ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
สินค้าจากคำว่า
ผู้ขายข้าวกล้อง 20 ร้าน/สวนจำนวนข้าวกล้อง 31 รายการ

ข้าวกล้องอินทรีย์ (สี) ตามสั่ง

สวนสันป่ากาย

ข้าวกล้องอินทรีย์ (สี) ตามสั่ง ข้าวอินทรีย์ ข้าวกล้อง(สี)ตามสั่ง รับรองมาตรฐาน จากชาวนาตรงสู่ผู้บริโภค จากยุ้งฉาง ส่งตรงถึงหม้อข้าว หอม นุ่ม สด ใหม่ ผลิตผลจากสวนสันป่ากาย ที่ราบลุ่มน้ำแม่ปิงและน้ำแม่กวง อำเภอสารภี เชียงใหม่ นาเราเป็นนาข้าวอินทรีย์ เพาะปลูกตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร รหัสรับรอง TAS : 3413 เป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ( Organic Thailand ) สามารถใช้ฉลากสัญลักษณ์ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้าวกล้องของเรา เป็นข้าวทำมือผลิตกันเองภายในครัวเรือนเล็กๆ ผ่านกระบวนการเพาะปลูกที่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ในทุกขั้นตอนการผลิต จึงเป็นข้าวที่ดีที่สุดต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เราปลูกเอง ดูแลเองทุกขั้นตอนด้วยความใส่ใจ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปัจจัยการผลิตที่ผลิตเองและหาได้ภายในท้องถิ่น ทุกขั้นตอนการผลิต การทำงานเราเน้นพึ่งพาตัวเอง ใช้แรงงานคนเป็นหลัก และเป็นคนในท้องถิ่นเพื่อการกระจายรายได้ สร้างความมั่นคงของเราร่วมกับชุมชนในระยะยาว และเป็นการช่วยกันรักษาวัฒนธรรมการทำนาแบบดั้งเดิมด้วย ไม่เพียงแค่อิ่มกายเท่านั้น เรายังเติมเต็ม ชีวิตและจิตวิญญาณอีกด้วย ผลิตเองขายเอง นาเรามีเนื้อที่ 6 ไร่เศษ ปีหนึ่งนาเราผลิตข้าวได้ไม่มากนัก เลี้ยงคนได้ไม่กี่ครอบครัวเท่านั้น เหลือจากกินก็พอแบ่งขายได้บ้าง เราต้องการขายสินค้าในระบบสมาชิก เพื่อให้ครอบครัวที่สั่งข้าวกับเรา มีข้าวกินตลอดทั้งปี เรามีของดีมีคุณภาพเราก็อยากนำเสนอ เรากินอย่างไร ท่านก็ได้กินอย่างนั้น ได้แบ่งปันสิ่งดีๆสู่กันมันสุขใจ กินข้าวอินทรีย์ ดูแลคนปลูก ดูแลคนกินและดูแลสิ่งแวดล้อม เราจึงโฆษณาหาลูกค้าเอง จากชาวนาสู่ผู้บริโภคโดยตรง เป็นการเกื้อกูลกันทั้งสองฝ่าย ท่านก็ได้ของดี มีคุณภาพ มีความปลอดภัยกิน กินทุกมื้อ กินทุกวัน เราเองก็ได้จำหน่ายข้าวในราคาที่มีเหตุผล มีแรง มีพลัง ที่จะทำเกษตรอินทรีย์ต่อไป โดยท่านอาจสั่งซื้อเป็นครั้งคราว หรือจองซื้อแบบประจำตลอดปีตามความสะดวก เราก็จะเก็บสต็อกข้าวไว้สำหรับท่านตลอดทั้งปี สีข้าวตามสั่ง ทันทีที่ท่านสั่งซื้อ เราจะนำข้าวเปลือกออกมาจากยุ้ง สีเป็นข้าวกล้องตามท่านสั่ง นำมาเข้าเครื่องกะเทาะเปลือก แล้วคัดแยก ฝัดเอาเอาข้าวลีบ เศษฟาง เปลือกข้าวที่ปะปนอยู่ออกจนสะอาดได้ข้าวกล้อง แล้วนำมาบรรจุลงในถุง ติดฉลาก พร้อมระบุวันที่ผลิตที่แน่นอน ข้าวทุกถุงต้องผ่านมือเราอย่างพิถีพิถัน มีที่มาที่ไปสามารถตรวจสอบได้ และเพื่อความมั่นใจว่า นาเราเพาะปลูกแบบอินทรีย์เป็นอย่างไร ท่านสามารถเยี่ยมชมนาของเราได้ตลอดทั้งปี และในอนาคตเราจะสร้างกระท่อมที่พักไว้บริการแบบโฮมสเตย์อีกด้วย เนื่องจากเปลือกข้าว เป็นบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติที่สามารถรักษาและคงคุณภาพข้าวไว้ได้ดีที่สุด ฉะนั้นข้าวกล้องจะเริ่มเสื่อมคุณภาพทันที หลังจากวินาทีแรกที่โดนกะเทาะเปลือกออกไม่ว่าจะเก็บรักษาด้วยวิธีใดก็ตาม อายุการเก็บรักษาข้าวกล้องที่มีคุณภาพจะอยู่ที่ไม่เกิน 1-2 เดือน สำหรับการนำไปทำข้าวกล้องงอกนั้นไม่ควรเกิน 15 วัน เพื่อป้องกันข้าวกล้องมีมอด