ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
ปุ๋ย-ฮอร์โมนพืช

ปุ๋ยอินทรีย์ในพระนครศรีอยุธยา

ผู้ขายปุ๋ยอินทรีย์ 7 ร้าน/สวนจำนวนปุ๋ยอินทรีย์ 24 รายการ

ออลทรีน่า4

เกษตรยั่งยืน

ออลทรีน่า4 เป็นสายแร่ธรรมชาติ อยู่ในตระกูลหินอัคนี กลุ่มแร่เทคโตซิลิเกต เกิดจากลาวาภูเขาไฟใต้พื้นโลกที่พวยพุ่งออกมาแล้วเย็นลงมีสีเขียวอ่อนนำมาบดละเอียด เพื่อนำมาใช้ในภาคเกษตรกรรม ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช แร่ภูเขาไฟ ออลทรีน่า4 นำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งมีความเข้มข้นมาก ปลอดสารพิษ จึงควรใช้แต่น้อย แต่ได้ผลมาก คุณสมบัติ - มีค่าซีอีซี (CEC = Cation Exchange Capacity 130-160) มากกว่าแร่ชนิดเดียวหลายเท่าตัว - มีแร่ธาตุอาหารพืช ประกอบด้วย ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมสมบูรณ์ - สามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยอื่นได้ทุกชนิด โดยผสมใช้ร่วมกันอัตรา 1 ต่อ 10 - ทำหน้าที่เป็นคลังเก็บธาตุอาหารพืชต่างๆ ไว้รวมกัน และปล่อยให้พืชดูดกินอย่างช้าๆ ตามที่พืชต้องการ - ส่งผลให้พืชมีปุ๋ยดูดกินได้มากขึ้น นานกว่า และลดการสูญเสียปุ๋ยได้ถึง 80% คุณประโยชน์ - ใช้ร่วมกับปุ๋ยอื่นได้ทุกชนิด เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ อินทรีย์ชีวภาพ อินทรีย์เคมี และ ปุ๋ยเคมี - ใช้กับพืชได้ทุกชนิด เช่น พืชผัก พืชไร่ พืชสวนและนาข้าว - ช่วยปรับสภาพโครงสร้างดินให้สมบูรณ์ดีมีแร่ธาตุ มีลักษณะโปรงและร่วนซุย - ช่วยเร่งให้พืชเจริญเติบโตดี มีสุขภาพแข็งแรง แมลงศัตรูพืชไม่รบกวน - ช่วยลดศัตรูพืชประเภทสัตว์ เช่น มด ปลวก ด้วง หมัด เสี้ยนดิน ไส้เดือนฝอย หอยและแมลง วิธีใช้ ผสมออลทรีน่า 4 ขนาด 1 กิโลกรัม ต่อ ปุ๋ยเม็ด 50 กิโลกรัมหว่าน ใช้ออลทรีน่า 4 อัตรา 1 ช้อนแกง ต่อน้ำ 20 ลิตร ราด, รดหรือฉีดโคนต้นพืช บรรจุ : 1 กิโลกรัม http://kasetyangyuen.tarad.com/product.detail_0_th_4717446

ราคา 120.00 บาท ติดต่อ คมสันต์ นักร้อง โทร. 035274570, 0849103832 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement

