ในนาข้าว เพลี้ยกระโดด
ครั้งแรก ใช้อัตราส่วนโอทูฟลาโวญ่า 20 ซีซี และ โอทูฟลาโวเจน 4 ซีซี และ น้ำ 20 ลิตร ต่อ 1 ไร่
ครั้งสอง ใช้อัตราส่วนโอทูฟลาโวญ่า 4 ซีซี และ โอทูฟลาโวเจน 4 ซีซี และ น้ำ 20 ลิตร ต่อ 1 ไร่

ใช้กำจัดเชื้อรา ในยางพารา
ใช้อัตราส่วนโอทูฟลาโวญ่า 3 ซีซี และ น้ำ 1 ลิตร ฉีดที่หน้ายาง
ข้อควรระวัง ห้ามใช้กับผักทุกชนิด


โอทูฟลาโวญ่า ขนาด 500 ซีซี ราคาขายปลีก 3500 บาท 1000 Pv.
โอทูฟลาโวญ่า ขนาด 500 ซีซี ราคาสมาชิก 2900 บาท 1000 Pv
คำสำคัญ: ยาฆ่าหญ้า
โพสข้อความ