กลิ่นอับ เหม็นหืน และเพื่อผลประโยชน์ที่คุ้มค่า ควรซื้อข้าวกล้องที่ผลิตสด ใหม่ จากแหล่งที่เชื่อถือได้ พร้อมระบุวันผลิตที่แน่นอน และสุดท้ายถ้าเป็นไปได้ ควรเก็บในตู้เย็นเพื่อรักษาคุณค่าของสารอาหาร ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่มีสต๊อกข้าวกล้อง แต่เราจะเก็บสต๊อกไว้ในรูปข้าวเปลือก และสีข้าวตามสั่งเท่านั้น เหมาะสำหรับ ผู้ที่รักและใส่ใจต่อสุขภาพทั่วไป ผู้สูงอายุที่ขาดวิตามินและเกลือแร่ ผู้ป่วยที่ต้องการบริโภคข้าวที่ไร้สารปนเปื้อน หรือเป็นของฝากแด่ผู้ที่เคารพนับถือในโอกาสต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ข้าวอินทรีย์ ดีอย่างไร งานวิจัยหลายชิ้น โดยเฉพาะชิ้นสำคัญจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเดวิส ในปี 2003 ชี้ว่า พืชผักที่ปลูกแบบออร์แกนิกน่าจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์มากกว่าพืชผักที่ปลูกตามวิถีเกษตรกระแสหลักในปัจจุบัน เพราะผักออร์แกนิกมีวิตามินและสารประเภทโพลีฟีนอล (polyphenol) สูงกว่า โพลีฟีนอลช่วยกระบวนการสันดาปในร่างกายและทำหน้าที่อื่นๆ อีกหลายอย่าง บางตัวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) บางตัวช่วยต้านทานโรคมะเร็ง และบางตัวก็ช่วยกำจัดเชื้อโรคในร่างกาย พืชผลิตสารโพลีฟีนอลตามธรรมชาติเพื่อต่อสู้กับแมลงและเชื้อโรคต่างๆ การฉีดยาฆ่าแมลงส่งผลให้พืชผลิตสารโพลีฟีนอลน้อยลงเพราะมีมนุษย์มาช่วยแบ่งเบาภาระ ในขณะเดียวกัน การใส่ปุ๋ยเคมีก็ทำให้ดินเสื่อมความหลากหลายทางชีวภาพจนพืชไม่มีวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตโพลีฟีนอล ข้าวประเภทต่างๆ ที่บรรจุถุงหรือตวงขายกันทั่วไปในท้องตลาด ข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือ ข้าวสองชนิดนี้มีคุณสมบัติเหมือนกัน คือยังคงมีเยื่อหุ้มเมล็ด จมูกข้าว อยู่ครบ เรียกชื่อต่างกันตามกระบวนการแปรรูป ข้าวซ้อมมือนั้นมาจากการตำเอาอย่างโบราณหรือสีมือแบบพื้นบ้าน ซึ่งทั้งสองวิธีล้วนแต่เป็นการประหยัดพลังงานใช้แรงคน ส่วนข้าวกล้องหรือ Brown Rice นั้นผ่านการสีแค่ครั้งเดียว ข้าวกล้องงอก หรือ GABA rice เรียกตามชื่อสาร GABA :Gamma amino Butyric acid ซึ่งเป็นสารที่พบมากในการงอกช่วง 1-2 วันแรก เป็นสารที่มีประโยชน์ต่อระบบประสาท ช่วยลดความวิตกกังวล นอนหลับสบายขึ้น มีส่วนช่วยควบคุมความดันโลหิต ที่สำคัญช่วยขับสารแห่งความสุข ความจริงข้าวกล้องงอกทำง่ายนิดเดียว เพียงแค่เรา นำข้าวกล้อง(ยิ่งใหม่ยิ่งดี) มาแช่น้ำทิ้งไว้ 6 ชั่วโมง แล้วเทน้ำทิ้งห่อไว้ด้วยผ้าสะอาดเปิดช่องระบายอากาศเล็กน้อยพรมน้ำไว้ให้ชื้นเล็กน้อย ทิ้งไว้อีก 24 ชั่วโมง แค่นี้ก็เป็นข้าวกล้องงอกแล้ว ลองทำดูแล้วสังเกตบริเวณจมูกข้าวจะมีหน่ออ่อนเล็กๆ กำลังแตกออกมา เป็นหลักฐานยืนยันอาการงอก ข้าวฮางหรือข้าวงอก เป็นภูมิปัญญาของชาวภูไท สืบต่อกันมากว่า 200 ปี เมื่อข้าวที่เก็บไว้ในยุ้งฉางไม่พอกิน ข้าวที่ในนาก็ยังไม่แก่พอจะเก็บเกี่ยว จึงต้องนำข้าวเหนียวที่ยังไม่แก่จัด พักบ่มไว้ 2 คืน เพื่อให้หลุดจากรวง นำข้าวเปลือกที่ได้แช่น้ำไว้ 12 ชั่วโมง คัดเมล็ดลีบออก นำมานึ่งทั้งเปลือก เมื่อสุกแล้วเปลือกจะแตกเห็นเมล็ดข้าว ใช้เวลานั่งประมาณ 40 นาที ยกลงแล้วใช้น้ำเย็นราดให้ทั่ว พักไว้ 20 นาที แล้วราดน้ำเย็นอีกครั้ง จากนั้นนำมาตากจนแห้ง แล้วค่อยเอามาตำหรือสีเป็นข้าวกล้องหุงกินเหมือนข้าวเจ้า ข้าวปลอดสาร กับ ข้าวอินทรีย์ แตกต่างกันอย่างไร