จำหน่ายมูลวัวนมแห้งคุณภาพดี

สหภาพฟาร์ม

จำหน่ายมูลวัวนมแห้ง - ขายกระสอบล่ะ 25 บ. (ไม่รวมค่าขนส่ง) มีจำนวนมาก - บรรจุใส่กระสอบอาหารสัตว์ขนาด 30 กก. น้ำหนักมูลวัวนมกระสอบล่ะ 20กก.เย็บปากกระสอบอย่างดี - แห้ง ป่น ละเอียด - เหมาะสำหรับบำรุงดินและต้นไม้ และใช้ปรับสภาพดินที่มีธาตุอาหารน้อย - เหมาะสำหรับใช้รองก้นหลุมก่อนเพราะปลูก จะทำให้ดินร่วนซุ่ย - เหมาะสำหรับนำไปทำปุ๋ยหมักเป็นอย่างดี เพราะเป็นมูลวัวนมล้วนๆ - เหมาะสำหรับนำไปเลี้ยงไส้เดือน เพราะไม่มีเศษแก้ว หิน และสารเคมีเจือปน - หมดปัญหาเรื่องวัชรพืช เนื่องจากมีวัชรพืชน้อยมากเพราะฟาร์มได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ เป็นฟาร์มเพื่อการส่งออกโคนมระหว่างประเทศ (ฟาร์มปิด) - สามารถมารับเองที่หน้าฟาร์ม ทั้งสระบุรีและลพบุรี มี 2 สาขา(พุแค และพัฒนานิคม) - เรามีรถบรรทุกไว้บริการทั้ง หกล้อ(ดั้มได้) สิบล้อ ค่าบริการคิดตามระยะทาง ***รับตัวแทนจำหน่ายสินค้า*** ติดต่อได้ที่ 083-1364515 (สุรสิทธิ์), sahaphapfarm@gmail.com

ติดต่อ สุรสิทธิ์ ประเสริฐไทย โทร. 0831364515, 0831364515 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


3

1
รายการ

ปุ๋ยน้ำอินทรีย์เคมี SK999

SK999&SP-Oroganic

SK 999?: นวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต SK 999?: ปุ๋ยน้ำอินทรีย์เคมี ชนิดแรกของโลก ปัจจุบันระบบการเกษตรของโลกต้องพึ่งพาการใช้ปุ๋ยเคมีและสารกำจัดศัตรูพืชอย่างมหาศาล การใช้ปุ๋ยเคมีในรูปของปุ๋ยเม็ดอย่างต่อเนื่องยาวนานทำให้ดินเสื่อมสภาพลง ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงทุกปี จึงมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีเพื่อฟื้นฟูสภาพดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ปุ๋ยอินทรีย์มีธาตุอาหารที่พืชต้องการต่ำและไม่ครบถ้วน ทำให้พืชเจริญเติบโตช้าและให้ผลผลิตที่ต่ำกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี ดังนั้น ทางออกที่ดีที่สุดในขณะนี้ก็คือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งปุ๋ยที่ได้นี้เรียกว่า “ปุ๋ยอินทรีย์เคมี” อย่างไรก็ตาม ปุ๋ยอินทรีย์เคมีทั้งหมดที่มีอยู่ในท้องตลาดปัจจุบัน เป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเม็ด ที่มีสูตรต่างๆ เช่น 4-4-4, 6-3-3 เป็นต้น ขณะที่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำยังไม่มีผู้ผลิตในปัจจุบัน ดังนั้น SK 999? จึงถือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำ ยี่ห้อแรกของโลก ทำไมต้องปุ๋ย SK 999? ? SK 999? เป็นธาตุอาหารพืช 100% ปราศจากสิ่งปลอมปนที่เป็นอันตรายต่อพืช เช่น คลอไรด์ และโลหะหนักอื่นๆ SK 999 ? ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก (N, P, K) โดยมีปริมาณ N-P-K อย่างละ 5% ของน้ำหนักปุ๋ย (สูตร 5-5-5) นอกจากนี้ยังมีธาตุอาหารรอง (Ca, Mg, S) และธาตุอาหารเสริม (Fe, Zn, Cu, Mn, B, Mo, Cl) ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของพืช SK 999 ? แก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารของพืชที่ได้ผลรวดเร็วกว่าการใช้ปุ๋ยทางดิน SK 999 ? มีประสิทธิภาพสูงมาก เมื่อฉีดพ่นทางใบ พืชสามารถดูดซับธาตุอาหารไปใช้ได้ทันทีภายใน 1 นาที ซึ่งรวดเร็วกว่าการให้ปุ๋ยเม็ดทางดินที่พืชต้องใช้เวลา 7-30 วันในการดูดธาตุอาหารไปใช้ SK 999 ? ทำให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อฉีดพ่นทางใบ สามารถเห็นผลได้ภายใน 1-3 วัน ขึ้นกับชนิดของพืช SK 999? ช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น 50-100% ทั้งปริมาณและคุณภาพ นอกจากนี้ยังย่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวให้เร็วขึ้นกว่าปกติ 2-3 สัปดาห์ SK 999 ? สามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้ 100% ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนปุ๋ยเคมีได้จำนวนมาก สอบถาม 089-9001038 www.sk999.igetweb.com narongritsk999@gmail.com

