สวนพรชัยพฤกษ์
แชร์บน facebook
ข้าวกล้องหอมนิล,ข้าวกล้องหอมนิล,ข้าว
ชื่อสินค้า:

ข้าวกล้องหอมนิล

รหัส:
174887
ราคา:
70.00
ติดต่อ:
คุณชุลีพร วิชินโรจน์จรัล
โทรศัพท์:
02 5855455
หรือคลิกที่
รายละเอียด
สวนพรชัยพฤกษ์เป็นเรือกสวนไร่นาแบบอินทรีย์ 100% ได้รับการรับรองจากหน่วยงานทางราชการต่างๆดังนี้
1) กรมวิชาการเกษตรรับรองมาตราฐานการผลิตพืชอินทรีย์พ.ศ.2543 Organic Thailand รหัสรับรอง :TAS:4968
2) กรมการข้าวให้ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตข้าวเปลือก ขอบข่าย "การผลิตข้าวเปลือก เพื่อใช้รับประทานและแปรรูป" รหัสรับรอง กษ 09-22-9001-52-007846 3)กรมส่งเสริมการเกษตรรับรองการผ่านประเมินเบื้องต้นว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามระบบคุณภาพ GAP พืช
โพสข้อความ
19 ตุลาคม 2559 03:46