ค้นหาสินค้า

มันเทศ (Sweet potato)

ร้าน อรวีณาพันธุ์ไม้ราชบุรี
หัวมันเทศญี่ปุ่น | อรวีณาพันธุ์ไม้ราชบุรี - ปากท่อ ราชบุรี

อรวีณาพันธุ์ไม้ราชบุรี | ปากท่อ ราชบุรี
จำหน่ายหัวมันเทศญี่ปุ่น

ติดต่อ สุวัฒน์ โรยดี โทร. 0871582212 0871582212

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 ปี 8 เดือน

โทรศัพท์

ยอดพันธุ์มันญี่ปุ่น (สีม่วง/ส้ม/เหลือง) | อรวีณาพันธุ์ไม้ราชบุรี - ปากท่อ ราชบุรี

อรวีณาพันธุ์ไม้ราชบุรี | ปากท่อ ราชบุรี
ราคายอดละ 4 บาท (สั่ง300ยอดขึ้นไป ราคายอดละ 3 บาท)

ราคา 4.00 บาท ติดต่อ สุวัฒน์ โรยดี โทร. 0871582212 0871582212

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 ปี 8 เดือน

โทรศัพท์