ติดต่อ ณรงค์ฤทธิ์ บุญเจริญกุล โทร. 0899001038, 0899001038 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ปุ๋ยขี้ใส้เดือน

ปุ๋ยขี้ใส้เดือน

1.ช่วย พลิกกลับดิน นำดินด้านล่างขึ้นมาด้านบนโดยการกินดิน ที่มีแร่ธาตุบริเวณด้านล่างและถ่ายมูลบริเวณผิวดินด้านบน ช่วยให้เกิดการผสมคลุกเคล้าแร่ธาตุในดิน นำแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในชั้นใต้ดินขึ้นมาด้านบนให้พืชดูดนำไปใช้ ได้ 2.ช่วยย่อยสลายสาร อินทรีย์ในดิน ซากพืช ซากสัตว์ และอินทรียวัตถุต่างๆ ทำให้ธาตุต่างๆ อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เช่น ไนโตรเจน ในรูปแอมโมเนียและไนเตรท และอีกกลายชนิด รวมทั้งสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและวิตามินจะถูกปลอดปล่อยออกมาด้วย 3.ช่วยเพิ่มและแพร่กระจายจุลินทรีย์ในดินที่มีประโยชน์ต่อพืช เช่น ไรโซเบียม ไมคอร์ไรซา ในบริเวณรากพืช 4.การชอนไชของไส้เดือนดิน ทำให้ดินร่วนซุย การถ่ายเทน้ำและอากาศดี ดินอุ้มน้ำได้ดีขึ้น เพิ่มช่องว่างในดินทำให้รากพืชชอนไชได้ดี

ราคา 20.00 บาท ติดต่อ ชัยวัฒน์ อรรถสุผล โทร. 0858194606, 0858194606 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


กูซิก้า-จี

108เทคโนฟาร์ม

กระตุ้นการแตกรากขาวมาขึ้น ปรับโครงสร้างของต้นพืชให้แข็งแรง ติดผลดก ทนทานต่อโรคและแมลง ผลผลิตต่อไร่สูง ดินไม่แน่น ป้องกันการตายต้น

ราคา 390.00 บาท ติดต่อ นันท์ชนก เจริญศรีสัมพันธ์ โทร. 035767341, 0925281777 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ดินหมักปุ๋ยเห็ด เหมาะสำหรับปลูกผักสวนครัว

ดินหมักปุ๋ยเห็ด สมบัติฟาร์ม

ราคาถุงละ 20 บาท ราคาส่ง 15 บาท 300 ถุงขึ้นไป ดินหมักอินทรีย์จากฟาร์มเห็ดของเราเอง เราทดลองปลูกกับแปลงผักสวนครัวทุกชนิด จนหมั่นใจ ว่าใช้ได้จริง ส่วนประกอบของดินหมักอินทรีย์ปุ๋ยเห็ดฟาง จากฟาร์มเราเอง อยากให้เปิดใจทดลองกันนะคะ เบอร์ติดต่อ 091-7161880

ติดต่อ ทิพวัลย์ วงษ์สมบูรณ์ โทร. 0917161880, 0917161880 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ปุ๋ยอินทรีย์ตราเกวียนทอง

ปุ๋ยอินทรีย์เกวียนทอง

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ตราเกวียนทอง ใช้ได้กับพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอกและไม้ผล สามารถใช้รองก้นหลุมเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน อีกทั้งยังช่วยทำให้ดินร่วนซุย ดูดซับธาตุอาหารได้ดี

ติดต่อ สรายุธ พงศ์พิสุทธา โทร. 0917469787, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสั่งซื้อ