ค้นหาสินค้า

รายชื่อร้านขายอ้อย จังหวัดพัทลุง

ขายอ้อย 1 ร้าน/สวน
จำนวนอ้อย 1 รายการ
อ้อยสุพรรณบุรี 50 | สวนลุงเชฐ - ควนขนุน พัทลุง

1
รายการ

สวนลุงเชฐ | ควนขนุน พัทลุง
คั้นน้ำ หวาน หอม สีสวย

ราคา 5.00 บาท ติดต่อ นาย อพิเชฐ รัตนาละออ โทร. 0644822910 0644822910

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 3 ปี 9 เดือน

โทรศัพท์