ข้าวปลอดสาร อาหารปลอดภัย จริงรึเปล่า ? เมื่อเราได้ยินคำว่า “ปลอดสาร” ก็ต้องคิดกันทั้งนั้นว่าจะต้องปราศจากสารพิษ 100% แต่ความจริงในการทำเกษตรแบบปลอดสารนั้นยังอนุญาตให้ใช้สารเคมีเกษตรทุกอย่างตามปกติ ไม่ว่าจะเป็น ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช สารกำจัดเชื้อรา แต่ต้องเป็นสารเคมีที่ตกค้างระยะสั้นและหยุดใช้ก่อนการเก็บเกี่ยวตามระยะเวลาที่กำหนดและเมื่อตรวจจะต้องไม่มีสารเคมีตกค้างเกินกว่าปริมาณที่กำหนดว่าเป็นอันตรายต่อร่างกาย และเราไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าปริมาณที่ไม่เกินค่าที่กำหนดนั้นน้อยหรือมากอย่างไร คำว่า ปลอดสาร จึงไม่ได้หมายความตามนั้น แต่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อาจจะเป็นอันตรายน้อยกว่าไม่มีการควบคุมใดๆ อาจมีเกษตรกรอีกมากมายที่กำลังพยายามลดละเลิกสารเคมีอยู่ด้วยการค่อยๆ ปรับเปลี่ยนระบบทีละน้อย ค่อยเป็นค่อยไป ข้าวอินทรีย์ ดูแลคนปลูก ดูแลคนกิน ดูแลสิ่งแวดล้อม ข้าวอินทรีย์ คือ รูปแบบการผลิต เพาะปลูกข้าวที่ไม่มีการใช้สารเคมีชนิดใดเลยทั้งสิ้นในกระบวนการเพาะปลูก เก็บเกี่ยว แปรรูปจนถึงการเก็บรักษา เกษตรกรที่ทำนาอินทรีย์จะผ่านการปรับปรุงดินให้เข้าสู่ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ขับไล่แมลงด้วยสารสกัดธรรมชาติอย่างน้ำหมักสะเดา น้ำส้มควันไม้หรือไม่ก็ปล่อยให้ตัวห้ำตัวเบียนในธรรมชาติจัดการกันเอง บำรุงดินด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก น้ำจุลินทรีย์ การทำนาอินทรีย์ส่วนใหญ่จะใช้ข้าวพันธุ์พื้นเมือง เพราะมีความต้านทานโรคแมลงได้ดีกว่า มีหลากหลายสายพันธุ์ เลือกให้เหมาะสมกับระบบนิเวศ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเป็นระบบเปิด ยังคงมีสารเคมีตกค้างในดิน น้ำและอากาศ แต่เมื่อไม่ได้รับโดยตรงจึงมีสารพิษตกค้างน้อยมาก ถือเป็นรูปแบบการผลิตที่ปลอดภัยที่สุด ประเภทของข้าวอินทรีย์ ? ข้าวอินทรีย์รับรองมาตรฐาน Certified Organic เป็นระบบการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีป้องกันศัตรูพืช มีการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงานอิสระ โดยมีทั้งภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานจากต่างประเทศ มีตราสัญลักษณ์ติดที่ผลิตภัณฑ์ และจะต้องมีการตรวจเพื่อต่ออายุใบรับรองทุกปี ? ข้าวอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน In-conversion เป็นข้าวที่อยู่ในช่วงระยะเวลาที่เริ่มทำเกษตรอินทรีย์ในปีแรกก่อนจะได้รับการรับรองผลผลิตว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ โดยระยะปรับเปลี่ยนเป็นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ข้าวอินทรีย์ยังไม่รับรอง Non Certified เป็นการปลูกข้าวอินทรีย์แบบพึ่งตนเอง ส่วนใหญ่เป็นการทำเกษตรแบบพื้นบ้านหรือปลูกในระบบผสมผสานหรือในไร่หมุนเวียน ไม่มีการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานใดๆ เกษตรกรกลุ่มนี้อาจเป็นกลุ่มที่ทำการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนและนำผลผลิตส่วนเกินมาจำหน่ายผ่านระบบตลาดท้องถิ่น ทั้งนี้อาจมีการรับรองกันเองในระบบกลุ่มหรือชุมชน ราคาจำหน่าย บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม สนใจติดต่อ สวนสันป่ากายได้ที่ โทร : 089-6372824 e-mail : sanpakai@hotmail.com Line : sanpakai Facebook : สวนสันป่ากาย

