ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
ไม้ผล-ไม้ยืนต้น

พญาสัตบรรณในสระบุรี

ผู้ขายพญาสัตบรรณ 1 ร้าน/สวนจำนวนพญาสัตบรรณ 1 รายการ

1

1
รายการ

พญาสัตบรรณ

สวนสำราญพันธุ์ไม้

เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ผิวลำต้นมีสะเก็ดเล็กๆสีขาวปนน้ำตาล ลำต้นตรง แตกกิ่งก้านสาขามากลักษณะเป็นชั้นๆ ใบออกเป็นกลุ่มบริเวณปลายกิ่งช่อหนึ่งมีใบประมาณ 5-7 ใบ ก้านใบสั้น

ติดต่อ สำราญ บ่อแก้ว โทร. 0871398956, 0890819323 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement