ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

เบียร์ OTWO

เบียร์ OTWO ,BEER OTWO

เบียร์ OTWO

โอทูฟลาโวเจน เป็นนาโนเทคโนโลยีสมัยใหม่ของวงการเกษตร เกิดจากการค้นคว้าวิจัย และทดลองมายาวนาน จนประสบผลสำเร็จ คือธาตุอาหารอินทรีย์สำหรับพืชทุกชนิด โดยสกัดมาจากพืช 15 ชนิด ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อการเกษตร (Bioactive Compound of Agriculture) มีสารฟลาโวนอยด์ที่สกัดมาจากพืชบางชนิด (Active Flavonids) มาช่วยกระตุ้นเซลล์ของพืชให้เจริญเติบโตรวดเร็ว ไม่ต้องพึ่งสารเคมี ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม...

กลไกการทำงานของโอทูฟลาโวเจน
1. *กระตุ้นการสร้างโปรตีน เร่งแป้ง เพิ่มน้ำหนัก
2. *กระตุ้นการแบ่งเซลล์ ทำให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
3. *กระตุ้นการยืดตัวและขยายตัวของเซลล์
4. *เสริมสร้างผนังเซลล์ (เก็บกักน้ำไว้ใช้ในเวลาแล้ง ป้องกันแมลง)
5. *กระตุ้นการดูดปุ๋ย (N-P-K)

สินค้ามาใหม่

เมนูส่วนล่างของเว็บ
ขึ้น