ราคา 90.00 บาท ติดต่อ อุบลลักษณ์ โอสถานนท์ โทร. 0896372824, จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อสั่งซื้อ


Advertisement

ขายข้าวกล้องหอมมะลิ เกษตรอินทรีย์ ปราศจากสารเคมีทุกขั้นตอน

แก้วเกษตร

บรรจุในถุงสูญญากาศ 1 กก. ราคา กก.ละ 75 บาท 5 กก. ราคา กก.ละ 70 บาท 10 กก. ราคา กก.ละ 65 บาท ข้าวกล้องหอมมะลิ เกษตรอินทรีย์ > คัดเลือกจากผืนนาที่ดีที่สุด เพื่อให้คุณภาพ และ รสชาติ เป็นไปตามมาตรฐาน > ข้าวใหม่ สีสด สีตามคำสั่งซื้อ ไม่สีเก็บค้างนาน ข้าวจึงมีความสดใหม่ > ไม่ใช้สารเคมี ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การปลูก จนถึง การแพคบรรจุ ไม่มีสารกันมอด > บรรจุถุงสูญญากาศ อย่างดี เก็บได้นาน ประโยชน์ ของข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวกล้อง หอมมะลิ GABA ประมาณ 10 มก./ข้าว 100 กรัม (สูงกว่า ข้าวกล้องทั่วไป ~ 5 เท่า) สารอาหาร GABA ช่วยป้องกันโรคต่างๆได้ เช่น โรคเหน็บชา, ปากนกกระจอก, ปวดตามข้อ, อ่อนเพลียไม่มีแรง, โรคผิวหนังบางชนิด, ตะคริว, นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ, โลหิตจาง, ขาดโปรตีน, โรคมะเร็ง, นอนไม่หลับ, อัลไซเมอร์ และช่วยควบคุมน้ำหนักได้ ข้าวกล้อง มีเนื้อข้าวเต็มเมล็ด โดยยังมี จมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าว อยู่ จึงช่วยให้อิ่มท้อง *** วิธีหุงข้าวกล้อง ใช้น้ำ 1.5 ส่วน ต่อข้าวกล้อง 1 ส่วน *** ทำไมข้าวกล้อง จึง ราคาสูงกว่า ข้าวขาว??? เหตุผลหลัก ๆ คือ * ข้าวขาวมีผลิตผลพลอยได้ ที่มีมูลค่ามากกว่า เช่น รำข้าว จมูกข้าว ปลายข้าว แต่ในข้าวกล้องมีรำข้าว จมูกข้าวมาด้วยแล้ว จึงมีคุณค่าสูงกว่า แต่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่า * ในการผลิตข้าวกล้องแต่ละครั้ง ต้องคาดการณ์ผลิตให้เพียงพอกับปริมาณการซื้อ เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้าวกล้องเสียคุณภาพ ทำให้ต้นทุนค่าแรง ค่าเครื่องจักร เทียบกับผลิตภัณฑ์ ต่อหน่วย สูงกว่า * การปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ผลผลิต จะไม่มากเท่ากับ แปลงนาที่ใช้สารเคมีเต็มที่ ทำให้ใน 1 ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ได้ผลผลิตน้อยลง แต่ค่าใช้จ่าย ต่ำกว่าไม่มาก หรือ ใกล้เคียงกัน * ข้าวเกษตรอินทรีย์ มีโอกาสถูกทำลายจากมอดแมลงมากกว่า เพราะเป็นข้าวที่ไม่มีสารพิษ (((สนใจ สอบถาม / สั่งซื้อ ))) Line id : @fpm7373s ขอบพระคุณที่แวะมาเยี่ยมชมสินค้าของเราค่ะ

ราคา 70.00 บาท ติดต่อ ขออภัยค่ะ แก้วเกษตร ไ ม่ มี ห น้ า ร้ า น ค่ะ (บริการออนไลน์ รับชำระตรงกับร้าน อย่างเดียวค่ะ) โทร. 0831676716, 0831676716 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ข้าวกล้องหอมนิล

สวนพรชัยพฤกษ์

สวนพรชัยพฤกษ์เป็นเรือกสวนไร่นาแบบอินทรีย์ 100% ได้รับการรับรองจากหน่วยงานทางราชการต่างๆดังนี้ 1) กรมวิชาการเกษตรรับรองมาตราฐานการผลิตพืชอินทรีย์พ.ศ.2543 Organic Thailand รหัสรับรอง :TAS:4968 2) กรมการข้าวให้ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตข้าวเปลือก ขอบข่าย "การผลิตข้าวเปลือก เพื่อใช้รับประทานและแปรรูป" รหัสรับรอง กษ 09-22-9001-52-007846 3)กรมส่งเสริมการเกษตรรับรองการผ่านประเมินเบื้องต้นว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามระบบคุณภาพ GAP พืช

ราคา 70.00 บาท ติดต่อ ชุลีพร วิชินโรจน์จรัล โทร. 025855455, 0816349959 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ข้าวกล้องหอมนิล

เอสซีฟาร์ม

ข้าวกล้องหอมนิล 1) กรมวิชาการเกษตรรับรองมาตราฐานการผลิตพืชอินทรีย์พ.ศ.2543 Organic Thailand รหัสรับรอง :TAS:4968 2)กรมการข้าวให้ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตข้าวเปลือก ขอบข่าย "การผลิตข้าวเปลือก เพื่อใช้รับประทานและแปรรูป" รหัสรับรอง กษ 09-22-9001-52-007846 3)กรมส่งเสริมการเกษตรรับรองการผ่านประเมินเบื้องต้นว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามระบบคุณภาพ GAP พืช 4)ทะเบียนอาหาร 19-2-00656-2-0001

ราคา 90.00 บาท ติดต่อ ชุลีพร วิชินโรจน์จรัล โทร. 025855455, 0816349959 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ข้าวหอมนิล

วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสุวรรณ

ข้าวกล้องหอมนิล ปลูกด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง

ราคา 70.00 บาท ติดต่อ อรรถกร กองคำ โทร. 021830588, 0847064628 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ข้าวงอกฮางกล้อง

เคียงภู

ข้าวงอกฮางกล้องสวนเคียงภู คือการนำเอาข้าวมาเพาะให้งอกทั้งเปลือกโดยการนำข้าวเปลือกมาแช่น้ำเพื่อให้สารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ ไฟเบอร์และกลิ่นหอมซึมเข้าไปในเมล็ดข้าวแล้วนำมานึ่งเพื่อเก็บสารอาหารต่างๆให้ัคงไว้จากนั้นนำไปตากแดดให้แห้งแล้วนำไปสีโดยไม่ขัดขาว(ข้าวที่นำมาใช้ทำข้าวฮางเป็นข้าวเขาวง) ข้าวงอกฮางกล้องสวนเคียงภู ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจนาคูพัฒนา อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ เครือข่ายอินแปง ซึ่งผลิตจากข้าวเขาวงเป็นข้าวที่ได้รับการบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)และได้รับมาตณฐาน(GAP)ทางด้านการปลูกและการแปรรูป สวนเคียงภูเป็นสวนของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่กลับมาจากการทำงนโรงงานเพื่อที่จะมาพัฒนาสวนและระบบการตลาดของเกษคตรกรในเขต อ.นาคู อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ อ. ดงหลวง จ.มุกดาหาร และเขตใกล้เคียง

