ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
ไม้ผล-ไม้ยืนต้น

ต้นผักหวานในชลบุรี

ผู้ขายต้นผักหวาน 1 ร้าน/สวนจำนวนต้นผักหวาน 1 รายการ

ผักหวานบ้าน และผักกูด

สวัสดีพืชเกษตร

จำหน่ายต้นพันธุ์ผักหวานบ้าน พร้อมปลูกอยู่ในถุงดำ ต้นละ 10 บาท และผักกูดแบบล้างราก ต้นละ 3 บาท

ติดต่อ ปิยนันท์ สวัสดี โทร. 0965519561, 0965519561 จังหวัดชลบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement