ค้นหาสินค้า

รายชื่อร้านขายมันเทศ จังหวัดราชบุรี

ขายมันเทศ 1 ร้าน/สวน
จำนวนมันเทศ 2 รายการ
ยอดพันธุ์มันญี่ปุ่น (สีม่วง/ส้ม/เหลือง) | อรวีณาพันธุ์ไม้ราชบุรี - ปากท่อ ราชบุรี

2
รายการ

อรวีณาพันธุ์ไม้ราชบุรี | ปากท่อ ราชบุรี
ราคายอดละ 4 บาท (สั่ง300ยอดขึ้นไป ราคายอดละ 3 บาท)

ราคา 4.00 บาท ติดต่อ สุวัฒน์ โรยดี โทร. 0871582212 0871582212

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 ปี 9 เดือน

โทรศัพท์