ติดต่อ ครองศักดิ์ ราชลองชัย โทร. 0816580042, จังหวัดกาฬสินธุ์

ติดต่อสั่งซื้อ


ขายข้าวกล้องสังข์หยด

สวนดลลี

1 กล่องมี 20 แพ๊กค่ะ บรรจุแพ๊กละ 1 kg แบบซีลสุญญากาศ สนใจสั่งซื้อ inbox มาที่ https://www.facebook.com/suandollee e-mail : suandollee@gmail.com http://suandollee.blogspot.com/ line id : pond_sweet เบอร์โทร : 063-7634182, 098-6968783

ราคา 55.00 บาท ติดต่อ สวนดลลี line id : pond_sweet โทร. 0637634182, 0637634182 จังหวัดตรัง

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ข้าวกล้องตรัยคุณ

ข้าวกล้องตรัยคุณ

จำหน่ายข้าวกล้องอินทรีย์ ข้าวดอกมะลิ 105 ข้าวมะลิแดง ข้าวเหนียวดำ เกษตรกรขายเอง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง สีตามความต้องการ ไม่มีสินค้าค้างสต๊อก สนใจ facbook:OrganicBrownRice โทร 0885404952

ราคา 65.00 บาท ติดต่อ รัชนีกร เพ็ชรเวียง โทร. 0885404952, 0885404952 จังหวัดชัยภูมิ

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


9

1
รายการ

แป้งข้าวกล้องหอมมะลิ

B-Natural

ช่องทางการสั่งซื้อ 1. Inbox : Facebook/แป้งข้าวกล้อง ข้าวบาร์เล่ย์ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมนิล By B-Natural 2. เว็บไซต์ : http://b-natural.lnwshop.com/ 3. จุฑารัตน์ (แพท) 088-7415014 4. E-mail : bysp1990@gmail.com

ราคา 102.00 บาท ติดต่อ จุฑารัตน์ มานะพูลทรัพย์ โทร. 0887415014, 0887415014 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


10

1
รายการ

กล้องมะลิ3สี

bestriceshop

กล้องหอมมะลิ3สีเป็นข้าวผสมข้าวมันปู ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอรี่ แพ็คสูญญากาศถุงละ1ก.ก. บรรจุกล่องกล่องละ10ก.ก.ราคา40บาท/ก.ก. ราคาไม่รวมค่าขนส่งและขายขั้นตำ่10ก.ก. ขนส่งโดยบ.เอกชนค่าขนส่ง 130บ/กล่อง Lineid.noirice

ราคา 40.00 บาท ติดต่อ สมเกียรติ โทร. 0814402255, 0814402255 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ข้าวกล้องสามเกลอ

ประโยชน์ฟาร์ม

ประกอบด้วยข้าวกล้อง 3 สายพันธุ์ ไรซ์เบอร์รี กล้องมะลิแดง กล้องหอมมะลิ อุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุมากมาย

ราคา 60.00 บาท ติดต่อ ประโยชน์ เสลานนท์ โทร. 0846392227, 0851526011 จังหวัดราชบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


