ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
สมุนไพร-พืชผัก

เถาย่านางในสกลนคร

ผู้ขายเถาย่านาง 2 ร้าน/สวนจำนวนเถาย่านาง 3 รายการ

1

1
รายการ

ย่านาง

กลุ่มเพาะพันธุ์กล้าไม้สกลนคร

ย่านาง ราคา 10 บาท จากกลุ่มเพาะพันธุกล้าไม้สกลนคร

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ คุณเทพ โทร. 0637960381, 0637960381 จังหวัดสกลนคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement

2

2
รายการ

ยานาง

อินแปงพันธุ์ไม้

ไม้เถาว์เลื้อย นิเวศน์ ป่าเบญจพรรณ, ป่าดิบแล้ง อาศัยใต้เงาไม้อื่น ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและชำรากและตอนเถาว์ ประโยชน์ ใช้ในด้านการล้างพิษในร่างการ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องสัมผัสกับมลพิษทุกวันควรดื่มน้ำยานางคั้นสดทุกวัน การปลูก ปลูกง่าย จะปลูกลงดินหรือใส่ในกระถางก็ได้ แต่ต้องมีร่มเงาให้บ้าง แสงแดดไม่เกิน 70% ใช้ปุ๋ยอินทรีในการบำรุง ไม่ค่อยมีศัตรูพืช ราคาจำหน่าย ต้นละ 20 บาทราคารวมค่าจัดส่งแบบธรรมดาเรียบร้อยแล้ว ในกรณีต้องการด่วนกรุณาเพิ่มค่าจัดส่งอีกจำนวน 50 บาท/การจัดส่ง 1 ครั้ง

ติดต่อ นายจรัสสายฝน อุดมทรัพย์ โทร. 0883156591, จังหวัดสกลนคร

ติดต่อสั่งซื้อ