เครื่องสีข้าว CR 80 N-1

ChipperThai Sponser

เครื่องสีข้าว ซีแอลพี CR80 - สีข้าวได้ไวกว่า เพราะสีข้าวได้สำเร็จด้วยการสีในครั้งเดียวไม่ต้องสีซ้ำ 80-100 กก.(ข้าวเปลือก) ต่อ1ชม. - ประหยัดไฟ ค่าไฟเพียง 2.80 บาท/ต่อชั่วโมง - ข้าวเสียหายน้อยด้วยระบบใบพัดหมุนเหวี่ยง ที่เป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ได้ต้นแบบมาจากประเทศญี่ปุ่นและพัฒนาต่อจนสามารถสีข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดจึงไม่มีสารหรือเศษของลูกยางและลุกหินมาปะปนในข้าวสาร - สีข้าวได้ทุกพันธุ์ สีข้าวได้ทุกชนิดและยังสามารถปรับความขาวได้อีกด้วย สีได้ทั้งข้าวกล้องและข้าวขาว แยกแกลบ รำ และจมูกข้าวได้ แกลบ รำ และจมูกข้าว สามารถขายเป็นรายได้เสริมได้ - มีความปลอดภัย เพราะมีเบรกเกอร์ ตัดไฟเมื่อเครื่องมีปัญหา และมีโครงเหล็กป้องกันสายพาน ปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงและเด็กภายในบ้าน ใช้ง่าย เพียงสี่ขั้นตอน เครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก CC80 3 in 1 ด้วยระบบลมดูดแบบ Blower ทำความสะอาดข้าวเปลือกได้ คัดเมล็ดพันธุ์ได้ คัดข้าวหักข้าวเต็มได้ รับประกัน 1 ปีเต็ม อัตราส่วนผลผลิตจากเครื่องสีข้าว CR-80N1 เครื่องสีข้าว CLP รุ่น CR-80N1 สีข้าวด้วยระบบกะเทาะแบบใบพัดหมุนเหวี่ยง ที่พัฒนาระบบสีข้าวจากประเทศญี่ปุ่นจนสามารถสีข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทำให้อัตราการหักของข้าวลดน้อยลง ยังรักษาคุณภาพและสารอาหารของข้าวได้อย่างครบถ้วน และทำให้ได้อัตราส่วนผลผลิตจากเครื่องสีข้าวดังนี้ ด้วยอัตราส่วนต่อข้าว 100 กิโลกรัม หากสีเป็นข้าวสารได้ข้าวสารประมาณ 65-69 % (65-69 กิโลกรัม) (รวมปลายข้าว) ได้แกลบประมาณ 22 – 25 % (22-25กิโลกรัม) ได้รำประมาณ 8 - 9 % (8-9 กิโลกรัม) หากสีเป็นข้าวกล้อง ได้ข้าวกล้องประมาณ 75-78% ได้แกลบประมาณ 22-25 % ***ทั้งนี้ปริมาณของผลผลิตที่ได้จะขึ้นอยู่กับคุณภาพ ความสะอาด และความชื้นของข้าวด้วย *** หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ตาม ส่วนประกอบภายนอก เครื่องสีข้าว CLP CR-80N1 1.ช่องใส่ข้าว ไม่ควรใส่ข้าวเปลือกเกิน 15 กิโลกรัม 2.เบรคเกอร์ ตัดไฟปลอดภัยทุกการใช้งาน 3.สวิตช์ ปิด/เปิด เครื่อง ใช้งานง่ายสะดวก 4.ชุดปรับความขาว สามารถปรับความขาวของข้าวที่สีออกมาได้ 5.รางแยกข้าว ใช้แยกข้าวสาร ข้าวเต็ม และปลายข้าวได้ 6.ไซโคลนแกลบ สามารถแยกแกลบนำไปต่อยอดทางธุรกิจ 7.ก้านปรับแรงลม เป็นส่วนที่ใช้ปรับแรงลมเพื่อให้เหมาะสมกับพันธุ์ข้าวที่นำมาสี 8. ไซโคลนรำ สามารถแยกรำนำไปจำหน่ายเป็นอาหารสัตว์ ส่วนประกอบภายใน เครื่องสีข้าว CLP CR-80N1 1.ช่องทางออกข้าวกล้อง เปิดช่องด้านหลังหากต้องการผลผลิตเป็นข้าวกล้อง 2. ก้านปรับแรงลม ปรับแรงลมตามพันธุ์ข้าว เพื่อให้เหมาะสมกับน้ำหนักของเมล็ดในแต่ละพันธุ์ 3. ชุดพัดลมดูดแกลบ มีประสิทธิภาพในการแยกข้าวกล้องออกจากข้าวสาร 4. มอเตอร์ เป็นต้นกำลังของเครื่องสีข้าว 5. ชุดพัดลมดูดรำ มีประสิทธิภาพในการแยกรำออกจากข้าวสาร 6. ก้านปรับอัตราการไหลข้าวเปลือก ใช้ปรับเพื่อให้เหมาะกับคุณภาพข้าวในการสี 7.ลิ้น ปิด/เปิดข้าวเปลือก ทำหน้าที่ปล่อยข้าวลงห้องกะเทาะและช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมขนาดใหญ่เข้าไปยังห้องกะเทาะอีกด้วย 8. ชุดกะเทาะข้าวเปลือก สีข้าวด้วยระบบกะเทาะแบบใบพัดหมุนเหวี่ยง ที่พัฒนาจากระบบสีข้าวจากประเทศญี่ปุ่น

ติดต่อ อมรอิเล็คทริค โทร. 0850871111, 0880843456 จังหวัดชลบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ข้าวกล้องหอมนิล

วรินทร์ฟาร์ม Sponser

ข้าวกล้องอินทรีย์หอมนิล ขนาด 1กิโลกรัม 100บาทพร้อมส่ง ขนาด 0.5กิโลกรัม 50บาทพร้อมส่ง ขนาด 0.25กิโลกรัม 35บาทพร้อมส่ง @@สนใจติดต่อเราด่วน!!! #สนใจติดต่อเราด่วน!!! ตามช่องทางที่แจ้งไว้นะครับ LINE ID : kentucky2527 LINE ID : 0856532739 เฟคบุค : วรินทร์ แคนชัย(สอบถามโทร.0856532739)

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ วรินทร์ แคนชัย โทร. 0856532739, 0856532739 จังหวัดพะเยา

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


14

2
รายการ

พันธุ์ข้าวหอมใบเตย ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวเหนียวดำต้นเขียว

Drenglish Garden มหาสารคาม

จำหน่ายพันธุ์ข้าวหอมใบเตย ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวเหนียวดำต้นเขียว ใบเขียว ราคา 60 บาท/กก. ซื้อเยอะมีส่วนลดอีกค่ะ สนใจติดต่อ โทร/ไลน์ 089-482-130 หรือ เฟซบุ๊ก Drenglish Garden

ราคา 60.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0894821130, 0894821130 จังหวัดมหาสารคาม

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ข้าวกล้องดอย

ภูอินท์ออร์กานิค ฟาร์ม

ข้าวกล้องดอย ปลูกแบบอินทรีย์บนดอยสูงของภาคเหนือ เมล็ดใหญ่คล้ายข้าวญี่ปุ่น เหมาะสำหรับคนต้องการลดน้ำตาล นุ่ม เหนียว รับรองจะติดใจคะ

ราคา 70.00 บาท ติดต่อ นายนุกูล จันทดี โทร. 0828904740, 0879111722 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ข้าวไรซ์เบอรี่ (ข้าวเปลือก/ข้าวสีแล้ว)

ศูนย์ข้าวเพื่อสุขภาพ ตรา ปลูกบุญ

ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ คุณภาพดี จากบนดอยส่งลงมาขายที่กรุงเทพฯ นาข้าวอยู่ที่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ มีทั้งข้าวเปลือก และข้าวที่สีเรียบร้อยแล้วจ้าา มีทั้งแบบเป็นท่อน แบบระบุกิโลกรัม และแบบเป็นตัน จำหน่ายโดย ศูนย์ข้าวเพื่อสุขภาพ ตรา ปลูกบุญ สอบถามราคาได้ที่ 081-455-2151, 02-989-6465

ติดต่อ หนึ่งฤดี ซัดเราะมาน โทร. 0814552151, 0814552151 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


17

1
รายการ

ข้าวกล้องหอมมะลิ

บ้านหลวงข้าวออแกนิค

จำหน่ายข้าวกล้องหอมมะลิ ออแกนิค ไร้สารเคมี ข้าวอินทรีย์จากบ้านหลวง อำเภอ พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ บ้านเราปลูกข้าวขายเอง ไม่ผ่านพ่อค้า สีจากโรงสีชาวบ้าน กรรมวิธีชุมชน มั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีปนเปื้อน ไม่อบกำมะถัน ไม่อบสารใดใด การันตี หุงอร่อย ขึ้นหม้อ ปลอดภัยแน่นอน!! สนใจติดต่อ Line : porpatakom ได้ตลอดเวลา เรารับขายส่งเป็นกระสอบหากท่านใดต้องการ ให้ราคาพิเศษ

ราคา 50.00 บาท ติดต่อ พัชรี ไชยยงค์ โทร. 0871876878, จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อสั่งซื้อ19

2
รายการ

ข้าวกล้อง หอมมะลิแท้

"ตราอู่ข้าว" น้ำฝน เกษตรอินทรีย์

ข้าวเพื่อสุขภาพ หอมนุ่ม อิ่มอร่อย มีผลดีต่อผู้ต้องการควบคุมน้ำหนัก (ต้มข้าวต้ม!!สุดยอดความอร่อย)

ราคา 80.00 บาท ติดต่อ น้ำฝน สุวรรณชาตรี โทร. 0959500590, 0959500590 จังหวัดบุรีรัมย์

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


เครื่องสีข้าวกล้อง โรงสีข้าวชุมชน โรงสีข้าวระบบหัวซุปเปอร์

หจก. พี.เค.เทรดดิ้ง กรุ๊ป

เครื่องสีข้าวรุ่น 2 หัวซุปเปอร์ + หิน 24 นิ้ว สีได้ทั้งข้าวขาว และ ข้าวกล้องได้ แยกข้าว 90% กำลังการผลิต 3-4 ตัน / วัน ข้าว 1 ถุงปุ๋ย ใช้เวลาในการสี 6-7 นาที ข้าวเปลือก 100 กิโลกรัม จะได้ข้าวสาร 65 กิโลกรัม ได้ลำข้าว 10 กิโลกรัม ได้ข้าวปลาย 10 กิโลกรัม ได้แกลบ 15 กิโลกรัม

ติดต่อ กานต์นภัส โทร. 0858587025, 0858587025 จังหวัดชัยภูมิ

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที